Dossier agrarisch - bouw

Zonnepanelen

Haal optimaal rendement uit uw installatie, en doe dat op een veilige manier.

  Wilt u zonnepanelen?

  Zonnepanelen zijn een duurzame manier om zonlicht in elektriciteit om te zetten, en worden daarom veel gebruikt in de agrarische sector. Haal optimaal rendement uit uw installatie, en doe dat op een veilige manier. We geven u tips over de aanschaf, aanleg, gebruik en onderhoud van deze installaties.

  Is het dak sterk genoeg?

  Er komt door zonnepanelen ongeveer 13 kg per m2 bij op uw dak. Laat daarom altijd de sterkte van uw kas of bedrijfsgebouw berekenen door een bouwkundig constructeur of kassenbouwer. Want uw dak moet niet alleen de zonnepanelen kunnen dragen, maar ook een pak sneeuw. Laat bij nieuwbouw de extra dakbelasting in de sterkteberekening opnemen.

  Liggen er nog asbesthoudende platen op uw dak?

  Maak dan eerst het hele dak asbestvrij. Vanaf 2024 geldt een verbod op asbest. De zonnepanelen die hierop liggen, moeten dan samen met het asbestdak verwijderd worden. Dat zorgt voor extra kosten. Op de website van RVO kunt u nagaan of u in aanmerking komt voor subsidie.

  Zorg dat u de installatie uitrust met vlamboogdetectie

  Brand in een elektrische installatie wordt veroorzaakt door een vlamboog als gevolg van een sluiting. Vlambogen ontstaan onder andere door beschadigde kabels of stekkers die niet goed vastzitten. Sommige omvormers zijn uitgerust met vlamboogdetectie, deze moet na montage wel worden aangezet.

  Wat kunt u doen om het risico op brand te verkleinen?

  • Plaats de omvormer op een onbrandbare ondergrond en op een plek met voldoende ventilatie. De warmte die de zonnepanelen produceren kan dan goed afgevoerd worden.
  • Plaats geen brandbare materialen binnen een straal van 2 meter rondom de omvormer.
  • De zonnepaneleninstallatie is gevoelig voor spanningsuitval en overspanning. Zorg voor een goede overspanningsbeveiliging.
  • Gebruik onder de zonnepanelen alleen materialen die minimaal voldoen aan de Eurobrandklasse B.
  • Laat na aanleg een opleveringsinspectie (NEN 1010 2015/NEN-EN-IEC62446) uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf dat ervaring heeft met het inspecteren van zonnepaneleninstallaties.
  • Zorg voor periodiek en deskundig elektrotechnisch onderhoud aan uw zonnepaneleninstallatie. De zonnepanelen moeten hiervoor goed toegankelijk zijn.
  • Houd de zonnepanelen schoon, volgens opgave van de fabrikant.

  Houd de goot vrij

  Zorg ervoor dat de zonnepanelen de goot niet verkleinen en verwijder vervuiling zodat regenwaterafvoer niet gehinderd wordt.

  Voorkom diefstal

  Zonnepanelen zijn aantrekkelijke objecten om te stelen. Ze zijn makkelijk te demonteren en leveren geld op. Maak het dieven lastig.
  • Zorg dat uw dak lastig bereikbaar is, zet bijvoorbeeld geen afvalcontainers tegen het pand aan.
  • Vervang de standaard bevestiging door roestvaste √©√©nrichtingsschroeven. Deze kunnen niet worden losgeschroefd zonder dat de panelen beschadigen. Met roestvast materiaal voorkomt u ook verzwakking door weersinvloeden.
  • Staan de panelen op de grond? Overweeg om er een hekwerk omheen te zetten.
  • U kunt zonnepanelen aansluiten op een beveiligings- of alarmsysteem.
  • Noteer of fotografeer de serienummers (aan de achterkant van de zonnepanelen). Als uw gestolen zonnepanelen worden gevonden, kunt u hiermee uw eigendom aantonen.