WIA Calculator

Arbeidsongeschikt

Wat betekent dat voor mijn inkomen?

Goede vraag! Kunt u niet meer werken door een ongeval of ziekte? En bent u als werknemer in dienst? Dan bent u wettelijk verzekerd voor uw inkomen. En misschien heeft uw werkgever een aanvullende verzekering voor u afgesloten?

In de eerste 2 ziektejaren betaalt uw werkgever u gewoon door. Vaak is dit in het 1e jaar 100% van uw salaris. En in het 2e jaar 70%. Dit kan wel per werkgever verschillen. Bent u na 2 jaar nog steeds arbeidsongeschikt? Dan vraagt u een WIA-uitkering aan bij UWV. De hoogte van deze uitkering wordt bepaald door verschillende factoren.

Bereken hier hoe hoog uw inkomen is bij langdurige arbeidsongeschiktheid.