Stalbrand voorkomen

Het is in het belang van mens, dier en omgeving dat stallen veilig zijn. Wat doet Interpolis om stalbrand te voorkomen? Lees hoe Interpolis veehouders helpt met veilig ondernemen.

Een veilige stal is een belangrijk thema voor Interpolis en onze verzekerden

Hoewel de kans op een stalbrand klein is, veroorzaakt een brand veel leed voor mens, dier en omgeving. Het is daarom belangrijk dat stallen veilig zijn.

'Inspireren met goede voorbeelden'

Met goede preventiemaatregelen kunnen ondernemers in de veehouderij de kans op een brand en de gevolgen daarvan tot een minimum beperken. Het delen van kennis, zoals veilige keuzes bij bouw en preventie-advies, vormt nog steeds de basis van wat wij doen.

Interpolis komt voort uit boerencoöperaties die hun oorsprong vonden in een gezamenlijk belang: het voorkomen en oplossen van (brand)schade in hun dorpen. Met de ondernemers van nu werken we nog elke dag aan (nieuwe) oplossingen. We komen bij de ondernemers op het bedrijf en ontmoeten hen tijdens studieclubs, netwerkdagen en op beurzen. We werken samen met allerlei partijen, zoals belangenorganisaties, installatiebureaus, inspectiebedrijven, universiteiten en scholen en verzekeringsadviseurs.

'Inspireren met goede voorbeelden' is daarbij ons motto. We trekken samen op met ondernemers die laten zien hoe zij invulling geven aan een veilige stal voor mens, dier en omgeving. Dat begint met visie, keuzes bij bouw en inrichting, en daarna goed onderhoud. Voor het delen van goede voorbeelden maken we gebruik van bijeenkomsten, online kanalen, social media en vakmedia.

Nieuw gebouwde stal. Hoe kunt u een stalbrand voorkomen? En wat doet Interpolis om stalbrand te voorkomen? Lees hoe Interpolis agrariërs helpt.

Landelijk Actieplan Brandveilige Veestallen

Via het Verbond van Verzekeraars waren wij betrokken bij het Actieplan Brandveilige Veestallen, waarin ook LTO Nederland, Brandweer Nederland en Dierenbescherming nauw samenwerkten met de Ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De acties moesten leiden tot veiligere stallen, minder branden, beter dierenwelzijn en minder slachtoffers. In 2021 kwam de Onderzoeksraad voor Veiligheid met nieuwe aanbevelingen aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De minister is hiermee aan de slag gegaan. Er is een nieuwe aanpak met maatregelen om het aantal dierlijke slachtoffers te verminderen,

Het werken aan veilige stallen en brandpreventie is waar we ons ook vanuit Interpolis elke dag voor inzetten. En als er schade ontstaat bij 1 van onze verzekerden, dan helpen we de ondernemer om dit zo goed mogelijk op te lossen.

Meer informatie over stalbranden

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stalbranden? Lees onze antwoorden op de veelgestelde vragen.