Wateroverlast in de glastuinbouw

Extreme buien komen steeds vaker voor. Hoe voorkomt u als agrarisch ondernemer schade door wateroverlast?

Beperk schade door wateroverlast

Regen, veel regen en onstuimig weer. Daar moeten we ons op voorbereiden. Extreme buien, waarbij er meer regenwater valt dan uw afvoerleidingen aankunnen, komen steeds vaker voor.

Als de goten het water niet aankunnen, zoekt het water een andere weg. Het water kan uw kas in komen via de rand of de condenskamer van de goot, via gebroken ruiten of via de grond.
Dit kan leiden tot ziekten in uw gewas. Ook kan overtollig water de grond naast uw kas wegspoelen, wat verzakkingen van leidingen kan veroorzaken.

Lees onze tips om de kans op gewasschade, overlopen goten of verzakkingen te verkleinen en om schade door overtollig water te beperken.

Maak de goten 3-4 keer per jaar schoon

Als er veel bomen in de omgeving staan 5 tot 6 keer per jaar. Controleer dan meteen de goot en de afdichtingsdoppen.

Controleer het kasdek op breuk en ontbrekende ruiten

Zitten de laatste dekruit(en) aan de afvoerzijde nog in het dek? En zijn ze nog heel?

Plaats bij weggevallen ruiten (in aluminium goten) tijdelijk kunststof plaatjes: net zo breed als de dekruit en ongeveer 30 centimeter hoog. U voorkomt hiermee dat water van de goot rechtstreeks de kas inloopt.

Controleer de fundering van uw kas

Doe dit in elk geval voor of na een flinke bui. Er kunnen gaten ontstaan in de grond onder uw kas. Door ongedierte of door inklinken van de grond.

 • Vul gaten aan met grond.
 • Leg de grond naast de kas goed 'op schot' naar een sloot.
 • Monteer bij nieuwbouw folie tegen en ruim onder het fundament. U voorkomt hiermee dat overtollig water in uw kas terechtkomt.
Wateroverlast in de glastuinbouw. Zit uw leidingwerk goed in elkaar? Lees onze tips om de kans op gewasschade, overlopen goten of verzakkingen te verkleinen en om schade door overtollig water te beperken.

Zit het leidingwerk nog goed in elkaar?

Loop voor en na een flinke bui een inspectierondje over uw bedrijf.
 • Controleer dan de hemelwaterafvoer en bochten/moffen en leidingwerk vanaf standleiding in de kas tot in het bassin. Zit het leidingwerk nog goed in elkaar? Zit de verbinding nog op de juiste plaats? Als dit niet zo is, herstel dit of laat dit herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.
 • Controleer de grond rondom de standleidingen. Liggen de leidingen nog bedekt? Is uw kas van buiten nog goed bereikbaar? Zijn er spoelsporen van zand of grond te zien? Herstel dit of laat dit herstellen door uw kassenbouwer. Zo voorkomt u verzakkingen.
 • Voorzie de hemelwaterafvoerleidingen van een extra drainage. Overtollig water kan dan snel worden afgevoerd.

Zet kwetsbare goederen niet onder de goten

Voor tuincentra: zet goederen in uw verkoopruimte altijd op stellingen of pallets.

Hebt u bouwplannen?

Er komen de laatste jaren meer weerextremen (water, storm, hagel, droogte)  voor.  Als u investeert in een nieuwe kas of bedrijfsruimte, is het verstandig om hier rekening mee te houden. Bijvoorbeeld door gehard glas te gebruiken, of goed na te denken over een optimale oplossing voor waterafvoer. Onze technisch specialisten adviseren u hier graag over. Uw adviseur kan u met hen in contact brengen. Lees meer over bouwen in de glastuinbouw

Toch wateroverlast? Stop onmiddellijk met recirculeren!

U voorkomt hiermee dat ziektes zich over uw bedrijf verspreiden. Doe dit zeker wanneer u uw drainwater recirculeert zonder een ontsmetter die bacteriën, schimmels en virussen doodt. 
 • Neem direct contact met Interpolis op via 013 580 12 34.
 • Start pas weer met recirculeren na overleg met de taxateur of expert van Interpolis.

Neem bij wateroverlast de volgende maatregelen:

 • Begin direct met het wegpompen van overtollig water.
 • Haal de stengels van de grond als dat kan. Leg de matten bijvoorbeeld op de buis.
 • Gebruik wortelbevorderende gewasbeschermingsmiddelen en bestrijdt schimmels.
 • Pas het klimaat tijdelijk aan: stook het gewas direct droog door meer ventilatie en hogere buistemperaturen. U beperkt zo schimmelziekten als Botrytis, Phytophthora en valse meeldauw.
 • Pas de bemesting en de watergift aan. Neem extra monsters: het watergehalte, de EC en pH kunnen sterk afwijken.

Hebt u schade, ook al is de omvang beperkt? Meld deze direct

Stel direct uw verzekeringsadviseur op de hoogte of meld uw schade bij Interpolis. U kunt dit doen via 013 580 12 34, kies de optie ‘kassen en gewassen’. Doe dit ook als u denkt dat de schade aan uw gewassen wel meevalt. Wij kunnen dan samen met u bepalen welke maatregelen u voor uw bedrijf het beste kunt nemen.