Wat is een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering bent u verzekerd voor juridische hulp bij zakelijke conflicten. Als ondernemer kunt u te maken krijgen met een juridisch conflict, bijvoorbeeld met een afnemer, leverancier of medewerker. Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering van Interpolis krijgt u rechtsbijstand van de onafhankelijke Stichting Achmea Rechtsbijstand.

Online afsluiten of persoonlijk advies?

Zelf online uw verzekering afsluiten kan waar en wanneer u wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Wilt u verzekeringsadvies op maat? Bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van uw bedrijf? De verzekeringsadviseur van Rabobank geeft u graag advies.
Wel verzekerd
 • Conflicten over niet betaalde rekeningen en andere incassozaken
 • Conflicten met leveranciers en afnemers, bijvoorbeeld bij een te late levering of als de levering niet overeenkomt met de gestelde eisen
 • Conflicten over arbeidscontracten, bijvoorbeeld bij ontslag
 • De volledige kosten van de inzet van juristen van Stichting Achmea Rechtsbijstand
 • Proceskosten die u bij verlies aan de tegenpartij betaalt
Niet verzekerd
 • Conflicten die te maken hebben met belastingen
 • Conflicten met een motorrijtuig in het verkeer; hiervoor kunt u de bedrijfsautoverzekering afsluiten
 • Conflicten die al zijn ontstaan voor het begin van de verzekering

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.
Wel verzekerd
 • Rechtshulp bij geschillen die te maken hebben met interne bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld met inventaris, machines of overeenkomsten.
 • Rechtshulp bij inkoop- en verkoopgeschillen. Zowel van spullen als diensten.
 • Rechtshulp bij geschillen in verband met onroerende zaken. Bijvoorbeeld bezit, bouwen en verbouwen.
 • Proceskosten en arbitragekosten. Ook van de tegenpartij.
 • Kosten van mediation.
Niet verzekerd
 • Geschil dat is ontstaan voor het begin van de verzekering of na de beëindiging van de verzekering.
 • Wanneer er opzet in het spel is.
 • Bij het plegen van fraude.

Aanvullend te verzekeren

Arbeid
Verzeker rechtsbijstand bij arbeidsgeschillen
Met de aanvullende dekking Arbeid bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met arbeidsrecht. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een (ex-)werknemer of stagiair. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.
Verhuur
Verzeker rechtsbijstand bij geschillen over verhuur
Met de aanvullende dekking Verhuur bent u verzekerd van rechtsbijstand bij (dreigende) juridische geschillen die te maken hebben met de verhuur van uw gebouw of grond. Bijvoorbeeld wanneer u een conflict hebt met een huurder of pachter. Ook bent u verzekerd bij geschillen die te maken hebben met sociale voorzieningen en sociale verzekeringen.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.