Dekkingen Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zo is uw inkomen verzekerd bij arbeidsongeschiktheid
Met onze arbeidsongeschiktheidsverzekering komt u nooit zonder inkomen te zitten als gevolg van een ziekte, blessure of ongeval. In de eerste plaats doen wij er alles aan om te voorkomen dat u arbeidsongeschikt wordt. Gebeurt dat toch? Dan heeft u een hele goede dekking.

Waarvoor bent u verzekerd?

Hieronder staan de belangrijkste dekkingen van onze arbeidsongeschiktheidsverzekering op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de voorwaarden van de Interpolis Arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Wanneer wijkt uw dekking af?

 • Tijdens de periode dat wij uw aanvraag beoordelen bent u verzekerd met een voorlopige ongevallendekking.
 • Als u met sabbatical gaat. Een sabbatical is een vaste periode van 3 tot 12 maanden waarin u bewust geen betaald werk doet. Na deze periode gaat u verder met uw normale werkzaamheden. U bent in deze periode verzekerd tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid, ondanks dat u uw beroep niet uitoefent. U betaalt uw normale premie.
 • Bij een tijdelijke stopzetting (maximaal 1 jaar) van de verzekering. Als u bijvoorbeeld in loondienst gaat of tijdelijk stopt met uw bedrijf. U krijgt geen uitkering bij arbeidsongeschiktheid, maar u kunt uzelf wel zonder gezondheidsvragen weer verzekeren wanneer u hetzelfde of een vergelijkbaar beroep gaat uitoefenen. Ook betaalt u een lagere premie.

Groeimogelijkheden voor startende ondernemers

Als startende ondernemer profiteert u van onze Groeioptie. U stapt in met een lager verzekerd inkomen. U kunt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering de 1e 3 jaar mee laten groeien met uw bedrijf (maximaal € 20.000,-), zonder dat daar een aanvullend medisch onderzoek nodig is.

Bijverzekeren? Misschien is het nodig

In sommige sectoren en beroepen loopt u als ondernemer bijzondere financiële risico’s. Dan kan het slim zijn om een aanvullende verzekering af te sluiten voor een uitgebreidere dekking. Dit zijn de mogelijkheden:
 
Agrarische sector 
 • Vastelastenverzekering 
  In de agrarische sector huren ondernemers bij arbeidsongeschiktheid vaak een vervanger in. De Vastelastenverzekering op de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Interpolis verzekert de extra kosten van een vervanger.
Vrije beroepen 
 • Hoog maximaal verzekerd inkomen 
  Heeft u een vrij beroep? Dan kunt u uw inkomen tot € 250.000,- per jaar verzekeren. Ook kunt u de aanvullende verzekeringen hieronder afsluiten. Zo zorgt u ervoor dat uw praktijk open blijft.
 • Waarnemingskostenverzekering
  U verzekert kosten voor waarneming. Met een Waarnemingskostenverzekering  blijft uw praktijk doordraaien als u arbeidsongeschikt bent.
 • Vastelastenverzekering
  Met een Vastelastenverzekering  zijn vaste kosten verzekerd die verband hebben met uw onderneming en die u ook hebt als u arbeidsongeschikt bent.