Rekenvoorbeelden WIA Werkgeverscompensatie en WGA-Tekortverzekering

Elk jaar in juli passen wij de vergoeding aan en stellen wij opnieuw het arbeidsongeschiktheidspercentage vast. Dit doen wij door het jaarloon vóór arbeidsongeschiktheid aan te passen met de samengestelde WIA-index per januari en juli. Gevolg hiervan is dat de vergoeding jaarlijks meestal lager wordt.


Wij geven u 2 rekenvoorbeelden. Peter en Marjan worden in hetzelfde jaar arbeidsongeschikt.

Rekenvoorbeeld 1: Peter

Peter wordt in februari voor 32% arbeidsongeschikt. Hij had een loon van € 40.000,-. Zijn huidige loon is € 27.200,-.

Situatie in februari
U krijgt vanaf februari een vergoeding van € 8.960,-. Dit is de berekening:

70% dekking x 32% arbeidsongeschiktheid x € 40.000,- oude loon = € 8.960,-

Gebruikt u de vergoeding om het loon van Peter aan te vullen? Dan wordt zijn inkomen € 36.160,-.

Situatie in juli
De WIA-index in juli bedraagt 0,3%. Omdat de vergoeding ná januari start, hanteren wij alleen de WIA-index van juli.

Wij stellen het recht op vergoeding opnieuw vast met de volgende stappen:
  1. We indexeren zijn oude loon: € 40.000,- oude loon x 0,3% = € 40.120,-
  2. We kijken naar zijn huidige loon: dit stijgt door een cao toeslag naar € 28.000,-
  3. We stellen het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage vast:
    (€ 40.120,- min € 28.000,-) / € 40.120,- x 100% = 30,21%
U krijgt vanaf juli: € 8.484,-
Dit is de berekening:

70% dekking x 30,21% arbeidsongeschiktheid x € 40.120,- herberekende oude loon = € 8.484,- vergoeding.

Het inkomen van Peter stijgt dus vanaf juli met € 324,- naar € 36.484,-.

In juli van het hierop volgende jaar stellen we de vergoeding opnieuw vast. Dit maal met de samengestelde WIA-index van dat jaar en het inkomen dat Peter dan verdient.

Rekenvoorbeeld 2: Marjan

Marjan wordt in oktober voor 32% arbeidsongeschikt. Haar oude loon was € 40.000,-. Haar huidige loon is ook € 28.000,-

Situatie in oktober
U krijgt vanaf oktober een vergoeding van € 8.960,-. Dit is de berekening:

70% dekking x 32% arbeidsongeschiktheid x € 40.000,- oude loon = € 8.960,-

Gebruikt u de vergoeding om het loon van Marjan aan te vullen? Dan wordt haar inkomen € 36.160,-

Situatie in juli van het jaar daarop
De WIA-index in januari was 0,44%. De WIA-index in juli is 0,40%.
De samengestelde WIA-index bedraagt in juli 0,84%. Namelijk: (1+0,44%) x (1+0,40%) – 1 = 0,84.

Wij stellen het recht op vergoeding opnieuw vast met de volgende stappen:
  1. We indexeren haar oude loon: € 40.000,- x 0,84% = € 40.336,-
  2. We kijken naar haar huidige loon: dit is nog steeds € 28.000,-
  3. We stellen het nieuwe arbeidsongeschiktheidspercentage vast: (€ 40.336,- min € 28.000,-) / € 40.336,- x 100% = 30,58%
U krijgt vanaf juli in het jaar daarop: € 8.634,-
Dit is de berekening:

70% dekking x 30,58% arbeidsongeschiktheid x € 40.336,- herberekende oude loon = € 8.634,- vergoeding.

Het inkomen van Marjan daalt dus vanaf juli met € 326,- naar € 35.843,-.

In juli van het volgende jaar stellen we de vergoeding opnieuw vast. Dit maal met de samengestelde WIA-index van dat jaar en het inkomen dat Marjan dan verdient.