Led belichting in je kas?

Aandachtspunten bij aanschaf en plaatsing van led belichting

De toepassing van led belichting in de tuinbouw neemt toe. De hogere efficiency in lichtopbrengst, langere levensduur en mogelijkheden om belichting af te stemmen op een specifiek gewas zijn grote voordelen. Het aanbod van led armaturen is groot. De verschillen in kwaliteit ook. Wij geven je tips waar je op kunt letten bij de aanschaf en plaatsing van led armaturen.

Kies je installateur bewust

De omstandigheden waarin een tuinder de led belichting toepast, zijn niet te vergelijken met die van een ander bedrijf. Toeleveranciers van de glastuinbouw kennen de omstandigheden in een kas waarin ze gebruikt worden. Kies je voor een leverancier buiten de glastuinbouwsector? Informeer hem dan goed over de omstandigheden waarin je de led verlichting wilt toepassen en controleer of de armaturen daarvoor geschikt zijn.

Let bij je keuze van een installateur vooral op deze zaken

 • Controleert hij of de armaturen geschikt zijn voor de omstandigheden waarin ze gebruikt worden?
  De led lampen moeten geschikt zijn voor je teeltomstandigheden, bijvoorbeeld hoge luchtvochtigheid, temperatuur of instraling van de zon.
 • Kan hij aangeven wat de verwachtte warmteontwikkeling rondom de armaturen is?
  Deze warmteontwikkeling hangt nauw samen met het aantal ledlampen dat wordt ondergebracht in 1 armatuur. Houd er rekening mee dat teveel warmte je kasklimaat kan verstoren en de kans op het ontstaan van een brand vergroot.
 • Zorgt hij voor de juiste elektrische beveiligingen en kabels? Ook bij vervanging van SON-T door led?
  Dit verkleint de kans op brand.
 • Zorgt hij voor een opleveringsinspectie (conform NEN 1010) en een nulmeting van de powerfactor en harmonische (poweranalyse)?
 • Is hij duidelijk over de verwachte levensduur en garantietermijnen?
  Er bestaan grote verschillen in garantietermijnen en bijbehorende voorwaarden.
 • Hoe wordt de uitzetting/krimp opgevangen bij lange rijen aaneengesloten led armaturen?
  Bij rek worden de armaturen weggeduwd, het licht komt niet op de juiste plek. Dit is niet optimaal voor de teelt. Bij krimp gaan elektrische verbindingen los, hierdoor kan brand ontstaan. Er moet ruimte tussen de armaturen zitten om dit op te vangen. Bij de montage van led armaturen moet je installateur hier rekening mee houden, vraag hem hoe hij dat doet.

Kies metalen armaturen

Armaturen die geheel of gedeeltelijk uit kunststof bestaan, vergroten de kans op het ontstaan van een brand. Kies daarom altijd voor metalen armaturen. Heb je nog brandbaar schermdoek? Zorg dan voor voldoende afstand tussen doek en ledverlichting. Deze afstand moet bij voorkeur 45 centimeter zijn.

Is je dek sterk genoeg?

Als de belasting van het dek zwaarder wordt, nemen de krachten op de constructie toe. Schakel je kassenbouwer in bij elke verandering aan je dek of aan de constructie. Hij kan de sterkteberekening voor je maken.