Bescherm je kas tegen winters weer.

Wat kun je zelf doen om overlast, onnodige stilstand van installaties, hoge kosten en schade door vorst te beperken?
Vorst kan veel schade aanrichten aan je kas en installaties. Leidingen en buizen kunnen kapot gaan, ruiten kunnen breken, schermen kunnen vastvriezen. IJs kan je watersilo beschadigen en ook de koeler van een WKK is gevoelig voor lage temperaturen. In dit artikel lees je hoe je schade door vorst, onnodige stilstand van je installaties en hoge reparatiekosten kunt voorkomen.  

Zo voorkom je bevriezing van buizen en afvoerleidingen:

Zorg dat regenwater en condens in buizen en afvoerleidingen weg kan stromen. Zet hiervoor een dompelinstallatie aan of open de leegloopleiding.

Zo voorkom je ruitbreuk en schade aan de luchtramen van je kas:

  • Maak het kasdek en de gevels zo snel mogelijk ijsvrij.
  • Open de luchtramen niet als ze vastgevroren zitten. Stel de klimaatcomputer zo in dat de luchtramen pas opengaan bij een buitentemperatuur van +4°C. Technisch specialist Theo vertelt je hier meer over.
  • Meet de temperatuur ook boven het scherm. Je kunt dit doen door hier ook een temperatuurvoeler te hangen. Een temperatuurvoeler aan het aluminium deksysteem geeft veel inzicht in de temperatuur van het dek. Je weet dan wanneer je de luchtramen veilig kunt openen.
  • Laat de temperatuur boven het scherm niet onder de +4ºC komen, vooral niet in de vroege ochtenduren. Let op: +4ºC is een advies, afhankelijk van het winterse weer kan het in jouw situatie ander zijn. Houd de temperatuur altijd goed in de gaten.

Controleer je gevelschermen: open ze niet als ze vastgevroren zijn.

Als het vriest tussen het glas en het gevelscherm, kunnen condensdruppels die naar beneden lopen in het doek terechtkomen. Zo kan het doek vastvriezen. De motor van de schermdoekinstallatie kan dan niet draaien. Zowel de motor als het doek kunnen hierdoor kapot gaan. Controleer daarom of het doek is vastgevroren voordat je het rolscherm opent.

  • Is het niet noodzakelijk dat het schermdoek open gaat? Laat het doek dan dicht.
  • Zijn de doeken vastgevroren? Pas dan de standaardinstellingen in je klimaatcomputer aan, zodat het gevelscherm niet automatisch opent in de morgen.

Zo voorkom je ijsvorming op je watersilo:

  • Breng verwarmingsslangen aan. Zorg hierbij wel voor een gescheiden circuit. Je kunt dit doen met een warmtewisselaar.
  • Ontstaat er tijdens een vorstperiode ijsvorming aan de boven- en zijkant van de watersilo? Neem dan geen water meer af. Door de ijsvorming ontstaat er een luchtlaag onder het ijs. Door het gewicht van het ijs gaat de ijslaag aan de folie, en eventueel het anti-algenzeil, trekken. Het gevolg? Slijtage en beschadiging van je watersilo.

Besteed aandacht aan de koelers van de WKK.

  • Overleg met de onderhoudspartij van je WKK-installatie wie de controle van het koelwatermengsel in de koeler uitvoert. Jaarlijkse controle van dit mengsel is nodig omdat de verhouding tussen water en koelmiddel de maximale temperatuur bepaalt waartegen de koeler bestand is.
  • Plaats een temperatuurbewaking in het watercircuit en sluit deze aan op de centrale alarmering. Sluit de circulatiepomp over de koeler en de warmtetoevoer aan op een noodstroomaggregaat. Dit garandeert de circulatie bij stroomuitval.

De lamellen van luchtbehandelingskasten kunnen bevriezen.

Dit kun je voorkomen door de temperatuur van het circulatiewater in de gaten de houden. Bewaak deze temperatuur met een alarmering. 

Ook interessant:

“Hang een temperatuurvoeler boven je schermen”

Ook bij temperaturen boven het vriespunt, kunnen luchtramen vastvriezen.
Theo Herngreen, technisch specialist glastuinbouw, geeft je tips om dit te voorkomen.

Stap je over van een warme naar een koude teelt?

Denk dan na over de sterkte van de kas. Een kas voor verwarmde teelt heeft lichtere goten en dekroeden. De belasting door sneeuw is beperkt. Bij koude teelt kun je sneeuw niet afstoken, je kas moet dan sterker zijn. Stap je over, laat je dan goed informeren door je kassenbouwer, installateur of technische specialisten van Interpolis.

Hoe voorkom je overlast door sneeuw, storm, water of bliksem?

De gevolgen van neerslag, wind, kou, warmte en droogte kunnen je bedrijfsprocessen stilleggen. Dit zorgt voor overlast en hoge kosten. Wat kun je zelf doen om stilstand van je installaties door weersinvloeden te voorkomen?