Maak de juiste keuzes bij led-belichting in uw kas

Tips voor u en uw installateur bij led

De toepassing van led-belichting in de tuinbouw neemt toe. De hogere efficiency in lichtopbrengst, langere levensduur en mogelijkheden om belichting af te stemmen op een specifiek gewas zijn grote voordelen. Het aanbod van led-armaturen is groot. De verschillen in kwaliteit ook. Wij geven u tips waar u op kunt letten bij de aanschaf en plaatsing van led-armaturen.

Kies uw installateur bewust

Naast de al bekende belichtingsleveranciers zijn er veel nieuwe spelers op de markt. De omstandigheden waarin een tuinder de led-belichting toepast, zijn niet te vergelijken met die van een ander bedrijf. Glastuinbouw toeleveranciers kennen de omstandigheden in een kas waarin ze gebruikt worden. Daarnaast zijn ze op de hoogte van de te verwachten levensduur en de garantietermijnen van uw armaturen. Kiest u toch voor een leverancier buiten de glastuinbouwsector? Informeer hem dan goed over de omstandigheden waarin u de led-belichting wilt toepassen en controleer of de armaturen daarvoor geschikt zijn én voldoende op voorraad voor de toekomst. 

Dit is waar u samen met uw installateur op let bij led


De armaturen zijn geschikt zijn voor kas- en teeltomstandigheden
De led-lampen moeten geschikt zijn voor uw teeltomstandigheden, bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, temperatuur, of het gebruik van de schoonmaak- en gewasbeschermingsmiddelen

U weet wat de verwachtte warmteontwikkeling rondom de armaturen is
Ook op de efficiëntie en levensduur van led is temperatuur van grote invloed. Hierdoor besteden fabrikanten veel aandacht aan warmte afvoer. Dit kan door koelribben, ventilatoren en watergekoelde armaturen. Elk systeem heeft voor en nadelen.
Verklein de kans op brand met de juiste elektrische beveiliging en kabels, ook bij vervanging van SON-T door led
  • De elektrische installatie die gebruikt wordt voor SonT is niet altijd geschikt om de armaturen 1 op 1 te wisselen met led-armaturen. Bij het aanzetten van een led-armatuur gaat kortstondig een hoge stroom lopen op de lamp om op te starten. Dit wordt de inschakelpiek genoemd. Dit kan 100 keer zo hoog zijn als de normale stroom. De onderdelen en beveiligingen moeten hiervoor geschikt zijn. De installateur zal opnieuw de installatie moeten beoordelen.
  • Voorkom te lange kabellengtes waardoor beveiligingen niet meer hun werk kunnen doen. 
  • Niet te veel armaturen op 1 aardlekschakelaar tegelijk. Voorkom dat lekstromen de installatie uitschakelen. 
  • Schakelmateriaal moet geschikt zijn voor de installatie.
  • Uw installateur verzorgt een opleveringsinspectie (conform NEN 1010) en een nulmeting van de installatie volgens de brochure “Assimilatie belichting Controle en onderhoud” Hierin worden onder ander de power quality meting uitgevoerd
Een optimale teelt met juiste keuzes rondom montage en verkleining kans op uitval en brand
  • Led-armaturen kunnen een behoorlijk gewicht hebben. Hiervoor moet de constructie en de kas waar ze aan hangen geschikt zijn. 
  • Let op dat de ophangsystemen die gebruikt worden voldoende borgen dat het armatuur door stoten niet naar beneden kan vallen. Monteer eventueel een safety koord.
  • De driver maakt onder andere van de wissel- een gelijkstroom om de led te kunnen voeden. Dit kan in het armatuur ingebouwd zijn, maar het komt ook voor dat er losse drivers geleverd worden. De verbindingen hiervan zijn kritisch en vlambogen kunnen optreden
  • Hoe wordt de uitzetting/krimp opgevangen bij lange rijen aaneengesloten led-armaturen? Bij de montage van led-armaturen moet uw installateur hier rekening mee houden, vraag hem hoe hij dat doet.
Let op met led bij de aansturing in combinatie met de WKK
Er is een ontwikkeling in de aansturing van led. Zo kunnen deze gedimd worden, of worden ze niet aangestuurd door een magneetschakelaar maar door netwerken zoals Dali en mesh. Dat kan consequenties hebben bij de uitval van een WKK. Wordt er dan onbedoeld stroom geïmporteerd? Reageert het netwerk nog voldoende snel? Wat gebeurt er als de stroomvoorziening er weer is, gaat in 1 keer de gehele lichtinstallatie aan met alle gevolgen van dien? Deze vragen zullen door de installateur beantwoord moeten worden.
Pas op voor diefstal van uw led-armaturen
Led-armaturen zijn diefstalgevoelig. Zorg dat er geen grote partijen tegelijk geleverd worden. Hang ze zo snel mogelijk op in de kas waardoor het stelen meer tijd kost. Plaats ze eventueel een goed afsluitbare beveiligde ruimte of zeecontainer.  

Ook interessant voor u?

Schermdoek

Schermdoek in de kas

Blog led

Technisch specialist Berry Looijen

Controlemeting assimilatiebelichting