WGA Eigenrisico­dragers­verzekering

Je kosten als WGA eigenrisicodrager verzekeren?

Kies dan voor onze WGA­ Eigenrisicodragersverzekering. Afsluiten doe je eenvoudig via Rabobank. En bij schade staan wij voor je klaar.

Daarom kies je voor onze WGA Eigenrisico­dragers­verzekering.

Vergoeding re-integratie
Wij vergoeden aanvullende interventies als onze deskundigen dit nodig vinden.
Uitlooprisico verzekerd
Na beëindiging van de verzekering krijg je vergoeding voor werknemers waarvan de 1e ziektedag ligt binnen de contracttermijn van je verzekering.
Wel verzekerd
 • de WGA-uitkering die je als werkgever aan je medewerker moet betalen
 • re-integratie, maar alleen als wij deze re-integratieactiviteit adviseren
 • instellen van bezwaar- en beroepsprocedures als kans op succes aanwezig is
 • medewerkers die tijdens hun dienstverband bij jou ziek werden, maar nu uit dienst zijn
 • medewerkers die 35% of meer arbeidsongeschikt zijn en een WGA-uitkering ontvangen
Niet verzekerd
 • medewerkers met een WAO-status (Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering)
 • medewerkers die al ziek of arbeidsongeschikt waren bij aanvang van de verzekering
 • medewerkers die blijvend volledig arbeidsongeschikt zijn

Zo maken we voor jou het verschil.

 • kosten voor medewerkers die 35% tot 80% arbeidsongeschikt zijn
 • uitgebreide begeleiding op het gebied van preventie en re-integratie
 • korter ziekteverzuim door re-integratieservice

Ook handig voor jou!

Top 5 risico personeel

Een slechte werkverhouding, een ongeluk op de werkvloer, ziekteverzuim. Tips om veel voorkomende risico's te beperken. 
Twee handen typend op een laptop die op tafel staat

WIA calculator

Arbeidsongeschikt? Wat betekent dat voor je inkomen? Bereken hier hoe hoog je inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.