Dekkingen Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Uw inkomen verzekerd bij arbeidsongeschiktheid.

De belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de voorwaarden InkomensZekerPlan.

Wat is wel verzekerd?

Uitstekende re-integratieservice

Als ondernemer wilt u blijven ondernemen. Bent u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u een vaste contactpersoon. Samen met u zoekt hij naar oplossingen zodat u zo snel mogelijk weer aan het werk kunt. Eventueel helpt onze arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige is er ook voor u als u dreigt uit te vallen. U krijgt onafhankelijk advies en hij kijkt mee naar mogelijkheden. Niet alleen financieel.

In welke situaties is er een andere dekking?

 • Tijdens de periode dat wij uw aanvraag beoordelen bent u verzekerd met een voorlopige ongevallendekking.
 • Stopt u met werken voor een sabbatical? Maak dan gebruik van de sabbaticalregeling. U betaalt dan minder premie. Bent u op de einddatum van de sabbatical arbeidsongeschikt? Dan hebt u recht op een uitkering. Tijdens de sabbatical ontvangt u geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid.
 • Tijdelijke stopzetting (maximaal 1 jaar) van de verzekering als u bijvoorbeeld in loondienst gaat of tijdelijk stopt met uw bedrijf. U krijgt geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid, maar u kunt uzelf wel zonder gezondheidsvragen weer verzekeren. Ook betaalt u een lagere premie.

Kosten van een vervanger

Vooral in de agrarische sector huren ondernemers bij arbeidsongeschiktheid vaak een vervanger in. De Vastelastenverzekering in het InkomensZekerPlan van Interpolis verzekert u voor de extra kosten van een vervanger. De Vastelastenverzekering is een apart af te sluiten aanvullende verzekering. Deze keert uit wanneer u arbeidsongeschikt bent en met een nota aantoont dat u kosten voor vervanging maakte.

Extra mogelijkheden voor startende ondernemers

Als startende ondernemer profiteert u van de Groeioptie. U stapt in met een lager verzekerd inkomen. Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering groeit de 1e 3 jaar mee met uw bedrijf (maximaal € 20.000,-). Zonder dat daar bijvoorbeeld een aanvullend medisch onderzoek voor nodig is.

Aanvullende verzekeringen voor vrije beroepen

Voor vrije beroepen kunt u kiezen voor een hoger maximaal verzekerd inkomen. U kunt tot € 250.000,- per jaar verzekeren. Ook kunt u 2 aanvullende verzekeringen afsluiten. Zo zorgt u ervoor dat uw praktijk open blijft.
 1. Waarnemingskostenverzekering
  U verzekert kosten voor waarneming, zodat de uitvoering van de werkzaamheden doorgaat als u arbeidsongeschikt bent. Deze verzekering biedt een tijdelijke uitkering.
 2. Vastelastenverzekering
  Vaste kosten die verband hebben met uw onderneming en die u ook hebt als u arbeidsongeschikt bent.

Wat is niet verzekerd?

 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet voor alle leeftijden. U kunt een InkomensZekerPlan in de meeste gevallen afsluiten als u jonger bent dan 62 jaar.
 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering is niet voor medewerkers. Bent u verzekerd voor de Wet WIA? Uw werkgever kan dit aanvullen via Interpolis InkomenVoorElkaar.
Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering bent u niet verzekerd:
 • Als u ons misleidt.
 • Als u onze vragen niet helemaal of niet naar waarheid beantwoordt.
 • Als u uw premie niet betaalt.
 • Als u een risicoverandering niet doorgeeft. En wij anders de verzekering gestopt zouden hebben.

Medische acceptatie

Bij het afsluiten van de verzekering beoordelen wij uw gezondheid.


Meer informatie

Arbeidsongeschikt melden?

Wilt u zichzelf ziek of arbeidsongeschikt melden? Neem online of telefonisch contact met ons op.