Een lege kas vraagt extra aandacht tijdens de winter

Lees hoe je schade door winterweer kunt voorkomen

Winterweer vergroot de kas op schade aan je kas. Als je je kas - tijdelijk of voor een langere periode - leeg laat staan om bijvoorbeeld energie te besparen, vraagt het aandacht om je kas schadevrij en gebruiksklaar te houden. Hoe voorkom je schade en zorg je ervoor dat je straks weer snel in productie kunt zijn? Wij denken graag met je mee.

Gebruik je kas en installaties, zeker in de winter, op de juiste manier.

Bekijk de gebruikshandleiding van je kas en installaties. Of vraag advies bij je kassenbouwer, installateurs en leveranciers. Ook zij weten veel over het gebruik van je kas en installaties. Vraag hen wat je kunt doen bij winterse omstandigheden en stilstand.
Kassen zijn na een sneeuwbui van schuin bovenaf gefotografeerd. Op de kassen ligt een laagje sneeuw.

Stook als de weersomstandigheden daar om vragen.

Ook in een lege kas is het nodig om snel te kunnen stoken. Kassen kunnen een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. Het gewicht van een pak sneeuw, zeker als het blijft liggen of als er ook regen valt, loopt flink op. Door dit gewicht kunnen ruiten breken, kan de kasconstructie beschadigen, of de kas instorten. Door vorst in een onverwarmde kas kan schade ontstaan aan je ruiten, buizen, schermen en installaties.

Gaat het sneeuwen? Start direct met afstoken van je kasdek.

Zo verklein je de kans op ruitbreuk en schade aan je kasconstructie.

 • Kijk vooruit, zeker als je kas koud is en het langer duurt voordat deze op temperatuur is.
  Breng de kas voordat het gaat sneeuwen op temperatuur. Voor de meeste kassen geldt dat er direct onder het kasdek 12°C moet worden gestookt om de sneeuw te laten afsmelten.
 • Zet je schermdoeken open. Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.

Lees meer over hoe je schade door sneeuw kunt voorkomen.

Gaat het vriezen? Stook voldoende.

Zo voorkom je vorstschade aan je ruiten, installaties, schermen en buizen. En daarmee hoge kosten en vertragingen bij het opstarten van een nieuwe teelt.

 • Maak het kasdek en de gevels zo snel mogelijk ijsvrij. Zo voorkom je ruitbreuk.
 • Open de luchtramen niet als ze vastgevroren zitten.
 • Voorkom dat de computer alsnog de ramen opent, behoud de vorstbeveiliging op de procescomputer.
 • Controleer of het doek is vastgevroren voordat je het rolscherm opent. Is het niet nodig om je rolscherm te openen? Laat hem dan dicht.

Lees meer over hoe je schade door vorst kunt voorkomen.

Met een 'actieve kas' voorkom je schade door vorst en sneeuw.

 • Houd je installaties actief.
 • Onderhoud je gebouwen en installaties zodat die in goede conditie blijven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het controleren van de fundatie, staalconstructie en de hemelwaterafvoer.
 • Repareer gebroken ruiten, eventuele lekkages en houd je kas vrij van onkruid.
 • Blijf je watersilo en elektra inspecteren als het daar tijd voor is.
 • Loop elke dag een ronde door je kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
 • Volg alarmmeldingen direct op.
 • Bekijk ook onze checklist kasonderhoud.

Zorg goed voor je kas en je installaties.

Wij vragen je om als een goed huisvader te zorgen voor onderhoud van je kas en installaties. Een vanzelfsprekendheid voor ondernemers. Je verzekering is bedoeld voor onvoorziene en plotselinge schades.

Stilzetten van je installaties is niet wenselijk voor de bedrijfscontinuïteit en je verzekeringsdekking.

Je kunt de kas en de installaties dan niet of onvoldoende onderhouden. Kies je toch voor stilstand?

 • Zet de installaties op de juiste wijze stil. Je installateur kan hierbij adviseren.
 • Blijf de gebouwen en installaties onderhouden. Bekijk hiervoor de checklist kasonderhoud.
 • Loop elke dag een ronde door je kassen om te controleren of alles nog in orde is. Kijk bijvoorbeeld of er geen schade aan leidingen is ontstaan door knaagdieren.
 • Volg alarmmeldingen direct op.

Staat jouw kas leeg en wil je meer weten?

Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur. Hij kan je adviseren over de voorwaarden en in contact brengen met een glastuinbouwspecialist van Interpolis.