Vul het aantal medewerkers in waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt.
Vul de brutoloonsom in van de medewerkers waarvoor je een loondoorbetalingsplicht hebt. Bereken hierbij ook vakantiegeld en toeslagen.
Dit is vooraf ingevuld op basis van cijfers van het CBS. Je kunt ook je eigen verzuimpercentage berekenen: (aantal verzuimdagen / aantal werkdagen per jaar) * 100
%
Het percentage voor je branche staat in je cao. Standaard vullen we 100% in voor het 1e ziektejaar. Je kunt dit percentage wijzigen.
%
De kosten zijn afhankelijk van de contractvorm die je kiest met je arbodienstverlener. We gaan uit van € 140,- per medewerker per jaar.
Bij langdurig verzuim is de kans groot dat je extra re-integratieactiviteiten inzet. De gemiddelde investering bedraagt € 3.500,- per jaar per zieke medewerker.
* Bron CBS
Meer opties
"

Onze verzuimverzekering

Je hebt nu inzicht in de mogelijke verzuimkosten bij uitval of ziekte van je medewerkers. Met onze verzuimverzekering bescherm je jouw bedrijf tegen verzuimkosten. Je bepaalt zelf welke risico's je zelf draagt en wat je verzekert.

Verzuimverzekering

Interpolis ZekerVoorJePersoneel®
  • kosten van loondoorbetaling zijn verzekerd
  • kies zelf of je verzuimbegeleiding meeverzekert
  • hulp bij het voorkomen en beperken van verzuim
Wil je advies op maat?
De adviseur van Rabobank vertelt je alles over de mogelijkheden van onze verzuimverzekering voor jouw bedrijf.
Vraag advies aan
Zo gedaan op rabobank.nl