2 mensen aan een tafel die papieren tekenen en vasthouden. De WIA-verzekering InkomenVoorElkaar van Interpolis biedt inkomenszekerheid bij verzuim van uw personeel.

WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw kosten als WGA eigenrisicodrager

 • voor medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
 • re-integratie vanaf 104 weken 100% vergoed en geregeld
 • korter ziekteverzuim door re-integratieservice
Verzekeringen van Interpolis zijn exclusief verkrijgbaar via Rabobank.
Samenwerking tussen Interpolis en Rabobank
Interpolis biedt verzekeringen en preventiediensten aan en helpt bij het oplossen van schade. Rabobank is onze partner. Verzekeringen van Interpolis sluit u af via de Rabobank. Ook geeft de Rabobank u advies over risico’s en verzekeren.

Lees meer over de voordelen van onze samenwerking

Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikt werknemers. De re-integratieactiviteiten die nodig zijn om uw werknemer te laten herstellen vergoeden wij vanaf 104 weken ziekte volledig.

Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.

Wet BeZaVa

Per 1 januari kunt u alleen nog WGA eigenrisicodrager worden voor uw vaste werknemers en flex-werknemers. Meer informatie over de wet BeZaVa

Wat is wel en niet verzekerd?

Als u WGA eigenrisicodrager wordt, bent u als werkgever verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar betaalt u de WGA uitkeringen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering van Interpolis.

Wél verzekerd
Niet verzekerd

U vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in het Informatiedocument.

Informatiedocument

Ook slim om te verzekeren

 • Verzuimverzekering
  Verzeker loondoorbetaling en verzuimbegeleiding
 • Bedrijfsstagnatieverzekering
  Verzeker uw brutowinst tegen schade
 • Gebouwenverzekering
  Verzeker schade aan uw bedrijfsgebouwen
 • Rechtsbijstandverzekering
  Verzeker uw bedrijf van juridische hulp bij conflicten
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
Uw WIA-premiepercentage
Met deze rekentool krijgt u een schatting van de in 2016 te betalen WIA-premiepercentages voor uw vaste en tijdelijke personeel.