Elektra domineert bij oorzaken stalbrand

Daar willen we echt wat aan doen
Ook Interpolis ziet de daling van het aantal stalbranden en omgekomen dieren terug in de cijfers van 2015 - 2021: 'Dat stemt hoopvol' bevestigt Melissa van de Kam, sectormanager Veehouderij van Interpolis: 'Stalbrand is impactvol voor mens, dier en omgeving. Dus we moeten blijven werken aan veiligheid op de agrarische bedrijven, met preventie, bewustzijn en investeringen om deze daling voort te zetten.' Melissa voegt daaraan toe dat de brandoorzaken steeds beter geregistreerd worden: 'Brand werkt vernietigend, dus je kunt lang niet altijd de oorzaak achterhalen. Maar door wat we weten goed vast te leggen, kun je met voorlichting en preventie wel aandacht geven aan de juiste onderwerpen. Zo leren we ook van veiligheidsmaatregelen die goed werken. Als ik kijk naar geregistreerde oorzaken, dan zie ik dat er op al die vlakken verbeteringen mogelijk zijn om stallen veiliger te maken. Het begint met inzicht en bewustwording. Dan volgt bereidheid en de mogelijkheden om te investeren in brandveiligheidsmaatregelen en een veilige manier van werken.'

Je kunt veel doen om je bedrijf brandveilig te maken

Interpolis voert campagne om alle agrarisch ondernemers een elektra inspectie te laten aanvragen. 'Dat is belangrijk om de bedrijven veiliger te maken, want defect elektra is niet altijd met het blote oog waar te nemen. Herstel vanuit de elektra inspectie helpt de ondernemer om onderhoud uit te voeren voor er problemen ontstaan' vertelt Melissa. 'Ook vanuit bouwaard en techniek in de stal is veel mogelijk. Maar ja, het blijft wel mensenwerk. Ook als je veel goed regelt, zit een ongeluk in een klein hoekje. Dagelijks gebruik is zo belangrijk. Kijk maar naar menselijk handelen en brandgevaarlijk werk op plek 2 van de veelvoorkomende brandoorzaken. Moet je echt met lasapparatuur aan het werk in de stal? Vraag je af of het anders kan. Zo niet, zorg dat je weet wat je doet, scherm je werk goed af en houd die collega en brandblusser binnen bereik.'
Top 5 oorzaken stalbrand

Schade voorkomen is de beste weg 

Melissa van de Kam staat voor preventie: 'Jazeker, preventie gaat over samenwerken aan kennis, houding en gedrag. Dat doen we met elkaar. Ik zie veel bereidheid bij de ondernemers in deze sector en in de markt om bij te dragen aan meer veiligheid. Als verzekeraar zetten we de 5 veelvoorkomende brandoorzaken op een rij. Wij doen dat mét tips, oplossingen en goede voorbeelden vanuit de sector zelf. We blijven ons inzetten om veilig werken ‘top of mind’ te houden.'