WGA Eigenrisicodragersverzekering

Verzeker uw kosten als WGA eigenrisicodrager

  • kosten voor medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
  • uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie
  • korter ziekteverzuim door re-integratieservice

Vergoeding re-integratie

U bent als WGA eigenrisicodrager maximaal 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte werknemers. Als onze deskundigen aanvullende interventies nodig vinden in het belang van onze verzekering, dan vergoeden wij dit.

Uitlooprisico verzekerd

U krijg na beëindiging van de verzekering nog steeds een vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van uw verzekering.

Waarom een WGA Eigenrisicodragers­verzekering?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor werknemers die in de WGA terechtkomen. De 1e 10 jaar bent u verplicht om de WGA-uitkeringen te betalen. Dit financiële risico verzekert u met de WGA Eigenrisicodragersverzekering.
Wel verzekerd
Niet verzekerd
Medewerkers
Top 5 risico Personeel
Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Calculator
WIA Calculator
Bereken hoe hoog het inkomensverlies is van u of uw medewerker bij langdurige arbeidsongeschiktheid.