Een man werkt achter zijn pc. Met de Interpolis arbeidsongeschiktheidsverzekering verzekert u zich voor de financiële gevolgen als u arbeidsongeschikt wordt | Interpolis verzekeringen

Arbeidsongeschiktheid

Zorg voor een financieel vangnet.

Bent u als ondernemer ziek of hebt u een ongeval gehad en kunt u daardoor niet meer werken? Dan hebt u vaak een andere bron van inkomen nodig. Zeker als ondernemer of zzp’er is het belangrijk om op tijd na te denken over hoe u de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid opvangt. Zodat u zich helemaal kunt focussen op uw herstel.

Man zittend in een stoel

Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Als u door ziekte, een ongeval of zwangerschap niet meer kunt werken, bent u arbeidsongeschikt. Soms kunt u een deel van uw werkzaamheden niet meer uitvoeren. In dat geval bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Wat de reden ook is: in de periode dat u niet of niet volledig kunt werken, mist u als zelfstandig ondernemer of zzp’er inkomen. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan daarom een verstandige keuze zijn.

AOV voor zware beroepen

Als u dagelijks lichamelijk flink wat werk moet verzetten, kan dat op de langere termijn gevolgen hebben voor uw lichaam. Het kan bijvoorbeeld leiden tot arbeidsongeschiktheid. Misschien dacht u al eens na over of u uw werk kunt volhouden tot de AOW. En over hoe u uw inkomen behoudt als dat niet lukt. Interpolis helpt u graag bij het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Raakt u toch arbeidsongeschikt? Met onze hogere eindleeftijden kunt u dan kiezen voor een langere uitkering.

Waarom is een AOV belangrijk?

Uit onze gegevens blijkt dat ruim 1 op de 4 ondernemers in Nederland tijdens zijn werkzame leven kort- of langdurig arbeidsongeschikt raakt. Het regelen van een financieel vangnet is daarom belangrijk.

Twee mensen aan het hardlopen

Oplossingen voor arbeidsongeschiktheid

Naast een arbeidsongeschiktheidsverzekering, zijn er ook andere manieren om financiële risico’s op te vangen:


  • Regel via het UWV de vrijwillige voortzetting Ziektewet en WIA. Doe dit binnen 13 weken na het einde van uw loondienst.
  • Neem deel aan een broodfonds.
  • Gebruik uw spaargeld of financiële reserves. Het is vooraf echter lastig in te schatten hoe groot uw spaarpot moet zijn.
Man die zijn neus snuit met een papieren zakdoek

Korte of lange tijd arbeidsongeschikt

Vooraf weet u niet of en voor hoe lang u arbeidsongeschikt raakt. Misschien hebt u voldoende eigen geld om een periode zonder inkomen te overbruggen. Of juist niet. Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is het dan ook belangrijk om te kiezen voor een eigenrisicoperiode die past bij uw situatie. Ook kiest u hoe lang uw uitkering loopt: 2 jaar, 5 jaar of tot een bepaalde leeftijd.

Meer over arbeidsongeschiktheid

Inzicht in oplossingen

Lees alles over de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en over wat u allemaal kunt doen om dit te voorkomen.

Drie mensen bij een wand met gekleurde post-its

Een AOV voor € 1,- per uur

Een goede AOV hoeft niet duur te zijn. De kosten hangen af van de keuzes die u zelf maakt. In veel beroepen sluit u al voor € 1,- per uur een AOV af.

Man zittend aan een bureau, met een bril in zijn hand

AO-tool: uw situatie in beeld

Weet u hoe lang u zonder inkomen kunt? En wilt u weten wat u zelf kunt doen om de kans op arbeidsongeschiktheid te voorkomen? Met de AO-tool krijgt u inzicht in uw eigen situatie.

Illustratie van man met vragen over arbeidsongeschiktheid