Stalbrand voorkomen

Het is in ieders belang dat alle stallen veilig zijn. Wat doet Interpolis om stalbrand te voorkomen? Lees hoe Interpolis agrariërs helpt.

Een stalbrand veroorzaakt veel leed voor mens, dier en omgeving

Stalbrand, of liever een ‘veilige stal’ is een belangrijk thema bij Interpolis en onze verzekerden. Hoewel de kans op een stalbrand klein is, veroorzaakt een brand veel leed voor mens, dier en omgeving. Het is in ieders belang dat stallen veilig zijn.

'Inspireren met goede voorbeelden'

Goede preventiemaatregelen helpen ondernemers om de kans op een brand en de gevolgen daarvan tot een minimum te beperken. Interpolis komt voort uit boerencoöperaties die hun oorsprong vonden in een gezamenlijk belang bij het voorkomen en oplossen van (brand)schade in hun dorpen. Het delen van kennis, zoals mogelijkheden voor preventie en hooibroeicontrole, vormen nog steeds de basis van wat wij doen. Vanzelfsprekend met de mogelijkheden van nu.

Met ondernemers werken we aan (nieuwe) oplossingen. We komen bij de ondernemers op het bedrijf en ontmoeten hen tijdens studieclubs, netwerkdagen en op beurzen. We werken samen met allerlei partijen, zoals belangenorganisaties, installatiebureaus, inspectiebedrijven, universiteiten en scholen en verzekeringsadviseurs. We maken hierbij gebruik van online kanalen, social media en vakmedia. 'Inspireren met goede voorbeelden' is daarbij ons motto. We trekken op met ondernemers die laten zien hoe zij invulling geven aan een veilige stal voor mens, dier en omgeving.

Nieuw gebouwde stal. Hoe kunt u een stalbrand voorkomen? En wat doet Interpolis om stalbrand te voorkomen? Lees hoe Interpolis agrariërs helpt.

Landelijk Actieplan Brandveilige Veestallen

Via het Verbond van Verzekeraars zijn wij betrokken bij het Actieplan Brandveilige Veestallen, waarin ook LTO Nederland, Brandweer Nederland en Dierenbescherming nauw samenwerken met de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De acties moeten leiden tot veiligere stallen, minder branden, beter dierenwelzijn en minder slachtoffers.

Als er toch brand ontstaat bij 1 van onze verzekerden en er is schade, dan helpen we de ondernemers om dit zo goed mogelijk op te lossen.

Meer informatie over stalbranden

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stalbranden? Lees onze antwoorden op de veelgestelde vragen.