Verzuimverzekering voor leden KNGF

Loondoorbetaling en arbodienst­verlening in één

 • 100% vergoeding van voorgestelde behandelactiviteiten
 • verhaalservice als het verzuim veroorzaakt is door een derde partij
 • eenvoudig voldoen aan je wettelijke verplichtingen

Wat is een verzuimverzekering?

Is je medewerker (langdurig) ziek? Dan heb je als werkgever een wettelijke loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar. Met een verzuimverzekering verzeker je de kosten voor loondoorbetaling. Je kunt ook andere kosten verzekeren. Denk aan kosten van begeleiding van je zieke medewerker en re-integratie.

Wat is wel en niet verzekerd?

Met Interpolis WerkAttent verzeker je de loondoorbetaling als je medewerker ziek is. Maar met WerkAttent ben je ook verzekerd van deskundige hulp voor en begeleiding van je zieke medewerker. WerkAttent is een loondoorbetalingsverzekering en arbodienstverlening in één.

Wel verzekerd

 • een vergoeding van het loon voor de 1e 104 weken dat een medewerker verzuimt door ziekte
 • interventie- en re-integratieactiviteiten voor je medewerker
 • kosten om de medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen
 • Interpolis verhaalt de schade als er een derde aansprakelijk is
 • vergoeding voor een zieke medewerker die ziek was voordat je de verzekering stopte

Niet verzekerd

 • loondoorbetaling voor medewerkers die voor de ingangsdatum van de verzekering ziek zijn
 • arbeidsongeschiktheid die is ontstaan door opzet of roekeloosheid
 • directeuren grootaandeelhouders
Vraag advies aan
Zo gedaan op rabobank.nl
Informatiedocument
Je vindt de belangrijkste informatie over deze verzekering in één handig overzicht in de informatiedocumenten van WerkAttent.
Verzuimverzekering eigenrisico in geld
Verzuimverzekering eigenrisico in tijd
Je personeel ziek of beter melden
Eenvoudig en snel je medewerker ziek melden via het Online meldloket of via de app VerzuimInzicht.
Verzuimverzekering KNGF afsluiten
Je kunt naast Rabobank ook een Interpolis verzuimverzekering afsluiten onder de KNGF voorwaarden via verschillende assurantietussenpersonen. Staat je adviseur er niet bij? Dan kun je navraag doen bij je eigen adviseur.