Elektra

  Voorkom uitval door goed onderhoud

  Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoudt, voorkomt u uitval. Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie.

  Een elektrische installatie aanleggen met een opleveringskeuring volgens NEN 1010

  Let bij de aanleg van de elektrische installatie op de volgende punten: 
  • Laat uw elektrische installatie aanleggen en aanpassen door een erkend installateur.
  • Laat na elke aanpassing een opleveringskeuring volgens de normen van de NEN 1010 uitvoeren.
  NEN 1010 geeft (veiligheids)bepalingen voor de opbouw van laagspanningsinstallaties tot 1000 Volt. Bij het aanleggen, uitbreiden en aanpassen van laagspanningsinstallaties moet aan deze norm worden voldaan. Een opleveringsinspectie is onderdeel van de norm. De norm wordt genoemd in het bouwbesluit en is daarmee in de wet opgenomen. Zorg ervoor dat de opleverinspectie voldoet aan de bijlage 61F van deze norm.

  Alle inspectie- en installatiebedrijven die een installatie volgens NEN 1010 aanleggen, mogen de opleveringskeuring zelf uitvoeren. Om de kwaliteit van deze opleveringskeuring te waarborgen, adviseren wij u om deze uit te laten voeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf.

  Lees deze tips wanneer u zelf elektra aanlegt of aan gaat passen

  Elke 5 jaar een keuring

  Een keuring geeft inzicht in de onderhoudstoestand van uw elektrische installatie. Met dit inzicht kunt u onderhoud laten uitvoeren voordat problemen ontstaan. Een betrouwbare installatie, een veilig idee.

  Laat uw elektrische installatie elke 5 jaar keuren volgens de normen van de NTA 8220 (scope 10) of de NEN 3140 (scope 8).

   

  Een NTA 8220 (scope 10) of de NEN 3140 (scope 8) keuring zijn 5 jaar geldig, een Elektrakeuring Schermdoek 3 jaar. Plan een herkeuring rond de datum dat de geldigheid van een vorige keuring eindigt. 


  Lees meer over elektrakeuringen

  Tijdelijk extra elektra aansluitingen nodig

  Een vast stopcontact is altijd de beste en meest veilige oplossing
  Als u geen gebruik kunt maken van vaste stopcontacten, kies dan voor een veilig alternatief. Want een simpele stekkerdoos kan leiden tot uitval van apparatuur, letsel en zelfs brand. Eén vonk in de buurt van brandbaar materiaal, zoals isolatie, is al genoeg. 

  Stekkerdozen voor huishoudelijk gebruik zijn niet berekend op langdurige belasting
  De kwaliteit hiervan is ongeschikt voor bedrijfsmatig gebruik. De kabels zijn vaak te dun of te lang. Als deze op de grond liggen, wordt er overheen gelopen of gereden. De binnendraden beschadigen dan snel. Vocht en vuil kunnen bij de bedrading komen. Dit kan tot kortsluiting leiden.

  Lees meer over extra elektra aansluitingen

  Anders naar je bedrijf kijken

  Gert van Adrichem runt een melkveehouderij in Fijnaart met 200 melk- en kalfkoeien en 150 stuks jongvee. 


  Sinds Interpolis de elektrakeuring verplicht stelt op agrarische bedrijven, nam het aantal branden door elektra af met maar liefst 40%. Voor Gert was dat de reden om zelf te willen ervaren wat een keuring inhoudt en zijn studieclub daarbij te betrekken. 


  Lees meer over de ervaring van Gert