Elektra domineert bij oorzaken stalbrand.

Daar willen we echt wat aan doen

Nederland telt 42 stalbranden in 2022, waarvan 18 met dierlijke slachtoffers. Hierbij kwamen ruim 130.000 dieren om. In de risicomonitor stalbrand van het Verbond van Verzekeraars is te lezen dat het aantal dieren zo hoog uitvalt, doordat er ook pluimveebedrijven getroffen zijn.

‘Veiligheid van dieren in stallen heeft grote prioriteit. We moeten blijven werken aan veiligheid op de agrarische bedrijven, met preventie, bewustzijn en investeringen die helpen om een daling van het aantal stalbranden in te zetten.' Melissa van de Kam is sectormanager veehouderij bij Interpolis, ze vertelt: 'Brand werkt vernietigend, dus je kunt lang niet altijd de oorzaak achterhalen. Maar door wat we weten goed vast te leggen, kun je met voorlichting en preventie wel aandacht geven aan de juiste onderwerpen. Als ik kijk naar geregistreerde oorzaken, dan zie ik dat er op al die vlakken verbeteringen mogelijk zijn om stallen veiliger te maken. Het begint met inzicht en bewustwording. Dan volgt bereidheid om te investeren in brandveiligheidsmaatregelen en een veilige manier van werken. Het is een goede ontwikkeling om stevig in te zetten op brandveiligheidsmanagement en periodieke inspectie van elektra.’

Je kunt veel doen om je bedrijf brandveilig te maken.

Interpolis stimuleert agrarisch ondernemers om elektra goed te onderhouden en vanaf de aanleg te laten inspecteren. ‘De Interpolis Elektrakeuring is er voor alle ondernemers, ook als je niet bij Interpolis verzekerd bent. De elektra inspectie helpt de ondernemer om onderhoud uit te voeren voor er problemen ontstaan' vertelt Melissa. 'Dat is belangrijk om de bedrijven veiliger te maken, want een defect in elektra is niet altijd met het blote oog waar te nemen. Vanuit bouwaard en techniek in de stal is ook veel mogelijk.'

Ook als je veel goed regelt, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten.
Kijk maar naar menselijk handelen en brandgevaarlijk werk op plek 2 van de veelvoorkomende brandoorzaken. Moet je echt met lasapparatuur aan het werk in de stal? Vraag je af of het anders kan. Zo niet, zorg dat je weet wat je doet, scherm je werk goed af en houd die collega en brandblusser binnen bereik.'
Top 5 oorzaken stalbrand

Schade voorkomen is de beste weg. 

Melissa van de Kam staat voor preventie: 'Jazeker, preventie gaat over samenwerken aan kennis, houding en gedrag. Dat doen we met elkaar. Ik zie veel bereidheid bij de ondernemers om bij te dragen aan meer veiligheid. We verwachten dat de overheid in 2024 nog een extra impuls geeft aan brandveiligheidsmanagement met een verplichte elektra inspectie, ook voor de zonnepaneleninstallatie.’

5 veelvoorkomende brandoorzaken op een rij.
’Het begint met inzicht, risicobewustzijn en helder nadenken over brandveiligheid. Om veilig werken ‘top of mind’ te houden, delen we de veelvoorkomende oorzaken. Wij doen dat mét tips, oplossingen en goede voorbeelden vanuit de sector zelf’, benadrukt Melissa.