Bereken uw verzuimkosten

Ziekteverzuim brengt voor u als werkgever veel kosten met zich mee. Weet u hoe hoog deze kosten voor uw bedrijf zijn? Met deze tool krijgt u inzicht in de verzuimkosten van uw bedrijf. Deze kosten berekent u op basis van gegevens uit uw onderneming en uw branche. 
Ga hier uit van het aantal medewerkers waar je een loondoorbetalingsverplichting voor hebt.
De totale brutoloonsom van de medewerkers die je hierboven in hebt gevuld inclusief vakantiegeld en toeslagen.
Dit is vooraf ingevuld op basis van cijfers van het CBS. Je kunt ook je eigen verzuimpercentage berekenen: (totaal aantal verzuimdagen / aantal werkdagen per jaar) * 100
%
Het percentage voor je branche staat in je cao. Standaard vullen we voor je 100% in voor het 1ste ziektejaar. Je kunt dit percentage wijzigen.
%
De kosten zijn afhankelijk van de contractvorm die je kiest met je arbodienstverlener. We gaan uit van € 140 per medewerker per jaar.
Bij langdurig verzuim is de kans groot dat je extra re-integratieactiviteiten inzet. De gemiddelde investering bedraagt € 3.500 per jaar per zieke medewerker.
* Bron CBS
Meer opties
"