Een man werkt achter zijn pc. Met de Interpolis arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich voor de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt wordt | Interpolis verzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Verzekerd van inkomen bij arbeidsongeschiktheid

  • bij ziekte, ongeval en zwangerschap
  • groeioptie voor startende ondernemers
  • het eerste jaar 30% korting op uw premie

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Wanneer u een tijd niet of niet volledig kunt werken, bijvoorbeeld door ziekte, burn-out, ongeval of zwangerschap, mist u inkomen. En u moet zelf zorgen voor een financieel vangnet. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) vangt u inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op. U ontvangt dan een maandelijkse uitkering.

Wat verzekert u met de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Met het Interpolis InkomensZekerPlan® verzekert u uw inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Onze arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft een flexibele dekking door de verschillende opties. U kunt uw inkomen verzekeren tot € 150.000,-. Als u ziek of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een maandelijkse uitkering. De hoogte daarvan wordt bepaald door het verzekerde bedrag en door hoeveel u nog kunt werken. Inkomen uit ander werk verrekenen we niet. Dat biedt echte inkomenszekerheid.
Ook hebt u toegang tot gratis diensten en informatie om arbeidsongeschiktheid te voorkomen.
Wel verzekerd
Niet verzekerd
Man zittend in een stoel

Is een AOV iets voor u?

Het afsluiten van een AOV kan een goede oplossing zijn om het risico van inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op te vangen. Bovendien kunt u onze verzekering altijd afstemmen op uw situatie. U bepaalt zelf welk bedrag u wilt verzekeren en hoe lang uw eigenrisicoperiode is. Bekijk ook de andere mogelijkheden. Zo vindt u de juiste balans in welke risico’s u zelf draagt en wat u verzekert.

Afsluiten met of zonder advies

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u met en zonder advies afsluiten. Hieronder ziet u de verschillen. Als u zelf over genoeg kennis en ervaring beschikt, dan hebt u misschien geen adviseur nodig. U vraagt uw offerte dan online aan via rabobank.nl. U betaalt dan alleen de afsluitkosten, geen kosten voor advies. Sluit u de verzekering zonder advies af, dan hebt u minder keuzemogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld niet kiezen voor een tijdelijke uitkeringsduur.

InkomensZekerPlan

Afsluiten met advies

InkomensZekerPlan Direct

Afsluiten zonder advies

Verzekerd bedrag

€ 4.000,- tot € 150.000,-, vrije beroepen tot € 250.000,-

€ 4.000,- tot € 150.000,-

Wachttijd

1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden

1, 2, 3, 6, 12 of 24 maanden

Eindleeftijd

50, 55 t/m 68 jaar (afhankelijk van uw beroep)

55 t/m 67 jaar (afhankelijk van uw beroep)

Uitkeringsduur bij arbeidsongeschiktheid

Tot eindleeftijd of maximaal een uitkering voor 1, 2, 3, 4 of 5 jaar

Tot eindleeftijd

Behoud koopkracht

Uitkering stijgt jaarlijks met 0, 2 of 3% of met CBS prijsindex. Ook kunt u het verzekerd bedrag hiermee laten stijgen.

Uitkering blijft gelijk of stijgt jaarlijks met CBS prijsindex. Ook kunt u het verzekerd bedrag hiermee laten stijgen.

Basis voor bepalen arbeidsongeschiktheid

Beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Uitkeringsdrempel

25%, 35%, 50% of 75%

Altijd 25%

Premiebetaling

Per maand, kwartaal, half jaar of jaar

Per maand, kwartaal, half jaar of jaar

Aanvullingen

Extra dekking voor vaste lasten of waarnemingskosten (medische en zakelijke professionals) mogelijk

Geen extra mogelijkheden

Een designer werkt op zijn computer, wat als hij arbeidsongeschikt raakt?
Een AOV voor € 1,- per uur
Een goede AOV hoeft niet duur te zijn. De prijs hangt af van de keuzes die u zelf maakt. In veel beroepen sluit u al voor € 1,- per uur een AOV.

Ook interessant voor u?

Eigen bedrijf starten

Bij de start van uw bedrijf komt veel kijken. Nadenken over bedrijfsrisico’s hoort daar ook bij. Kent u de belangrijkste risico’s van uw nieuwe bedrijf?

Een startende ondernemer bij een whiteboard met post-its

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van de verzekering beoordelen wij uw gezondheid. Wilt u meer weten over hoe dit acceptatieproces werkt? 

Twee mannen rennen buiten in de zon. Voordat u uw overlijdensrisicoverzekering kunt afsluiten moet u een gezondheidsverklaring invullen.

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Interpolis biedt in combinatie met Interpolis InkomensZekerPlan, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, een aantal preventiediensten aan om u te helpen met een gezonde levensstijl.

Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.