Agrarisch bedrijf

Wilt u een wijziging doorgeven of hebt u vragen over uw verzekering?
Interpolis verkoopt haar agrarische verzekeringen via de Rabobank en via onafhankelijke assurantietussenpersonen. Hebt u vragen over onze verzekeringen of over uw bedrijfsrisico’s? Neem dan contact op met uw adviseur. Hij schakelt eventueel de expertise van de agrarisch specialisten van Interpolis in. U vindt de contactgegevens van uw adviseur op uw polisblad.
 
PinC Agro
Onze dienstenpartner PinC Agro biedt u praktijkgerichte oplossingen die u helpen om bedrijfsrisico's te beheersen. Om schade te voorkomen, maar ook om uw bedrijf zo snel mogelijk weer 'back in business' te helpen als er toch iets mis gaat. Behoud en herstel van uw bedrijfsproces staat bij PinC Agro centraal. Zodat u kunt blijven ondernemen en eventuele gevolgschade zo veel mogelijk beperkt wordt.