Wateroverlast in de glastuinbouw

Extreme buien komen steeds vaker voor. Hoe voorkom je als agrarisch ondernemer schade door wateroverlast?

Beperk schade door wateroverlast.

Regen, veel regen en onstuimig weer. Daar moeten we ons op voorbereiden. Extreme buien, waarbij er meer regenwater valt dan je afvoerleidingen aankunnen, komen steeds vaker voor.

Als de goten het water niet aankunnen, zoekt het water een andere weg. Het water kan je kas in komen via de rand of de condenskamer van de goot, via gebroken ruiten of via de grond.
Dit kan leiden tot ziekten in je gewas. Ook kan overtollig water de grond naast je kas wegspoelen, wat verzakkingen van leidingen kan veroorzaken.

Lees onze tips om de kans op gewasschade, overlopen goten of verzakkingen te verkleinen en om schade door overtollig water te beperken.

Maak de goten 3 tot 4 keer per jaar schoon.

Als er veel bomen in de omgeving staan 5 tot 6 keer per jaar. Controleer dan meteen de goot en de afdichtingsdoppen.

Controleer het kasdek op breuk en ontbrekende ruiten.

Zitten de laatste dekruit(en) aan de afvoerzijde nog in het dek? En zijn ze nog heel?

Plaats bij weggevallen ruiten (in aluminium goten) tijdelijk kunststof plaatjes: net zo breed als de dekruit en ongeveer 30 centimeter hoog. Je voorkomt hiermee dat water van de goot rechtstreeks de kas inloopt.

Controleer de fundering van je kas.

Doe dit in elk geval voor of na een flinke bui. Er kunnen gaten ontstaan in de grond onder je kas. Door ongedierte of door inklinken van de grond.

 • Vul gaten aan met grond.
 • Leg de grond naast de kas goed 'op schot' naar een sloot.
 • Monteer bij nieuwbouw folie tegen en ruim onder het fundament. Je voorkomt hiermee dat overtollig water in je kas terechtkomt.
Wateroverlast in de glastuinbouw. Zit uw leidingwerk goed in elkaar? Lees onze tips om de kans op gewasschade, overlopen goten of verzakkingen te verkleinen en om schade door overtollig water te beperken.

Zit het leidingwerk nog goed in elkaar?

Loop voor en na een flinke bui een inspectierondje over je bedrijf.
 • Controleer dan de hemelwaterafvoer en bochten/moffen en leidingwerk vanaf standleiding in de kas tot in het bassin. Zit het leidingwerk nog goed in elkaar? Zit de verbinding nog op de juiste plaats? Als dit niet zo is, herstel dit of laat dit herstellen door je kassenbouwer. Zo voorkom je verzakkingen.
 • Controleer de grond rondom de standleidingen. Liggen de leidingen nog bedekt? Is je kas van buiten nog goed bereikbaar? Zijn er spoelsporen van zand of grond te zien? Herstel dit of laat dit herstellen door je kassenbouwer. Zo voorkom je verzakkingen.
 • Voorzie de hemelwaterafvoerleidingen van een extra drainage. Overtollig water kan dan snel worden afgevoerd.

Zet kwetsbare goederen niet onder de goten.

Voor tuincentra: zet goederen in je verkoopruimte altijd op stellingen of pallets.

Heb je bouwplannen?

Er komen de laatste jaren meer weerextremen (water, storm, hagel, droogte)  voor. Als je investeert in een nieuwe kas of bedrijfsruimte, is het verstandig om hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door gehard glas te gebruiken, of goed na te denken over een optimale oplossing voor waterafvoer. Onze technisch specialisten adviseren je hier graag over. Je adviseur kan je met hen in contact brengen. Lees meer over bouwen in de glastuinbouw.

Toch wateroverlast? Stop onmiddellijk met recirculeren!

Je voorkomt hiermee dat ziektes zich over je bedrijf verspreiden. Doe dit zeker wanneer je je drainwater recirculeert zonder een ontsmetter die bacteriën, schimmels en virussen doodt. 
 • Neem direct contact met Interpolis op via 013 580 12 34.
 • Start pas weer met recirculeren na overleg met de taxateur of expert van Interpolis.

Neem bij wateroverlast de volgende maatregelen:

 • Begin direct met het wegpompen van overtollig water.
 • Haal de stengels van de grond als dat kan. Leg de matten bijvoorbeeld op de buis.
 • Gebruik wortelbevorderende gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdt schimmels.
 • Pas het klimaat tijdelijk aan: stook het gewas direct droog door meer ventilatie en hogere buistemperaturen. Je beperkt zo schimmelziekten als Botrytis, Phytophthora en valse meeldauw.
 • Pas de bemesting en de watergift aan. Neem extra monsters: het watergehalte, de EC en pH kunnen sterk afwijken.

Heb je schade, ook al is de omvang beperkt? Meld deze direct.

Stel direct je verzekeringsadviseur op de hoogte of meld je schade bij Interpolis. Je kunt dit doen via 013 580 12 34, kies de optie ‘kassen en gewassen’. Doe dit ook als je denkt dat de schade aan je gewassen wel meevalt. Wij kunnen dan samen met jou bepalen welke maatregelen jij voor je bedrijf het beste kunt nemen.