Agrarisch bedrijf, altijd een aardlekschakelaar

Ook bij de aanleg van zonnepanelen
“Bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt hebben altijd een aardlekschakelaar nodig, ook bij de installatie van zonnepanelen.” Deze preventie oproep komt van de technisch specialisten van Interpolis. Ze merken dat veel partijen bezig zijn met de ‘groene groei’ van zonnepanelen in de agrarische sector, maar dat niet alle energie die vrijkomt even positief geladen is. 

Beter een goed gesprek vooraf dan achteraf discussie

Berry Looijen is technisch specialist bij Interpolis en adviseert agrarisch ondernemers bij de aanleg van technische installaties. Het liefst doet hij dat al in de fase van ontwerp: “Aanpassingen doen na aanleg is vervelend, dat vertraagt een oplevering en kost vaak ook geld. Daarom voer ik liever een goed inhoudelijk gesprek vooraf, zodat verwachtingen en keuzes helder zijn bij alle partijen en de oplevering in 1 keer goed gaat.” 

Alle agrarische bedrijven hebben een verhoogd brandrisico

“Bij de aanleg van een zonnepaneleninstallatie bij bedrijven met landbouw, tuinbouw en veehouderij moeten we duidelijk zijn”, zo stelt Berry: “Alle agrarische bedrijven hebben standaard een verhoogd brandrisico om de simpele reden dat ze werken met levend materiaal, zoals planten, dieren en oogstproducten. Ze hebben in hun bedrijfsvoering te maken met vocht, stof, chemische dampen, zuren of zouten die van invloed zijn op het elektrische materieel. En het gaat ook nog eens om serieus grote oppervlaktes met zonnepanelen (en dus veel stroom) op kasdekken, stallen en (bewaar)loodsen.”

Agrarisch bedrijf vraagt specifieke kennis 

De zonnepaneleninstallatie is een technisch geheel dat bestaat uit de zonnepanelen, de omvormers en het montagesysteem tot en met de aansluiting op de hoofdverdeler van de bestaande elektrische installatie. Bij aanleg van de zonnepaneleninstallatie heb je als ondernemer nogal wat keuzes te maken. Keuzes waarvan je de gevolgen niet in één keer kunt overzien en die je misschien wel het liefst uitbesteedt aan vaklui, zoals aannemer en installateur. Daar zit dan meteen een belangrijke kans. Niet alle toetreders op de zonnepanelenmarkt hebben kennis van een agrarisch bedrijf. Laat je daarom goed informeren en kies voor een aannemer en installateur die kennis en ervaring hebben met elektrische installaties op een agrarisch bedrijf. 

In landbouw, tuinbouw en veehouderij is de aardlekschakelaar een vereiste voor de brandveiligheid en de verzekering

Aannemers, installateurs en inspecteurs kunnen van inzicht verschillen en normeringen anders interpreteren. Dat zien de technisch specialisten van Interpolis terug in de keuzes die gemaakt worden bij de soort omvormers, de plaats van de omvormers en de aan- of afwezigheid van een aardlekschakelaar. Berry Looijen: “De aardlekschakelaar heeft als functie om de installatie uit te schakelen bij een foutstroom, het is een extra beveiliging waarmee je brand kunt voorkomen. Voor een agrarisch bedrijf is de aardlekschakelaar van 300 mA een vereiste voor de brandveiligheid (zie NEN1010:2015, 705.422.8) en de verzekering.”

Agrariërs met zonnepanelen zijn energieleveranciers 

“Met 3.000 zonnepanelen oogst je per jaar wel 1 megawatt (= 1.000.000 watt) aan energie. Die enorme hoeveelheid energie gaat door de kabels en de omvormers van de zonnepaneleninstallatie. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van wel 230 huishoudens”, verduidelijk Berry. Om er vervolgens aan toe te voegen: “Omvormers zien de technisch specialisten van Interpolis daarom graag buiten, het liefst op minimaal 10 meter afstand van het gebouw.”

Berry deelt zijn inzichten met 2 plaatjes

Uitleg zonnepanelen stal

Beveiligd met aardlekschakelaar

omvormer en hoofdverdeler in of aan gebouw
Omvormer en hoofdverdeler hangen hier beide in of aan een agrarisch gebouw. De hoofdverdeler heeft een aardlekschakelaar, te herkennen aan het knopje ‘test’. De aardlekschakelaar beveiligt de stroomkabel van omvormer naar de hoofdverdeler. Bij een agrarisch bedrijf hangt de omvormer bij voorkeur buiten. 
Uitleg plaatsen zonnepanelen op een stal

Brandveilige oplossing

Geen stroomkabel door een gebouw
In deze situatie gaat er van de zonnepanelen naar de omvormer en de hoofdverdeler geen stroomkabel door een gebouw. Hetzelfde geldt voor de stroomkabel van de hoofdverdeler naar de transformator. De omvormers en hoofdverdeler staan bovendien op veilige afstand van het agrarische bedrijfsgebouw. Minimaal 10 meter afstand zorgt ervoor dat een brand in de omvormer zich niet zo makkelijk kan verplaatsen naar het bedrijfsgebouw. Dit is een brandveilige oplossing, het is de enige situatie waarbij het ontbreken van een aardlekschakelaar voor Interpolis acceptabel is. 

Meer weten over veilige aanleg van zonnepanelen op een agrarisch bedrijf? 

Ga naar interpolis.nl/agro/zonnepanelen. Of neem contact op met uw verzekeringsadviseur om in contact te komen met een agrarisch specialist van Interpolis.