Elektrakeuring

  Kies een elektrakeuring die bij u past

  Laat de elektrakeuring uitvoeren door een gecertificeerde elektra-inspecteur. Hij maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf. U krijgt tips om de brandveiligheid op uw bedrijf te verbeteren en aandachtspunten worden benoemd. Na het bezoek maakt de elektra-inspecteur een rapportage. In de rapportage kunt u zien of uw installatie aan de veiligheidseisen voldoet. Als er problemen zijn, dan geeft de rapportage ook aan welke gebreken als eerste om een oplossing vragen.

  Is er op uw bedrijf nog brandbaar schermdoek aanwezig?
  Kies dan de juiste elektrakeuring op www.interpolis.nl/schermdoek.

  Elektrakeuring NTA 8220 volgens scope 10

  Wat is het?
  De NTA 8220 volgens scope 10 is een methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’s. De methode brengt de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur in kaart. De beoordeling houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en met de omgeving.

  Wie mag deze elektrakeuring uitvoeren? 
  Laat de elektrakeuring volgens NTA 8220 uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor scope 10.


  Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die deze elektrakeuring voor u kunnen uitvoeren. Selecteer een bedrijf dat voldoet aan Scope 10.


  U kunt de keuring ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

  Waar bestaat de elektrakeuring uit?
  De elektrakeuring NTA 8220 volgens scope 10 bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen

  Elektrakeuring NEN 3140 volgens scope 8

  Wat is het? 
  De elektrakeuring NEN 3140 volgens scope 8 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Deze elektrakeuring richt zich op uw totale elektrische installatie. De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. 
  Keurt en herstelt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN 3140 (scope 8), dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet.

   

  Wie mag de elektrakeuring uitvoeren?
  De elektrakeuring NEN 3140 laat u uitvoeren door een inspectie- en installatiebedrijf dat door Scios is gecertificeerd voor scope 8. 


  Op de website van Scios vindt u een actueel overzicht van bedrijven die deze elektrakeuring voor u kunnen uitvoeren. Selecteer een bedrijf dat voldoet aan Scope 8.


  U kunt de keuring ook aanvragen via onze dienstenpartner PincAgro.

  Waar bestaat de keuring uit?
  De keuring bestaat uit:

  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen
  Kiest u voor een elektrakeuring volgens NEN 3140 (scope 8), laat dan alle onderdelen uitvoeren. Dan kunt u deze keuring ook gebruiken voor uw verzekering.

  Agro Elektra Inspectie voor bedrijven met intensieve veehouderij, bloembollenbedrijven en tuincentra

  Tot 1 juni 2019
  U kunt kiezen voor een Agro Elektra Inspectie, een elektrakeuring volgens NTA 8220 of NEN 3140.

  Na 1 juni 2019
  Een Agro Elektra Inspectie uitgevoerd na 1 juni is niet meer geldig voor uw verzekering. Kies voor een NTA 8220 volgens scope 10 of een NEN3140 volgens scope 8. 

  Wat is de Agro Elektra Inspectie?  
  De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte keuring voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De keuring richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN 1010. De NEN 1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt.

   

  Wie mag de keuring uitvoeren? 
  Onderstaande bedrijven hebben de manier van inspecteren en rapporteren afgestemd op de kwaliteitseisen van Interpolis. Laat de elektrakeuring daarom door 1 van deze bedrijven uitvoeren.

  Naam Telefoon
  ACI Drachten 0512 53 81 84
  AGM inspectie 06 57 97 46 02
  AET Energy Efficiency B.V. 0299 75 34 48
  A&MV Advies B.V. 088 26 82 688
  AREPA Inspexx 033 453 50 30
  Argus 0515 57 24 19
  DTS Inspectie & Adviesbureau elektrotechniek B.V. 040 28 46 150
  Omega Energietechniek 088 20 56 101
  e-inspectie Nederland B.V.  0318 56 18 40
  Elektra 21 B.V. 0115 64 91 21
  FW-Techniek, Meet- en Inspectiebedrijf 010 59 24 478

  Groenewegen

  0182 52 23 16 

  Gubbels consult Landgraaf

  045 53 19 863

  Van der Heide

  0511 45 40 40
  Hemago B.V. 0182 68 97 65
  Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. 013 51 17 227
  Keuring Service Nederland 0593 82 02 02
  Klaver Giant Inspecties 075 65 71 133
  Lek Installatietechniek B.V. 0172 60 28 40 
  Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. 074 34 94 301
  Nijland Inspecties 0548 62 15 99 of 06 29 11 57 13
  Parkstad Inspecties  088 46 77 328
  Pelmolen B.V. 0183 60 06 90
  Elektrakeur
  0228 54 54 50
  ProScan B.V. 033 45 06 220
  Re-Vision B.V. 0499 37 76 88
  Safetyspec 0113 50 42 20
  Synorga 088 79 66 742
  Technikeur 075 64 22 866

  Vloedgraven elektrotechniek

  0572 85 06 71