Bouwvakker op een hoogwerker

Ongevallenverzekering Collectief

Vergoeding bij blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval

 • af te sluiten door bedrijven, scholen, verenigingen en stichtingen
 • voor bedrijven 24-uursdekking mogelijk
 • personeelsleden van scholen gratis meeverzekerd

Wat is een collectieve ongevallenverzekering?

Deze verzekering biedt financiële ondersteuning na een ongeval waarbij de betrokkene blijvend invalide is of overlijdt. We vergoeden als het ongeval plaatsvond tijdens werk, school of bij een verenigingsactiviteit. Maar ook tijdens bedrijfsuitjes, sportdagen of jeugdkampen.

Wat is wel en niet verzekerd?

Met de Ongevallenverzekering Collectief toont u zich een betrokken werkgever, school, vereniging of stichting.

De Collectieve Ongevallenverzekering is een sommenverzekering

De uitkering is niet gebaseerd op de daadwerkelijk geleden schade, maar op het verzekerde bedrag.

Wel verzekerd
Niet verzekerd

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Wat is verzekerd op de Collectieve Ongevallenverzekering?

Hieronder leest u wat u kunt verzekeren.

Overlijden
Wij betalen een uitkering als verzekerde overlijdt door een ongeval.


Blijvende invaliditeit
Wij betalen een uitkering als verzekerde blijvend invalide wordt door een ongeval.


Tandheelkundige hulp
Wij betalen de kosten van de tandheelkundige behandeling voor verzekerde door een ongeval.

Bij overlijden keren we het verzekerde bedrag direct uit. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering afhankelijk van de mate van invaliditeit ende hoogte van het verzekerde bedrag. Ook tijdens heen- en terugreizen naar het werk, school, vereniging of stichting bent u verzekerd. Dat geldt ook voor speciale activiteiten als bedrijfsuitstapjes, sportdagen en jeugdkampen.

Wat kost de Collectieve Ongevallenverzekering?
De premie van de Collectieve Ongevallenverzekering is afhankelijk van een aantal factoren:
 • Het risico dat verzekerden lopen op een ongeval. Dit hangt natuurlijk samen met uw bedrijfswerkzaamheden of de activiteiten van uw vereniging of stichting.
 • Het aantal mensen dat u wilt verzekeren.
 • Het verzekerd bedrag dat u kiest en of u het verzekerd bedrag wilt indexeren.
 • De dekking die u kiest.
Uw adviseur helpt u graag met het maken van de beste keuzes. En natuurlijk berekent hij de bijbehorende premies. Zo weet u precies waar u aan toe bent.
Wie kan ik verzekeren op de Collectieve Ongevallenverzekering?

Hieronder leest u de mogelijke verzekerden op de Collectieve Ongevallenverzekering.

Bedrijven

 • Iedereen met wie u een arbeids- of stageovereenkomst heeft (werknemer, stagiair(e), oproepkracht, seizoenarbeider/gelegenheidswerker of tijdelijke arbeidskracht/vakantiekracht).
 • Eigenaar/directeur-grootaandeelhouder.
Scholen met volledig dagonderwijs

Ook kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang

 • Iedereen met wie u een arbeids- of stageovereenkomst heeft (werknemer, stagiair(e)).
 • Kind/scholier
 • Vrijwilliger
Verenigingen
 • Actief en passief lid (ook bestuurslid en/of vrijwilliger als die lid is).
Stichtingen
 • Iedereen met wie u een arbeids- of stageovereenkomst heeft (werknemer, stagiair(e)).
 • Vrijwilliger
 • Bestuurslid
Hoe meld ik een ongeval bij Interpolis?
U kiest zelf hoe u uw ongeval bij ons meldt.

 

Online

U kunt eenvoudig uw schade online melden. En wanneer het u uitkomt. Wel zo fijn. Meld uw schade online

 

Telefonisch

Liever telefonisch? Wij zitten klaar voor u klaar. Neem contact met ons op via telefoonnummer 013 462 75 55. Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur (lokaal tarief).