Sneeuw in de glastuinbouw

Voorkom schade door sneeuw.

Kassen kunnen een beperkte hoeveelheid sneeuw dragen. Het gewicht van een pak sneeuw kan flink oplopen. Vooral als sneeuw blijft liggen, of als het sneeuwt in combinatie met regen. Door dit gewicht kunnen ruiten breken of kan de kasconstructie beschadigen. Een kas kan zelfs helemaal instorten door een pak sneeuw.

Je kunt de kans op ruitbreuk en schade aan de kasconstructie verkleinen. Onze tips:

Tip 1: Stook de sneeuw direct af.
Kassen zijn berekend op een beperkte hoeveelheid sneeuw. Door direct af te stoken verklein je de kans op ruitbreuk en schade aan de constructie.

Tip 2: Laat je schermdoek op pakket lopen - als het gewas het toelaat.
Sluit het scherm pas volledig als de sneeuw van het kasdek is gesmolten.

Tip 3: Let op de warmtecapaciteit.
Verwacht je dat de warmtecapaciteit van je ketels/WKK niet helemaal voldoende is als je scherm op pakket loopt? Bijvoorbeeld als je van warme naar koude teelt bent overgeschakeld? Zorg er dan voor dat de warmteopslagtank goed gevuld is. Zo kun je de gewenste binnentemperatuur wel bereiken.

Tip 4: Voorkom te hoge buistemperaturen.
Stel je ‘maximum buis’ zo in dat er geen schade aan je planten kan ontstaan. Planten kunnen een tijdelijk lagere planttemperatuur compenseren.

Tip 5: Bekijk je gascontract.
Houd rekening met een eventuele maximale uurcapaciteit voor gasafname. En meld bij je gasleverancier wat je verwachte gasverbruik is; beroep je op overmacht.

 

Als het toch misgaat:

  • Meld je schade direct bij je verzekeringsadviseur of bij Interpolis: 013 580 12 34.
  • Heb je door schade meer of minder gas nodig? Geef het verwachte gasverbruik per periode dan zo snel mogelijk door aan je gasleverancier.
  • Inventariseer nauwkeurig waar glasbreuk zich bevindt. Een beglazer kan dan zo snel mogelijk repareren.
  • Probeer gaten in het kasdek zo snel mogelijk provisorisch te repareren. Als je de kas tijdelijk zo sluit dat het water buiten blijft, en tocht zoveel mogelijk voorkomt, kan het kasklimaat snel hersteld worden. 
  • Je kunt de kas tijdelijk sluiten door bijvoorbeeld kunststof platen in de roede te schuiven en vast te maken aan de naastgelegen roede. Of je maakt houten of harde kunststof platen met rachels aan de roedes en de goot vast. Je houdt het water tijdelijk buiten de kas met watergeleiders. Dit zijn plexiglas plaatjes die het regenwater in de goot houden.
    Let op: het beschadigde deel van het kasdek blijft met deze oplossingen zwakker dan de rest van het dek. Ook helpen deze oplossingen niet om je klimaat volledig te herstellen. Plan daarom een definitieve reparatie direct in.
  • Markeer plekken waar ruiten zijn gerepareerd, reparatie van het schermdoek (atlasdraden) kan dan sneller plaatsvinden.
  • Als je een noodwand plaatst, gebruik dan stevige materialen en noppenfolie. Houd bij het plaatsen van een noodwand rekening met stook-, ventilatie- en schermgroepen.