Elektra domineert bij oorzaken stalbrand; menselijk handelen op plek 2.

We moeten eraan blijven werken.

In 2023 waren er 43 stalbranden en zijn er minder dieren omgekomen dan in 2022. In de risicomonitor stalbrand van het Verbond van Verzekeraars is te lezen dat het aantal stalbranden gelijk bleef en het aantal dierlijke slachtoffers lager uitvalt, doordat er minder pluimveebedrijven getroffen zijn.

Veiligheid van dieren in stallen heeft grote prioriteit. We moeten blijven werken aan veiligheid op de agrarische bedrijven, met preventie, bewustzijn en investeringen die helpen om een daling van het aantal stalbranden in te zetten. Brand werkt vernietigend, de oorzaak is vaak niet te achterhalen. Maar door wat we weten goed vast te leggen, kunnen we met voorlichting en preventie wel aandacht geven aan de juiste onderwerpen. Het begint met inzicht en bewustwording. Dan volgt bereidheid om te investeren in brandveiligheidsmaatregelen én een veilige manier van werken. Het is een goede ontwikkeling om stevig in te zetten op brandveiligheidsmanagement en periodieke inspectie van de elektrische installatie.

Je kunt veel doen om je bedrijf brandveilig te maken.

Interpolis stimuleert agrarisch ondernemers om elektra goed te onderhouden en vanaf de aanleg te laten inspecteren. De Interpolis Elektrakeuring is er voor alle ondernemers, ook als je niet bij Interpolis verzekerd bent. De elektra inspectie helpt de ondernemer om onderhoud uit te voeren voor er problemen ontstaan. Dat is belangrijk om de bedrijven veiliger te maken, want een defect in de elektrische installatie is niet altijd met het blote oog waar te nemen. Vanuit bouwaard en techniek in de stal is ook veel mogelijk.

Ook als je veel goed regelt, kan een ongeluk in een klein hoekje zitten.
Kijk maar naar menselijk handelen en brandgevaarlijk werk op plek 2 van de veelvoorkomende brandoorzaken. Móét je echt met las- of slijpapparatuur aan het werk in de stal? Vraag jezelf af of het anders kan. Zo niet, zorg dan dat je weet wat je doet. Scherm je werk goed af en houd een collega en een brandblusser binnen bereik.
Een overzicht met de meest waarschijnlijke oorzaken van stalbrand (cijfers 2015-2023).

Schade voorkomen is de beste weg. 

Bij Interpolis staan we voor preventie. Preventie gaat over samenwerken aan kennis, houding en gedrag. Dat doen we met elkaar. We zien veel bereidheid bij de ondernemers om bij te dragen aan meer veiligheid. We verwachten dat de overheid in 2024/2025 nog een extra impuls geeft aan brandveiligheids­management met een verplichte elektra inspectie, ook voor de zonnestroom­installatie.

5 veelvoorkomende brandoorzaken op een rij.
Om veilig werken ‘top of mind’ te houden, delen we de meest voorkomende oorzaken. Met tips, oplossingen en goede voorbeelden vanuit de sector zelf.