Premie MKB Verzuim-­ontzorgverzekering

Elk jaar bepalen wij de premie van je verzuimverzekering. Bekijk welke gegevens wij hiervoor gebruiken.

Hoe bepaalt Interpolis de premie van de MKB Verzuim-­ontzorgverzekering?

Elk jaar beoordelen wij wat je premie in het volgende jaar wordt. We kijken hierbij naar:

  • Jouw bedrijfsactiviteit (SBI-code van de Kamer van Koophandel)
  • Verzuimcijfers in Nederland
  • Gegevens van je medewerkers, bijvoorbeeld salaris, geslacht en leeftijd
  • Verzuimcijfers van je medewerkers over de laatste 3 jaar. Oudere jaren tellen steeds minder zwaar.

Bij kleinere bedrijven houden wij minder rekening met verzuim van je medewerkers

Wij vinden het belangrijk dat je niet te maken hebt met grote premiestijgingen, omdat er een paar medewerkers in je bedrijf ziek waren. Daarom houden wij bij kleinere bedrijven minder rekening met verzuim dan bij grotere bedrijven.

3 voorbeelden

In de voorbeelden hieronder vergelijken we de premiewijziging vanaf het 2e jaar met de premie in het 1e jaar. Dit zijn voorbeelden die alleen de invloed van het verzuim van je personeel laten zien. Er zijn ook andere zaken die van invloed zijn op de premie.

Voorbeeld 1: sterke toename verzuim

Een bedrijf met 8 medewerkers heeft al jarenlang een stabiel en gemiddeld verzuim (4%). Door omstandigheden ligt het verzuim de jaren erna een stuk hoger dan daarvoor (9%).
Voorbeeld 1: sterke toename verzuim
Verzuimpercentage Premiewijziging
2022 4% -
2023 9% 15% stijging
2024 9% 9% stijging
2025 9% 4% stijging

Voorbeeld 2: incidenteel langdurig verzuim

Een bedrijf met 3 medewerkers heeft al jarenlang laag verzuim (1%). Halverwege het jaar wordt een medewerker plotseling langdurig ziek en blijft dit ook het hele jaar daarna. Na 2 jaar ziekte stroomt hij in de WIA. Dit leidt tot een grote stijging van de verzuimpercentages van dit bedrijf.
Voorbeeld 2: incidenteel langdurig verzuim
Verzuimpercentage Premiewijziging
2022 1% -
2023 17% 20% stijging
2024 34% 28% stijging
2025 17% 0% stijging

Voorbeeld 3: dalende verzuimcijfers

Een bedrijf met 17 medewerkers heeft al jarenlang een vast, maar gemiddeld verzuimpercentage (4%). Door de manier waarop het bedrijf omgaat met medewerkers daalt het verzuim verder de komende jaren.
Voorbeeld 3: dalende verzuimcijfers
Verzuimpercentage Premiewijziging
2022 4% -
2023 1% 15% daling
2024 1% 11% daling
2025 1% 6% daling