Investeringsaftrek met de MIA/Vamil

Door de grote bijdrage aan het milieu, staat een groen dak, ook wel vegetatiedak, op de milieulijst. Voor investeringen die je doet in bedrijfsmiddelen die op de milieulijst staan, kun je in aanmerking komen voor investeringsaftrek vanuit de Wet Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil).

De MIA/Vamil is verdeeld in 7 categorieën

  • A = 27% MIA + Vamil
  • B = 13,5% MIA + Vamil
  • C = alleen Vamil
  • D = alleen 27% MIA
  • E = alleen 13,5% MIA
  • F = 36% MIA + Vamil
  • G = alleen 36% MIA

Een groen dak (=vegetatiedak) valt in categorie F: 36% MIA + Vamil. Dit betekent dat je tot 36% van de investering van het groene dak kunt aftrekken voor de MIA. Daarnaast kun je vanuit de Vamil nog 75% van de investeringskosten afschrijven.

In totaal krijg je met de MIA/Vamil-regeling gemiddeld ongeveer 10% van de investering van een groen dak terug.

Kijk voor meer informatie over de MIA/Vamil op de website van de Rijksoverheid
Hier lees je bijvoorbeeld wat de budgetten van de overheid zijn voor dit jaar en wanneer je in aanmerking komt voor investeringsaftrek. Of vraag de regeling er meteen aan.