Veelgestelde vragen over stalbranden

Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stalbranden? Lees het antwoord van Interpolis op deze en andere veelgestelde vragen.
Hoe vaak komt een stalbrand voor?
Het Actieplan Brandveilige Veestallen houdt deze gegevens centraal bij. Lees meer
 
Zien jullie een stijging in het aantal stalbranden?
In onze schadecijfers zien wij geen trends. Over de jaren heen zien we een wisselend beeld. Ook het aantal dieren dat omkomt door stalbrand varieert. Dit hangt af van de omvang van het bedrijf en van de diersoort.
Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van stalbranden?
  1. kortsluiting en elektra
  2. werkzaamheden, zoals lassen en slijpen
  3. bliksem, inductie
  4. broei in hooi of stro
  5. brandstichting

Bij meer dan 57% van de branden is door de impact van de brand de oorzaak onbekend en niet meer te achterhalen.


Bron: Evaluatie Actieplan Stalbranden 2012-2016 

Betaalt Interpolis schade door een stalbrand?
Ja. Interpolis betaalt als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan. Alleen als een ondernemer zijn preventieve maatregelen op orde heeft, verzekeren wij het bedrijf.
Zijn er veel voorkomende redenen om niet uit te keren?
Nee. Als bij schade blijkt dat een ondernemer opzettelijk schade veroorzaakt heeft, dan krijgt hij geen schadevergoeding.
Stijgen de kosten bij schade?
Ja, de kosten bij schade stijgen. Dit komt door toename in de omvang van bedrijven en door hogere bouwkosten. Maar ook omdat herstel steeds lastiger wordt, door bijvoorbeeld vergunningen voor herbouw.
Wat doet Interpolis tegen de stijgende kosten van stalbranden?
Ons acceptatie- en preventiebeleid richt zich op het verkleinen van kans en impact van brand in stallen. Onze eisen gaan hierin verder dan de wettelijke maatregelen.
Wanneer stopt Interpolis met het verzekeren van onveilige stallen?
We verzekeren alleen bedrijven die aan onze acceptatiecriteria voldoen. Ondernemers zetten zich in voor verbeteringen op hun bedrijf. Wij helpen daarbij, periodiek en bij nieuwe investeringen. Stallen veiliger maken is een doorlopend proces.
Waarom verplicht Interpolis geen sprinklers?
Elk bedrijf is uniek, een sprinklerinstallatie past niet bij elk bedrijf. Ons advies gaat verder dan een sprinklerinstallatie. Voorbeelden hiervan zijn: detectie met sensoren, de elektrakeuring, betrouwbare alarmering, gebruik van brandveilige materialen en beschikbaarheid van bluswater. Brandpreventie is nog steeds in ontwikkeling.