Zonnepanelen aanleggen?

Melkveehouder Gert van Adrichem: Blijf kritische vragen stellen.

Gert van Adrichem zet zich in voor veilige technische installaties in de veehouderij

Eerder betrok hij brandweer en Interpolis bij zijn studieclub om uitleg te geven over het nut van een elektrakeuring. Nu, enkele jaren later, is hij actief betrokken bij het collectief van melkveehouders die investeren in zonnepanelen. Om de hoognodige aandacht te vragen voor veilige aanleg en installatie.

Gert van Adrichem maakt gebruik van de subsidie voor stimulering van de duurzame energieproductie (SDE+)

Bij de voorjaarsronde van 2017 voor de SDE+ subsidie koos Gert van Adrichem voor de aanleg van zonnepanelen op zijn bedrijf via het Solar-programma van FrieslandCampina. Daarmee draagt hij bij aan de ambitie om het energieverbruik van de zuivelketen klimaatneutraal te maken met groene stroom van het boerenerf. Een intensief traject van ondertussen 2 jaar, waarbij hij ook in het belang van het collectief, kritische vragen bleef stellen. Gert bracht verschillende partijen bij elkaar om mee te denken over de meest veilige keuzes passend bij een melkveebedrijf: “Als je collectief investeert, regel het dan ook in 1 keer goed voor allemaal.”

Gert is een voorvechter van veilige technische installaties in de veehouderij

“De markt van zonnepanelen ontwikkelt razendsnel, dat is bijna niet te volgen als je zelf in een andere sector werkt”, vertelt de melkveehouder. “Ik heb er eerder aan gerekend om in ons eigen energieverbruik te voorzien met zonnepanelen. Toen kon het niet uit. Met het Solar-programma van FrieslandCampina vond ik een mogelijkheid die wel past. Je werkt dan samen met GroenLeven, wat een aantal voordelen biedt.” 

“Om goede keuzes te maken, stel ik graag kritische vragen”

Hij zegt het met een serieuze blik: “Bij de keuzes voor aanleg van zonnepanelen wil ik zeker weten dat ik investeer in een installatie die veilig en duurzaam is. Die boven de gangbare veiligheidsnormen zit en waarmee ik dus lange tijd vooruit kan. Ik heb er specialistische mensen van Interpolis bijgehaald om met mij mee te kijken en om samen het gesprek met FrieslandCampina en GroenLeven aan te gaan. Dat leverde discussies op waar alle partijen constructief mee omgegaan zijn.”

Je krijgt met veel partijen te maken

Gert: “Je kunt het kaf niet van het koren scheiden als je geen kennis van zaken hebt, probeer dit maar eens allemaal aan te sturen”:

 • FrieslandCampina - ambitie om de hele zuivelketen energieneutraal te maken.
 • GroenLeven - contract voor de aanleg en financiering van de zonnepanelen.
 • De netbeheerder - infrastructuur voor het terug leveren van stroom.
 • De verzekeraar - constructie, (brand)veiligheid, oplevering.
 • Aannemer - aanpassen dakconstructie.
 • Onderaannemers - voor aanleg, aansluiten en opleveren komen 3 verschillende partijen.
 • Medewerkers - nieuwe instructies voor hun veiligheid.
 • En leuk om te noemen: de interesse en positieve reacties van mensen uit de omgeving als ik vertel dat we voor 120 huishoudens stroom opwekken.
“Werken met middenspanning heeft veel indruk op me gemaakt, dat is levensgevaarlijk. Alleen opgeleide professionals mogen daaraan sleutelen. Ze komen nog net niet in ’witte pakken’, maar wel met speciaal gereedschap.”

Sommige keuzes zijn lastig, omdat je er vooraf geen besef van hebt

Door de hoeveelheid stroom die de zonnepanelen omzetten, behoort Gert met zijn bedrijf tot de categorie ‘grootverbruikaansluiting’. “Ik heb een transformator nodig om stroom terug leveren aan het net. Daar gaat een levensgevaarlijke hoeveelheid stroom doorheen, middenspanning is echt iets anders dan laagspanning. Doordat ik de transformator heb gekocht ben ik eigenaar en zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Huren was ook mogelijk.”

Vlamboogdetectie merkt vonken op

“Als er een kabel beschadigt, ontstaat er een vlamboog net als bij lassen.” Gert licht toe dat de vlamboogdetectie software is die dit signaleert, alarmeert en schakelt naar een veilige situatie. “Het hele systeem van zonnepanelen, omvormers en transformator heeft een eigen aansluiting op het stroomnet en staat los van de stroomvoorziening voor mijn bedrijfsvoering.” Als de zonnepaneleninstallatie uitvalt, kan Gert zijn koeien gewoon melken en voeren.

De plaats van de omvormers was een discussiepunt

“Ik wilde de omvormers buiten op veilige afstand van de koeien, vanuit brandveiligheid en omdat dieren gevoelig kunnen zijn voor lekstromen en mogelijk ook frequentiegeluid.” Gert dacht daarbij aan een soort ‘bushokje’ voor de omvormers, maar dat kon de juiste afstand niet overbruggen. “Ze hangen nu binnen, in de garage, waar extra ventilatiesleuven voor koeling en branddetectie zijn aangebracht.” 

Tip van Gert
Blijf kritische vragen stellen in het hele traject bij alle keuzes die je maakt als je gaat investeren in zonnepanelen.

Tips van Gert voor collega veehouders

 • Blijf kritische vragen stellen in het hele traject bij alle keuzes die je maakt als je gaat investeren in zonnepanelen.
 • Laat je vooraf goed informeren. Bekijk de tips van Interpolis.
 • Laat je constructie doorrekenen en verstevigen.
 • Denk goed na over de plaats van omvormers.
 • Zorg voor brandwerend materiaal achter de groepenkast
 • Kies bewust of je een transformator (middenspanning) huurt of koopt.
 • Bewaak de veiligheid van de installatie met vlamboogdetectie en een monitoringssysteem.
 • De opleveringsinspectie NEN1010 2015 / NEN-EN-IEC62446 bracht nog een probleem aan het licht en heeft zijn nut bewezen.
 • Neem onderhoud van panelen, omvormers en technische installatie op in je kwartaalprotocollen.

“Blijf alert op je elektrische installatie, zorg dat het veilig is”

Gerts slotbetoog is duidelijk: “Brand is de grootste nachtmerrie van veel veehouders. Ondernemers en sector moeten daarin verantwoordelijkheid nemen, net als de partijen met wie we samenwerken.”

Berry Looijen, technisch specialist bij Interpolis, licht de keuzes van Gert graag toe: Kies bewust: haal naast zonnepanelen vaklui op je dak