Wat is een bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering?

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) bent u verzekerd voor letselschade aan anderen en schade aan spullen van anderen. Het gaat dan om schade die wordt veroorzaakt door u of mensen en bedrijven die voor u werken. Ook bent u met een AVB verzekerd voor letselschade aan de mensen die voor u werken.
Een man tilt een onderdeel van een rolsteiger uit een bedrijfswagen.

Startersvoordeel bij online afsluiten

Profiteer een half jaar gratis van de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Lees meer op rabobank.nl.

Online afsluiten of persoonlijk advies? 

Zelf online uw verzekering afsluiten kan waar en wanneer u maar wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Wilt u verzekeringsadvies op maat? Bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van uw bedrijf? De verzekeringsadviseur van Rabobank geeft u graag advies.
Wel verzekerd
  • Schade die u veroorzaakt tijdens uw werkzaamheden
  • Schade die wordt veroorzaakt door producten die u importeert, maakt of verkoopt
  • Schade aan spullen van een ander die u huurt of gebruikt, tot maximaal € 50.000,- per aanspraak en € 100.000,- per jaar
  • Schade die uw medewerker oploopt door een bedrijfsongeluk, een beroepsziekte of door beschadiging aan zijn of haar spullen
  • De kosten bij verdediging en juridische bijstand als u (terecht of onterecht) verantwoordelijk wordt gehouden voor schade
Niet verzekerd
  • Schade aan spullen die van u zijn
  • Schade aan spullen die u levert en de kosten die u maakt als u een opdracht opnieuw moet doen
  • Schade door een motorrijtuig; hiervoor kunt u een bedrijfsautoverzekering afsluiten

Aanvullend te verzekeren

In sommige sectoren heeft u te maken met specifieke risico’s. Werkt u bijvoorbeeld in de bouw? Of bent u adviseur of bestuurder van een vereniging? Dan kan een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering een verstandige keuze zijn. Als starter bent u het eerste half jaar gratis verzekerd.
Beroepsaansprakelijkheid
Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de schade door een beroepsfout. Niet elk beroep brengt dezelfde risico’s met zich mee. Daarom is onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangepast op uw beroep. Deze verzekering sluit u af als aanvulling op uw Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Bestuurdersaansprakelijkheid
Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering bent u verzekerd voor de schade door een bestuurlijke fout van u of een medebestuurder van een vereniging of stichting. Deze verzekering sluit u af als aanvulling op uw Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
CAR-verzekering
Met een Construction Allrisk verzekering (CAR) bent u verzekerd voor schade die u als (hoofd)aannemer, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand of schade aan het bouwwerk en hulpmaterialen. Met de CAR-verzekering zijn overigens alle partijen op de bouwplaats verzekerd. Deze verzekering sluit u af als aanvulling op uw Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Wat verzekert u met de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering? 

U verzekert de aansprakelijkheid voor schade die wordt veroorzaakt door uzelf, door uw producten of door mensen en bedrijven die voor u werken. Naast de basisdekking kunt u kiezen voor een uitgebreidere dekking, waarmee u ook schade aan uw medewerkers en hun spullen verzekert.
Wat verzekert u met de bedrijfs­aansprakelijkheids­verzekering? 
Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid + Schade werknemers
Schade aan (spullen van) een ander
Schade aan (spullen van) een medewerker door omstandigheden waarin hij werkt
Kosten om direct dreigende schade te voorkomen
Kosten voor verweer als een verzekerde onterecht aansprakelijk wordt gesteld
Wettelijke rente over het schadebedrag
Schade aan (spullen van) een medewerker door een ongeval tijdens het werk, ook als u niet aansprakelijk bent
Schade aan een medewerker door een ziekte die ontstaat door de omstandigheden waarin hij werkt, ook als u niet aansprakelijk bent
Kosten van een begrafenis en levensonderhoud van de nabestaanden als een medewerker overlijdt

Aanvullend te verzekeren

In sommige sectoren heeft u te maken met specifieke risico’s. Hieronder leest u wat u aanvullend kunt verzekeren.
Bewerking spullen
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan spullen van een ander die u beheert om aan te werken. Het gaat hier om losse spullen, onroerend goed en dieren waarvoor u aansprakelijk bent. Het verlies van spullen is verzekerd, ook tijdens het werk. U bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gehuurde of gebruikte spullen
Schade aan spullen van een ander die u huurt of gebruikt en waarvoor u aansprakelijk bent, verzekert u aanvullend. Het gaat hier om losse spullen, onroerend goed en dieren waarvoor u aansprakelijk bent. Het verlies van spullen is verzekerd, ook tijdens het werk. U bent niet verzekerd bij bewerking van motorrijtuigen, vaartuigen en luchtvaartuigen. Ook schade aan documenten, software of databestanden is niet verzekerd.
Gestalde objecten
Heeft u een bedrijf dat caravans, campers, aanhangwagens, boten of auto's van derden stalt? Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan deze objecten. Ook spullen in de objecten die u stalt, zijn verzekerd, zolang deze er standaard bij horen. Denk bijvoorbeeld aan pannen, servies of beddengoed in een caravan. Ook schade die door een gestald motorrijtuig ontstaat aan (spullen van) een ander, is verzekerd.
Bespoten gewassen
Deze aanvullende verzekering is speciaal voor loonbedrijven die gewassen van agrariërs spuiten. U verzekert schade aan percelen of gewassen van een ander, als die ontstaat door het gebruik gewasbeschermingsmiddelen of biociden.
Zuivere Vermogensschade Beroepen
Heeft u een adviserend beroep? Dan verzekert u vermogensverlies (in geld) waarvoor u aansprakelijk bent met de aanvullende dekking Zuivere Vermogensschade Beroepen. Ook huisartsen en tandartsen kunnen deze aanvullende dekking afsluiten. Bent u medicus in een ziekenhuis, dan geldt deze dekking niet voor u.
Milieu op Werklocatie
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan het milieu die ontstaat door werkzaamheden bij derden. Ook milieuschade waarvoor u niet aansprakelijk bent, is verzekerd. De schade is verzekerd op uw werklocaties van derden en iedere andere locatie (in Nederland en tot maximaal 20 kilometer over de grens). Locaties waarvan u of uw bedrijf de eigenaar is of die u of uw bedrijf huurt, zijn niet verzekerd. 

Met deze dekking verzekert u verontreiniging van grond of water door het werk, schoonmaakkosten en schade die ontstaat door het schoonmaken. Ook schade aan ondergrondse pijpen of leidingen die ontstaat door de verontreiniging, is verzekerd. Net als schade die hieruit voortvloeit, zoals bedrijfsschade. Het opruimen van asbest of zaken waar asbest inzit, is verzekerd als het asbest is vrijgekomen door het werk én als u dat niet kon voorzien.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.