Zonnepanelen

Haal optimaal rendement uit uw installatie en doe dat op een veilige manier.

  Wilt u zonnepanelen aanleggen?

  Zonnepanelen zetten zonlicht om in elektriciteit en worden in de agrarische sector steeds vaker gebruikt. Haal optimaal rendement uit uw installatie en doe dat op een veilige manier. Wij geven u graag inzicht in de mogelijkheden van preventie. Preventie is ook nodig om uw gebouw met zonnepanelen te verzekeren.
  Een agrarisch veld, met op de achtergrond een boerderij met zonnepanelen en windmolens. Wilt u zonnepanelen aanleggen? Haal optimaal rendement uit uw installatie en doe dat op een veilige manier | Interpolis Bedrijven Compact Polis Agrarisch®

  Tips vóór de aanschaf en installatie van zonnepanelen

  • Plaats de zonnepanelen op een nieuw dak of op een bestaand dak van goede kwaliteit.
  • Gebruik onder de zonnepanelen materialen die voldoen aan brandklasse A of B.
  • Kies voor een installatie met overspanningsbeveiliging en vlamboogdetectie.

  Tips bij de aanleg

  • Zorg ervoor dat de zonnepanelen goed bereikbaar zijn voor onderhoud en inspectie.
  • Houd de dakgoot begaanbaar.
  • Plaats omvormers bij voorkeur buiten en tegen de muur van het gebouw.
  • Plaatst u de omvormers toch binnen? Kies dan voor een voor een technische ruimte, uitgevoerd als brandcompartiment. En plaats in deze ruimte een temperatuursensor.
  • Plaats de omvormers van een grondinstallatie minimaal 40 centimeter boven de grond.
  • Laat na de aanleg een opleveringsinspectie uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf. Bewaar het inspectierapport.

  Tips bij gebruik en onderhoud

  • Laat elke 5 jaar een elektrakeuring uitvoeren door een onafhankelijk inspectiebedrijf dat ervaring heeft met het inspecteren van zonnepaneleninstallaties.
  • Zorg dat de aanwezige vlamboogdetectie ingeschakeld staat.
  • Verwijder regelmatig de begroeiing onder en rondom een grondinstallatie. Laat geen dieren grazen in de buurt van zonnepanelen.

  Wat is belangrijk voor uw verzekering?

  Uw gebouw moet de zonnepanelen kunnen dragen

  Zorg dat u met een constructieberekening kunt aantonen dat uw gebouw de zonnepanelen kan dragen. Belangrijk is dat uit de ‘sterkteberekening’ blijkt, dat het gebouw met zonnepanelen voldoet aan de norm.

  Het systeemgewicht van de zonnepaneleninstallatie is het werkelijke gewicht van de zonnepanelen, de onderconstructie, de bekabeling en de kabelgoot. Is het systeemgewicht minder dan 13 kg/m2? Toon het werkelijke gewicht dan aan met het gewicht van de verschillende onderdelen.

  Uw constructeur kan helpen
  • Vraag uw constructeur om een constructieberekening te maken en laat hem het formulier Toetsen Constructieberekening bij aanleg van zonnepanelen voor u invullen.
  • Bied de constructieberekening en het ingevulde formulier aan bij uw verzekeringsadviseur.
  • Uw verzekeringsadviseur toetst de constructieberekening en het formulier bij Interpolis. U hoort van uw adviseur of uw gebouw met zonnepanelen voldoet aan de voorwaarden van de verzekering.
  • Bewaar de constructieberekening. Voor uw verzekering is het belangrijk dat u kunt aantonen dat het gebouw sterk genoeg is om de totale last van de zonnepanelen te dragen.

  Laat uw zonnepanelen aanleggen volgens NEN1010 2015 / NEN-EN-IEC62446

  • Bij deze norm hoort een opleveringsinspectie. Laat deze uitvoeren en herstel de fouten.
  • Bewaar het rapport. Zo kunt u bij een bedrijfsbezoek en bij schade laten zien dat uw zonnepaneleninstallatie volgens de norm is aangelegd.
  • De omvormers staan in een brandveilige omgeving.

  Plaats de omvormers op een onbrandbare ondergrond

  • Zorg voor een plek met voldoende ventilatie en afvoer van warmte.
  • Houd de omvormers 2 meter rondom, vrij van brandbare zaken.
  Een boerenbedrijf met zonnepanelen op het dak. Wilt u zonnepanelen aanleggen? Haal optimaal rendement uit uw installatie en doe dat op een veilige manier | Interpolis Bedrijven Compact Polis Agrarisch®

  Preventiekaart zonnepanelen

  Wilt u meer informatie over de aanleg van zonnepanelen en de verzekering?

  Neem hiervoor contact op met uw verzekeringsadviseur.