inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
Dossier agrarisch

Elektra keuring

  Keuring volgens NEN3140

  Wat is het?
  De Arbowet geeft aan dat uw werknemers veilig moeten kunnen werken. NEN3140 geeft veiligheidsbepalingen voor de bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties, met als doel om aanrakingsgevaar, brandgevaar en storingen te voorkomen. Onderhoudt u uw installatie volgens de richtlijnen van NEN3140, dan voldoet u voor uw elektrische installatie aan de Arbowet. De inspectie volgens NEN3140 richt zich op uw totale elektrische installatie.

  Wat kost het?
  Dat hangt af van het gebruik van uw installatie en de omvang van uw bedrijf. Bij veel bedrijven kost de inspectie tussen € 2.500,- en € 5.000,-. Dit is exclusief de kosten voor herstel van de gebreken.

  Wie mag het uitvoeren?
  Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN3140 aanleggen, mogen deze keuring uitvoeren. Dit betekent dat uw installateur de installatie die hij heeft aangelegd zelf mag keuren. Wij adviseren u om voor de elektrakeuring te kiezen voor een onafhankelijk inspectiebedrijf.

  De inspectie bestaat uit:
  • visuele inspectie
  • meting en beproeving
  • rapportage van de bevindingen
  Het is mogelijk om alleen een visuele inspectie uit te laten voeren. Dit is een betaalbare keuze, maar deze inspectie voldoet niet aan de kwaliteit die Interpolis voorschrijft. Kiest u voor de inspectie volgens NEN3140, laat dan alle onderdelen uitvoeren. Dan kunt u deze inspectie ook gebruiken voor uw verzekering. 

  Keuring volgens NEN1010

  Wat is het? 
  NEN1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. De norm wordt genoemd in het bouwbesluit en is daarmee in de wet opgenomen. Zorg ervoor dat de opleverinspectie voldoet aan de bijlage 61F van deze norm.

  Wie mag het uitvoeren? 
  Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN1010 aanleggen, mogen de opleveringskeuring zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringskeuring te waarborgen, adviseren wij u om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. U kunt de keuring ook aanvragen via de Interpolis Preventiewinkel

  Agro Elektra Inspectie

  Wat is het? 

  De Agro Elektra Inspectie is een uniforme, praktijkgerichte en betaalbare inspectie voor elektrische installaties op het agrarisch bedrijf. De inspectie richt zich op de onderdelen van de installatie die het grootste gevaar op brand of elektrocutie vormen en toetst de onderdelen aan de normen van NEN1010. De NEN1010 geeft veiligheidsbepalingen voor opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. 

   

  Wat kost het?  

  Dat hangt af van het gebruik van de installatie en de omvang van uw bedrijf. Gemiddeld kost een keuring tussen de € 600,- en € 1.500,-. Dit is exclusief de kosten voor herstel van de gebreken. 

   

  Wie mag het uitvoeren? 

  Onderstaande bedrijven hebben de manier van inspecteren en rapporteren afgestemd op de kwaliteitseisen die Interpolis stelt. Zij kunnen ook een inspectie volgens de NEN3140 uitvoeren. U kunt de Agro Elektra Inspectie ook aanvragen via de Agro Preventiewinkel.

   

  Naam Telefoon
  ACI Drachten 0512 53 81 84
  AGM inspectie 06 57 97 46 02
  AET Energy Efficiency B.V. 0299 75 34 48
  A&MV Advies B.V. 088 26 82 688
  AREPA Inspexx 033 453 50 30
  Argus 0515 57 24 19
  DTS Inspectie & Adviesbureau elektrotechniek B.V. 040 28 46 150
  Omega Energietechniek 088 20 56 101
  e-inspectie Nederland B.V.  0318 56 18 40
  Elektra 21 B.V. 0115 64 91 21
  FW-Techniek, Meet- en Inspectiebedrijf 010 59 24 478

  Groenewegen

  0182 52 23 16 

  Gubbels consult Landgraaf

  045 53 19 863

  Van der Heide

  0511 45 40 40
  Hemago B.V. 0182 68 97 65
  Hoppenbrouwers Elektrotechniek B.V. 013 51 17 227
  Keuring Service Nederland 0593 82 02 02
  Klaver Giant Inspecties  075 65 71 133
  Lek Installatietechniek B.V. 0172 60 28 40 
  Installatiebedrijf F.H. Loohuis B.V. 074 34 94 301
  Nijland Inspecties 0548 62 15 99 of 06 29 11 57 13
  Parkstad Inspecties  088 46 77 328
  Pelmolen B.V. 0183 60 06 90
  Polytechniek B.V. 0228 54 54 54
  ProScan B.V. 033 45 06 220
  Re-Vision B.V. 0499 37 76 88
  Safetyspec 0113 50 42 20
  Synorga 088 79 66 742 of (088) SYNORGA
  Technikeur 075 64 22 866

  Vloedgraven elektrotechniek

  0572 85 06 71

   

  De elektra-inspecteur bezoekt uw bedrijf. Hij maakt samen met u een rondgang over uw bedrijf en wijst u daarbij direct op aandachtspunten. U krijgt tips  om de brandveiligheid op uw bedrijf te verhogen. U ontvangt een rapportage met een duidelijke weergave of uw installatie wel of niet aan de veiligheidseisen voldoet. Het rapport bevat een overzicht van gebreken. U ziet welke gebreken u als eerste moet herstellen.