Vergoeding re-integratie
U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Als onze deskundigen aanvullende interventies nodig vinden in het belang van onze verzekering, dan vergoeden wij dit.
Uitlooprisico verzekerd
U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.

Waarom een WGA Eigenrisicodragersverzekering?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar bent u verplicht om de WGA-uitkeringen te betalen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Top 5 risico personeel

Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Twee handen typend op een laptop die op tafel staat

WIA calculator

Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor uw inkomen? Bereken hier hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.