Wateroverlast in de glastuinbouw.

Onstuimig weer en veel regen, waarbij er meer regenwater valt dan je afvoerleidingen aankunnen. Het komt vaker voor. Hoe verklein je de kans op schade, en hoe zorg je dat je kas al dit water kan afvoeren?
Als de goten of de hemelwaterafvoer de hoeveelheid water niet aankunnen, zoekt het water een andere weg. Het water kan je kas in komen door de rand (bij stalen goten), de condenskamer van de goot, gebroken ruiten of via de grond. Water in je kas kan leiden tot ziekten in je gewas. Overtollig water wat over de afvoerbak komt kan de grond naast je kas wegspoelen, wat verzakkingen van leidingen kan veroorzaken. Hoe verklein je de kans hierop?

Heb je bouwplannen? Laat je dan goed adviseren.

Als je investeert in een nieuwe kas of bedrijfsruimte, is het verstandig rekening te houden met wateroverlast. Denk in dit stadium goed na over een optimale oplossing voor waterafvoer, of laat je daarbij helpen. Een paar voorbeelden:

 • De kassenbouwnorm voor afvoercapaciteit is 35 mm neerslag per uur. Onze specialisten adviseren je om de afvoercapaciteit te verhogen naar 50 mm neerslag per uur.
 • Folie onder en tegen het fundament voorkomt dat overtollig water in je kas terecht kan komen. Een 'mollenkering' onder de fundering houdt niet alleen ongedierte tegen, maar beschermt je kas ook tegen overtollig water dat onder de fundatievoet kan binnenkomen. Deze folie komt 60 cm in de grond, onder de (glas)voetregel.
 • Heb je stalen goten? Dan kun je de afvoercapaciteit vergroten met extra afvoerpunten. Dit is ook mogelijk bij bestaande kassen.

Wat is voor jouw bedrijf de beste oplossing? Dit is vaak maatwerk, waarover onze technisch specialisten je kunnen adviseren. Wil je advies hierover? Neem dan contact op met je adviseur.

Controleer de goten, het kasdek en de fundering regelmatig.

 • Maak de goten elk jaar schoon.
  Veeg de goten en maak de afvoerbakken schoon. Als er veel bomen in de buurt staan, komen er meer bladeren in de goten. Maak je goot dan vaker schoon. Controleer dan meteen de goot en de afdichtingsdoppen.
 • Controleer het kasdek.
  Kijk of er gebroken of ontbrekende ruiten zijn. Controleer of de laatste dekruit(en) aan de afvoerzijde nog in het dek zitten en heel zijn. Als er ruiten weg zijn in aluminium goten, plaats dan tijdelijk kunststof plaatjes die even breed zijn als de dekruit, en ongeveer 30 centimeter hoog. Je voorkomt hiermee dat water van de goot rechtstreeks de kas inloopt.
 • Controleer de fundering van je kas.
  Doe dit in elk geval voor of na een flinke bui. Door ongedierte of door inklinking kunnen gaten ontstaan in de grond onder je kas. Vul deze gaten aan met grond. Zorg dat de grond naast de kas goed afloopt naar een sloot.

Nog meer tips om wateroverlast te voorkomen:

 • Zet kwetsbare goederen niet onder de goten. Voor tuincentra: zet goederen in je verkoopruimte altijd op stellingen of pallets.
 • Zorg voor een afdekkap boven je elektra-schakelkasten. Door een houten of kunststof afdekkap aan te brengen, kun je voorkomen dat water in de kasten loopt. De kasten zijn wel spatwaterdicht, maar als het ruitje breekt kan een binnenlopend water grote gevolgen hebben.
    
 • Loop voor en na een flinke bui een inspectierondje over je bedrijf: Controleer de hemelwater­afvoer, de bochten/moffen en het leidingwerk vanaf de standleiding in de kas tot in het bassin.
  • Zit het leidingwerk nog goed in elkaar?
  • Zit de verbinding nog op de juiste plaats? Als dit niet zo is, herstel dit of laat dit herstellen door je kassenbouwer. Zo voorkom je verzakkingen.

  Controleer ook de grond rondom de standleidingen.

  • Liggen de leidingen nog bedekt?
  • Is je kas van buiten nog goed bereikbaar?
  • Zijn er spoelsporen van zand of grond te zien? Herstel dit of laat dit herstellen door je kassenbouwer. Zo voorkom je verzakkingen.
  • Breng een extra drainage aan op de hemelwater­afvoerleidingen. Dit zorgt ervoor dat overtollig water snel wordt afgevoerd.

Heb je toch wateroverlast?

 1. Stop onmiddellijk met recirculeren!
  Je voorkomt hiermee dat ziektes zich over je bedrijf verspreiden. Doe dit zeker wanneer je je drainwater recirculeert zonder een ontsmetter die bacteriën, schimmels en virussen doodt.
 2. Neem meteen contact met Interpolis op via 013 580 12 34.
  Doe dit ook als je denkt dat de schade aan je gewassen wel meevalt.  Kies de optie ‘Kassen en gewassen’. Wij kunnen dan samen met jou bepalen welke maatregelen je het beste kunt nemen. Start pas weer met recirculeren na overleg met de taxateur of expert van Interpolis.
 3. En wat je al zelf direct kunt doen:
 • Begin met het wegpompen van overtollig water.
 • Haal de stengels van de grond als dat kan. Leg de matten bijvoorbeeld op de buis.
 • Gebruik wortelbevorderende gewasbeschermings­middelen en bestrijdt schimmels.
 • Pas het klimaat tijdelijk aan; stook het gewas direct droog door meer ventilatie en hogere buistemperaturen. Je beperkt zo schimmelziekten als botrytis, phytophthora en valse meeldauw.
 • Pas de bemesting en de watergift aan. Neem extra monsters; het watergehalte, de EC en pH kunnen sterk afwijken.

Ook interessant voor jou?

Meld je gewasschade direct

Doe dit ook als je denkt dat de schade aan je gewassen wel meevalt. Bel 013 580 12 34 en kies de optie 'Kassen en gewassen'.
Dak van een kas. Gebruik onze checklist voor kasonderhoud

Checklist kasonderhoud

Om een kas sterk te houden is onderhoud nodig. Want een schade begint altijd op de zwakste plek van de kas. Interpolis maakte de Checklist Kasonderhoud. 

‘Heb jij aandacht voor alle hoeken en gaten van je kas?’

Harm Aerts

Ramen met finten, lekkende goten, losliggende roedes of vervuilde kasgoten. Hoe zorg je dat deze zwakke plekken geen stilstand of schade veroorzaken?

Harm Aerts, schade-expert glastuinbouw en techniek, vertelt wat je zelf kunt doen.
3 mannen zijn bezig het dak van een kas te herstellen

Kas bouwen?

Vraag een gratis bouwadvies! Interpolis adviseert je graag bij de bouw van je kas. Dit gratis advies verhoogt de kwaliteit van je kas aanzienlijk. Informeer bij jouw verzekeringsadviseur naar de mogelijkheden.