Regelapparatuur aanleg en alarm.

Een storing in de toevoer van elektriciteit is een belangrijke oorzaak van uitval van regelapparatuur. Hoe verklein je de kans op zo'n storing?

Onze tips

 • Zorg voor minstens 2 verschillende lijnen voor het uitmelden van een alarm: GSM, internet (VOiP), een vaste analoge lijn (PSTN), een straalverbinding naar een ander adres of een satellietverbinding.
 • Installeer een alarm met een bewaakte verbinding. Je wordt dan gewaarschuwd als de alarmering niet functioneert.
 • Let erop dat het alarmsysteem een accu met bewaking heeft, zodat de apparatuur ook bij stroomuitval functioneert.
 • Installeer een eenvoudig en stabiel netwerk op je bedrijf.
 • Gebruik zo min mogelijk draadloze verbindingen in de stal. Bedrading is nog steeds de veiligste keuze.
 • Zorg bij aanleg voor een goede overspanningsbeveiliging en potentiaalvereffening.
 • Zorg voor een overbruggingsschakelaar op de klimaat- of frequentieregelaar. De ventilator kan dan handmatig draaien.
 • Laat een opleveringsinspectie volgens de eisen in de NEN 1010 uitvoeren bij aanleg of uitbreiding van je elektrische installatie. 

Nieuwe wettelijke regels voor stallen met kunstmatige ventilatie.

Vanaf 1 juli 2023:
Om te voorkomen dat dieren omkomen als ventilatie uitvalt. Er zijn nu duidelijke eisen voor het alarmsysteem en alarmplan. Heeft jouw systeem aanpassing nodig? Op de website van RVO lees je hier meer over. 

Doormelding alarm.

Het belangrijkste na een alarmmelding is de betrouwbare en snelle opvolging van het alarm. Maak daarom een alarmeringsplan, waarin staat wie meldingen krijgt en op welke manier dat gebeurt.

 • Zorg dat er verschillende mensen op dit overzicht staan, zodat er altijd iemand is om op het alarm te reageren.
 • Spreid de alarmeringen over verschillende gsm providers.
 • Zorg dat je een alarm op verschillende manieren kunt ontvangen. Bijvoorbeeld via meerdere gsm’s, semafoon, hoorn/zwaailichten en vaste telefoon.
 • Stel de telefoonkiezer in op ‘reset door terugbellen’.
 • Stel zo kort mogelijke vertragingstijden in op de alarmmelder en telefoonkiezer. 

Onderhoud

Naast een storing in de elektriciteitstoevoer zijn slijtage en ouderdom belangrijke oorzaken van uitval van regelapparatuur. Onderhoud je installatie daarom goed.

 • Maak afspraken met je installateurs over preventief onderhoud en de regelmatige controle van je installatie.
 • Maak met de installateur van je klimaat installatie elk jaar een ronde om vast te stellen hoe de conditie van je installatie is en welke verbeteringen nodig zijn.
 • Laat voor brandgevaar en je verzekeringen elke 5 jaar een SCIOS Scope 10 inspectie uitvoeren.
 • Test je alarminstallatie wekelijks. Dat doe je onder andere door de spanning van de telefoonkiezer en alarmkast te halen.
 • Vervang de accu van de alarmkiezer om de 2 jaar.
 • Gebruik verbreekcontacten op de alarmingangen. Kabelbreuk of een slecht alarmcontact wordt dan direct opgemerkt.
 • Sluit een onderhoudscontract af voor je regel- en alarmeringsapparatuur.
 • Bel de alarmmelder na onweer om te controleren of je alarm nog werkt.
 • Bestrijd ongedierte. Muizen kunnen kabels flink beschadigen.

Vraag advies aan onze agrarisch specialisten

Zij denken graag met je mee over de beste oplossing voor jouw bedrijf. Je bereikt hen via je adviseur bij de Rabobank. 

Ook interessant voor jou:

Warmtemeter

Kies een elektra inspectie die bij je past

Een inspectie geeft inzicht in de onderhoudstoestand van je elektrische installatie. Met dit inzicht kun je onderhoud laten uitvoeren voordat problemen ontstaan.
Evert Hendrikx voor zijn melkveebedrijf

Heb je plannen om te gaan (ver)bouwen?

Gebruik de kennis van onze agrarisch specialisten voordat je gaat bouwen. Om de kwaliteit van je bedrijfsgebouw te verbeteren. Varkenshouder Evert Hendrikx ging je voor.
Elektrakeuring in een melkveebedrijf

Interpolis Elektrakeuring Agrarisch

Hiermee verklein je het risico van stilstand en brand. Jouw voordelen: snel een afspraak, een scherpe prijs en een herinnering als het tijd is voor herkeuring.