2 mensen aan een tafel die papieren tekenen en vasthouden. De WIA-verzekering InkomenVoorElkaar van Interpolis biedt inkomenszekerheid bij verzuim van uw personeel.

WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw kosten als WGA eigenrisicodrager

  • voor medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
  • re-integratie vanaf 104 weken 100% vergoed en geregeld
  • korter ziekteverzuim door re-integratieservice

Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.

Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.

Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Wat is wel en niet verzekerd?

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering van Interpolis.

Wél verzekerd
Niet verzekerd

U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in het Informatiedocument.

Informatiedocument
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.