Kas bouwen

Bouwplannen? Vraag gratis advies aan onze experts. Dit gratis advies verhoogt de kwaliteit van je kas aanzienlijk. Lees onze tips voor de bouw van een veilige en weersbestendige kas.

Tips voor constructie

 • Staat je kas vrij op de wind, of in een afwijkende windrichting? Plaats dan extra halve ruiten in de rand van het kasdek of plaats extra goot-nok-goot verbindingen.
 • Kies bij kassen met ‘ver open’ lucht voor motoren die de luchtramen versneld dicht laten lopen. Bij een plotselinge regenbui voorkom je hiermee inregenen en bij een plotselinge onweersbui staan je ramen sneller in ‘stormstand’.
 • Kies voor een stevige nok met grote oplegging en smallere ruiten in de randen. Met deze glasoplegging vergroot je de stormbestendigheid van je kas.

Tips voor omhulling

 • Kunststof platen (4 mm dik) in het dek van bedrijfsruimten kunnen bij een storm veel schade veroorzaken. Ze worden vaak uit het dek gezogen en kunnen veel schade veroorzaken aan de rest van het kasdek. Zorg dat de kunststof platen weinig speling hebben. Borg de dekroeden aan de goot en nok om verschuiven tegen te gaan. Ook vastlijmen of –kitten van deze plaatjes voorkomt het verschuiven en uitwaaien.
 • Laat de sterkte van je kasconstructie doorrekenen bij elke wijziging in de omhulling. Het dak moet zijn eigen gewicht, het gewicht van installaties op het dak en het gewicht van sneeuw kunnen dragen. Daarnaast moet het bestand zijn tegen de gevolgen van harde wind. Dat vergt wat van de kasconstructie.

Tips voor inrichting

 • Kies voor een brandvertragend schermdoek.
 • Zorg voor voldoende afstand tussen schermdoek en schakelkast. Voor een brandvertragend schermdoek dat voldoet aan de NTA 8825 klasse 2 geldt een minimale afstand van 50 centimeter tot de schakelkast. Voor klasse 1 is geen minimale afstand van toepassing.
 • Zorg voor voldoende afstand tussen belichtingsarmatuur en schermdoek. De afstand is afhankelijk van het type belichtingsarmatuur en het type schermdoek. Meer informatie vind je in de tabel hieronder.
Type belichtingsarmatuur Brandvertragend schermdoek volgens NTA 8825, klasse 1 Brandvertragend schermdoek volgens NTA 8825, klasse 2
Metalen armatuur, volledig gesloten, voorzien van KEMA-keur (armaturen met elektronische voorschakeling, geen koeling nodig) 20 20 of 45  Als de armaturen onder het schermpakket geplaatst zijn, geldt een minimale afstand van 45 centimeter.
Remote systeem (lamp en reflector apart van armatuur), afstand tot doek geldt voor lamp en reflector 20 20 of 45  Als de armaturen onder het schermpakket geplaatst zijn, geldt een minimale afstand van 45 centimeter.
Metalen armaturen, niet gesloten 20 45

Tips voor elektra

 • Laat alle elektrisch geleidende delen met elkaar verbinden. En plaats een overspanningsbeveiliging bij de hoofdverdeelkast en op de datalijn tussen de procescomputer en de managementcomputer. Zo voorkom je schade door overspanning en inductie. Vraag je installateur om advies.
 • Laat kabels en leidingen bij elkaar het gebouw binnenkomen. Je voorkomt hiermee kabellussen.
 • Voer, als dit mogelijk is, datakabels zoveel mogelijk uit in glasvezelkabel. Glasvezel is niet gevoelig voor storing door inductie.
 • Tref voorzieningen om bij uitval van elektronica je apparatuur handmatig in te kunnen stellen. Bijvoorbeeld door speciale schakelaars.

Zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een duurzame manier om zonlicht in elektriciteit om te zetten, ze worden daarom veel gebruikt in de agrarische sector. Haal optimaal rendement uit je installatie, en doe dat op een veilige manier. We geven je tips over de aanschaf, aanleg, gebruik en onderhoud van deze installaties.

Adviezen voor je leverancier

 • Plaats de voorraad glaskisten op een harde ondergrond of op rijplaten. Stut de laatste kist of plaats een schoor zodat de kisten met glas niet kunnen omwaaien.
 • Zorg dat de luchtramen die klaar staan voor beglazing niet kunnen omwaaien door ze (met bijvoorbeeld nylon band) vast te zetten aan de constructie.
 • Beglaas zoveel mogelijk aaneengesloten. Plaats bij smalle goten extra verstevigingsbalken (bouwlatten) tijdens de bouw, om te voorkomen dat de goot verdraait bij eenzijdige dekbelasting.
 • Beglaas bij de start van de beglazing altijd minimaal 2 kappen. Is dit niet mogelijk en kun je maar 1 kap beglazen, zorg dan dat je de ‘zwevende’ goot ondersteunt.
 • Bij het opsteken van de nok, moet je direct de goot-nok-goot verbindingen aanbrengen. Bevestig de dekroeden met de bijbehorende stormklemmen en niet met spanbandjes.
 • Verbind in de randen van de kas de roeden in het midden, zodat deze bij het bezwijken van de ruit niet zijdelings uitbuigen. Dit leidt tot een domino-effect.

Bouw van tweedehands kassen

Hoe zorg je met tweedehands materialen voor een sterke en weersbestendige kas? Lees onze richtlijnen voor de bouw van Venlokassen met tweedehands materialen.

Meer informatie?

Zorg na de bouw voor goed onderhoud. Zo verklein je de kans op overlast en schade. Lees hier onze tips. Heb je vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met je verzekeringsadviseur.