Mogelijkheden branddetectie in transformatorstations bij kassen nog onvoldoende benut

“Zorg dat je middenspanning automatisch kunt afschakelen bij brand”
Eigenlijk werkt het simpel en logisch. Met een branddetectiesysteem schakelt het transformatorstation automatisch af bij een beginnende brand en geeft het systeem een alarmsignaal af. Als de toevoer van energie stopt beperk je schade door brand en stilstand. Je krijgt een herkenbaar brandalarm, waardoor je snel kunt handelen. 

De praktijk is dat branddetectie in een transformatorstation goed in te bouwen is, maar nog niet of onvoldoende wordt benut. Dat geldt ook in de glastuinbouw. Je krijgt dan situaties waarbij bijvoorbeeld een brand bij de belichtingstransformator niet of te laat wordt opgemerkt. Onder spanning kan het transformatorstation volledig afbranden.

Een nieuw transformatorstation is niet zo snel beschikbaar, geplaatst en in werking

Daarvoor ben je afhankelijk van meerdere partijen en lange levertijden. “De gevolgen zijn enorm. Als er niet belicht kan worden, gaat de teelt verloren", weten Berry Looijen en Peter van der Sar uit ervaring. Beiden zijn technisch specialist bij Interpolis en adviseren agrarisch ondernemers over aanleg van veilige elektrische installaties. Ook met de leveranciers van bijvoorbeeld belichtingssystemen en middenspanning onderhouden ze contact. Alles in het belang van continuïteit en veiligheid. Want het gebruik en de afhankelijkheid van energie op agrarische bedrijven neemt verder toe. Dus is het belangrijk om kennis hierover te blijven delen.
Branddetectie in combinatie met automatisch afschakelen kan veel schade voorkomen
Peter van der Sar, technisch specialist bij Interpolis

Er is een schakelaar nodig om het transformatorstation automatisch af te schakelen bij brand

Berry legt het uit: “Zo’n schakelaar is een relatief beperkte investering bij aanleg, maar best ingrijpend om achteraf aan te passen. Je maakt het transformatorstation dan tijdelijk spanningsloos. Dat vraagt om professionele begeleiding. En bij aanwezigheid van meerdere, doorgeschakelde transformatorstations kan graafwerk nodig zijn. Om extra kabels te trekken die het mogelijk maken om af te schakelen tussen de verschillende transformatorstations.”

Transformatorstation

Technisch gezien is achteraf aanpassen best complex, maar de investering zeker waard!

Beiden techneuten van Interpolis raden de investering aan: “Voorkom langdurige stilstand. Investeer in branddetectie die de spanning van je transformatorstation afschakelt en die je alarmeert zodat je snel kunt handelen. Bij nieuwe bedrijven en aanleg van nieuwe belichtingstransformatoren is dat al heel gewoon en een eis vanuit de verzekering.”

Peter: “In de glastuinbouw draait de belichting op volle toeren, bij sommigen zelfs jaarrond. Als er iets fout gaat gebeurt dat vaak in het belichtingsseizoen. Het moment waarop je plannen maakt voor een nieuw belichtingsseizoen en de aanleg daarvan, is een kans om branddetectie goed in te regelen.”

Berry vult nog aan dat veel agrarische bedrijven met middenspanning te maken krijgen

Berry: “Agrarische bedrijven worden groter en steeds vaker zijn er zonnepanelen aanwezig. De toename van energie gebruik en het opwekken ervan, is in deze sector vol aan de gang. Transformatorstations bij deze bedrijven worden zwaar en lang belast en de gevolgen van uitval of brand zijn groot. Daar moeten we veilig en bewust mee omgaan.”

Agrarisch ondernemers, laat je goed adviseren!

Via je adviseur bij de Rabobank kom je in contact met de risicodeskundigen en technische specialisten van Interpolis. Bespreek jouw wensen ook met de leverancier, installateurs en onderhoudsdeskundigen van de technische installatie. Als zij bekend zijn in de agrarische sector kennen ook zij de weg naar Interpolis.

Ook interessant voor jou?

Zonnepanelen op de daken van een kas

Altijd een aardlekschakelaar nodig

Berry Looijen, technisch specialist bij Interpolis Agro: “Bedrijfsruimten en bedrijfsterreinen voor landbouw, tuinbouw en veeteelt hebben altijd een aardlekschakelaar nodig, ook bij de installatie van zonnepanelen.” 
Mensen bezig met het herstel van het dak van een kas

Bouwplannen

Vraag Interpolis om een gratis bouwadvies. We kunnen je helpen om veilige keuzes te maken. Zo heb je voor de offertefase al in kaart wat je vraagt van je aannemer en installateurs.
Dak van een kas

Checklist kasonderhoud

Om een kas sterk te houden is onderhoud nodig. Want een schade begint altijd op de zwakste plek van de kas. Interpolis maakte de Checklist Kasonderhoud.