Vergoeding re-integratie
Je bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van je arbeidsongeschikte werknemers. Als onze deskundigen aanvullende interventies nodig vinden in het belang van onze verzekering, dan vergoeden wij dit.
Uitlooprisico verzekerd
Je krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van je verzekering.
Wel verzekerd
  • De WGA-uitkering die je als werkgever aan je medewerker moet betalen.
  • Re-integratie, maar alleen als wij deze re-integratieactiviteit adviseren.
  • Instellen van bezwaar- en beroepsprocedures als kans op succes aanwezig is.
  • Medewerkers die tijdens hun dienstverband bij jou ziek werden, maar nu uit dienst zijn.
  • Medewerkers die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering ontvangen.
Niet verzekerd
  • Medewerkers met een WAO-status (Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering).
  • Medewerkers die al ziek of arbeidsongeschikt waren bij aanvang van de verzekering.
  • Medewerkers die blijvend volledig arbeidsongeschikt zijn.

Top 5 risico personeel

Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Twee handen typend op een laptop die op tafel staat

WIA calculator

Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor je inkomen? Bereken hier hoe hoog je inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.