Bereken uw verzuimkosten

Ga hier uit van het aantal medewerkers waar u een loondoorbetalingsverplichting voor hebt.
De totale brutoloonsom van de medewerkers die u hierboven in hebt gevuld inclusief vakantiegeld en toeslagen.
U kunt uw eigen ziekteverzuimpercentage berekenen. Totaal aantal verzuimdagen / aantal werkdagen per jaar x 100.
%
Loondoorbetalingspercentage
Het percentage voor uw branche staat in uw cao. Standaard vullen we voor u 100% in voor het 1ste ziektejaar. U kunt dit percentage wijzigen.
%
De kosten zijn afhankelijk van de contractvorm die u kiest met uw arbodienstverlener. We gaan uit van € 140 per medewerker per jaar.
Bij langdurig verzuim is de kans groot dat u extra re-integratieactiviteiten inzet. De gemiddelde investering bedraagt € 3.500 per jaar per zieke medewerker.
* Bron CBS
Meer opties
"