Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Deze verzekering biedt financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. We vergoeden als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes, sportdagen of jeugdkampen.
Wel verzekerd
 • Voor bedrijven zijn alle medewerkers met een vast of tijdelijk contract verzekerd. Ook stagiair(e)s, de eigenaar en eventuele seizoensmedewerkers.
 • Voor verenigingen en stichtingen zijn alle leden, vrijwilligers, bestuursleden en medewerkers verzekerd.
 • Voor scholen bieden wij een aanvullende verzekering voor scholieren tot 21 jaar. Vergoeding van tandheelkundige kosten tot maximaal € 250,-.
 • Voor scholen zijn alle scholieren meeverzekerd. Personeelsleden zijn gratis meeverzekerd.
 • Ongeval tijdens (bedrijfs)uitje, sportdagen of jeugdkamp.
Niet verzekerd
 • Ongevallen waarbij de verzekerde 70 jaar of ouder is.
 • Als het ongeval het gevolg is van deelnemen aan (gemotoriseerde) trainingen of wedstrijden met een snelheidselement.
 • Overlijden, blijvende invaliditeit of tandheelkundige behandelingen na ziekte.

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Wat is verzekerd op de Collectieve Ongevallenverzekering?

Hieronder lees je wat je kunt verzekeren.

Overlijden
Wij betalen een uitkering als verzekerde overlijdt door een ongeval.


Blijvende invaliditeit
Wij betalen een uitkering als verzekerde blijvend invalide wordt door een ongeval.


Tandheelkundige hulp
Wij betalen de kosten van de tandheelkundige behandeling voor verzekerde door een ongeval.

Bij overlijden keren we het verzekerde bedrag direct uit. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit ende hoogte van het verzekerde bedrag. Ook tijdens heen- en terugreizen naar het werk, school, vereniging of stichting ben je verzekerd. Dat geldt ook voor speciale activiteiten als bedrijfsuitstapjes, sportdagen en jeugdkampen.

Wat kost de Collectieve Ongevallenverzekering?
De premie van de Collectieve Ongevallenverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:
 • Het risico dat verzekerden lopen op een ongeval. Dit hangt natuurlijk samen met je bedrijfswerkzaamheden of de activiteiten van je vereniging of stichting.
 • Het aantal mensen dat je wilt verzekeren.
 • Het verzekerd bedrag dat je kiest en of je het verzekerd bedrag wilt indexeren.
 • De dekking die je kiest.
Jouw adviseur helpt je graag met het maken van de beste keuzes. En natuurlijk berekent hij de bijbehorende premies. Zo weet je precies waar je aan toe bent.
Wie kan ik verzekeren op de Collectieve Ongevallenverzekering?

Hieronder lees je de mogelijke verzekerden op de Collectieve Ongevallenverzekering.

Bedrijven

 • Iedereen met wie je een arbeids- of stageovereenkomst hebt (werknemer, stagiair(e), oproepkracht, seizoenarbeider/gelegenheidswerker of tijdelijke arbeidskracht/vakantiekracht).
 • Eigenaar/directeur-grootaandeelhouder.
Scholen met volledig dagonderwijs

Ook kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

 • Iedereen met wie je een arbeids- of stageovereenkomst hebt (werknemer, stagiair(e)).
 • Kind/scholier
 • Vrijwilliger
Verenigingen
 • Actief en passief lid (ook bestuurslid en/of vrijwilliger als die lid is).
Stichtingen
 • Iedereen met wie je een arbeids- of stageovereenkomst hebt (werknemer, stagiair(e)).
 • Vrijwilliger
 • Bestuurslid
Hoe meld ik een ongeval bij Interpolis?
Je kiest zelf hoe je jouw ongeval bij ons meldt.

 

Online

Je kunt eenvoudig je schade online melden. En wanneer het je uitkomt. Wel zo fijn. Meld je schade online

 

Telefonisch

Liever telefonisch? Wij zitten klaar voor je klaar. Neem contact met ons op via telefoonnummer 013 462 75 55. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur (lokaal tarief).