Zonnepanelen op je waterbassin

Tips voor aanschaf, aanleg en gebruik
In 2017 werden de eerste zonnepanelen op waterbassins geïnstalleerd. Een positieve ontwikkeling die bijdraagt aan de energievraagstukken en duurzaamheids­doelstellingen van de glastuinbouwsector. Door ze op waterbassins te leggen zien we een efficiënt en gewenst dubbel ruimtegebruik. Voor wateropslag en het opwekken van stroom.

De panelen worden neergelegd voor ruim 25 jaar - fijn als dat succesvol is.

De installatie van zonnepanelen op waterbassins is een relatief nieuwe ontwikkeling waarbij een aantal aanbieders de markt bedienen. Een veilige en betrouwbare aanleg helpt bij het laten slagen van deze initiatieven en de verzekerbaarheid. Interpolis denkt graag mee met tips die leiden tot meer duurzaamheid, een beter rendement, efficiënter onderhoud en meer veiligheid.

Tips voor de aanschaf en aanleg van zonnepanelen op het waterbassin:

 • Leveranciers geven verschillende garanties. Let vooral op waaróp zij garantie geven, en wat de duur van deze garanties is.
 • Voorkom extra kosten. Zorg ervoor dat de levensduur van de folie van het waterbassin minimaal gelijk is aan de verwachte levensduur van de zonnestroom­installatie. Hiermee voorkom je tussentijds vervangen van het folie.
 • Zorg ervoor dat de installatie de folie niet beschadigt.
 • Maak de verankering sterk genoeg, zodat de installatie plaatsvast is ten opzichte van de bassindijk.
 • Er zijn situaties te bedenken dat je moet repareren of dat de installatie er uit moet. Zorg voor voldoende extra ruimte om de installatie op 'weg te leggen'. Of voor noodzakelijke extra ruimte voor bijvoorbeeld een kraan en tijdelijke opslag van de installatie.
 • Is het drijfsysteem toegankelijk en beloopbaar? Dat is nodig voor onderhoud, reparatiewerk en inspectie.
 • Zorg voor een goede verankering die geen schade toebrengt aan het bassin, en voorkom schade door losraken van het eiland met zonnepanelen bij storm of wind.
 • Zijn de individuele drijvers of zonnepanelen vervangbaar, en heb je reservedrijvers of zonnepanelen beschikbaar? Ook dan verloopt een eventuele reparatie vlot.
 • Voor sommige systemen is het nodig om een minimale waterstand te hanteren. Een signalering om tijdig bij te vullen en te stoppen met wegpompen van water is dan wenselijk. Je voorkomt dat het systeem op de bodem komt te liggen en schade toebrengt aan het bassinfolie.
 • Ben je er zeker van dat de materialen die gebruikt worden het water niet verontreinigen? Stel die vraag aan je leverancier.
Zorg voor voldoende ruimte om de installatie te kunnen opslaan voor reparatie of onderhoud.
Hannah Joosen, technisch specialist glastuinbouw bij Interpolis

Let ook op brandveiligheid en kortsluiting.

 • Kies voor een niet-brandbare installatie.
 • Plaats de omvormers bij voorkeur buiten, en 40 centimeter boven de grond. En houd de omvormers 2 meter rondom vrij van brandbare zaken.
 • Zorg ervoor dat de omvormers aan de buitenkant voorzien zijn van vereffeningsdraden.
 • Laat na de aanleg een SCIOS scope 12 inspectie uitvoeren, en herhaal deze elke 5 jaar.
 • Zorg dat de bekabeling niet in het water ligt.

Diefstal van je panelen kost niet alleen geld, maar ook tijd en energie.

De gevolgen van diefstal zijn niet altijd te overzien. Helaas zijn zonnestroom­installaties en de bijbehorende kabels erg aantrekkelijk voor dieven. Wapen je tegen diefstal met de volgende tips:

 • Monteer de zonnestroom­installatie met anti-diefstal­bevestiging.
 • Plaats een hekwerk van minimaal 1,8 meter hoog.
 • Plaats een gecertificeerd beveiligingssysteem met camera's en bewegingsdetectie.
 • De camera's en bewegingsdetectie dekken ononderbroken de grenzen rondom de installatie.
 • De camera's zijn minimaal 3 meter boven de grond gemonteerd.
 • De camera's leggen dag en nacht duidelijke en scherpe beelden vast.
 • Het beveiligingssysteem is permanent verbonden met een bemenste en professionele alarmcentrale.
 • Het alarm moet automatisch geactiveerd worden bij ongeoorloofde binnendringing, storing, of (poging tot) sabotage van de installatie.
 • Elk alarmsignaal moet binnen 30 minuten door een professioneel bewakingsbedrijf of de politie worden opgevolgd met een fysieke inspectie van de installatie.
 • Zorg dat het beveiligingssysteem is geactiveerd.
 • Net als alle apparaten die aangesloten zijn op het internet, zijn ook zonnestroom­installaties doelwit van cybercriminaliteit. Informeer of en hoe de fabrikant de installaties heeft beveiligd tegen cyberaanvallen en digitale gijzeling (ransomware).

Tips voor gebruik tijdens de seizoenen:

 • Vriest het? Maak gebruik van een alternatieve waterbron. Door vorst ontstaat ijs op het bassin en kunnen verbindingen vastvriezen. Bij het wegpompen van het water onder uit het bassin, ontstaat de kans op disbalans van je installatie. En daarmee de kans op schade aan je bassin of je zonnestroom­installatie.
 • Is er voldoende drijfvermogen om je panelen te laten drijven als er sneeuw op ligt? Bij sneeuwval dragen de drijvers niet alleen de zonnepanelen, maar ook de sneeuw. Zij moeten dus voldoende drijfvermogen hebben om te voorkomen dat het systeem de bodem en het doek beschadigt. Laat dit goed berekenen.
 • In de herfst kan je je maximale waterstand in het bassin verlagen. Hierdoor voorkom je dat de zonnestroom­installatie boven de bassindijk uitkomt, en te veel wind vangt. Je verkleint zo de kans op stormschade.

Onderhoud is belangrijk voor het rendement en de levensduur van je zonnestroom­installatie.

Een zonnestroom­installatie op een waterbassin is een grote investering. Als er bijvoorbeeld drijvers los zijn van elkaar en de wind komt er onder, dan ontstaat de kans van 'openklappen'. Controleer zelf regelmatig je zonnestroom­installatie. Er zijn leveranciers die ook het onderhoud doen, en het geleverde systeem ieder jaar nalopen.

Wat als er schade is? Heb je een alternatief voor stroom en water?

Zorg dat je voor de watertoevoer en voor de energievoorziening een langdurig alternatief hebt. Want zowel de reparatie van een bassin als van de installatie kan lang duren. Is er toch schade aan de zonnestroom­installatie? Neem dan contact op met je verzekering.

Dit is belangrijk voor je verzekering:

Is je bassin al bij ons verzekerd?

Dan is het goed om te weten dat het risico verandert door het installeren van een zonnestroom­installatie op je bassin. Daarom is tijdige inspectie nodig. De zonnestroom­installatie en het waterbassin worden als geheel verzekerd. Het is niet mogelijk om het waterbassin zonder de zonnestroom­installatie te verzekeren of andersom.

Ga je investeren in zonnepanelen? Interpolis kijkt graag mee.

Oriënteer je grondig en wees kritisch in de keuze van je fabrikant, leverancier en installateur. Lees de preventiekaart met tips en informatie over wat belangrijk is voor je verzekering. Neem vooraf contact op met je verzekeringsadviseur als je plannen hebt om een zonnestroom­installatie aan te leggen op je waterbassin. Je adviseur kan je in contact brengen met een glastuinbouw­specialist bij jou in de buurt.

Vrouw zit gehurkt bij een waterbassin

Zonnepanelen op waterbassins

Ze passen bij de ambitie van de glastuinbouw rondom duurzaamheid. Een praktische innovatie die je graag wilt laten slagen.
Een kassencomplex waarop zonnepanelen geplaatst zijn.

Zonnepanelen op je kasdek

Zonnepanelen op je kasdek bieden een mooie kans bij de juiste montage. Let op de bevestiging, de weersbestendigheid en meer.
Zonnepanelen

Zonnepanelen kopen, aanleggen en installeren

Wil je op je agrarische bedrijf zonnepanelen aanleggen? Wees kritisch en neem een deskundige installateur in de arm. Lees onze tips voor een optimaal rendement van je zonnepanelen, op een veilige manier.