Wat is een niet-rijdend werkmaterieelverzekering?

Met een niet-rijdende materieelverzekering bent u verzekerd voor diefstal van en schade aan machines zoals aggregaten, grondboormachines en betonpompen.

Direct afsluiten via Rabobank

De niet-rijdend werkmaterieelverzekering van Interpolis ZekerVanJeZaak® sluit u eenvoudig af via Rabobank. U heeft altijd een WA-cascoverzekering. De verzekering is voor bedrijven met een omzet tot 1 miljoen euro.

Heeft u een bedrijf met meer omzet? Dan kunt u uw niet-rijdend werkmaterieel binnen verzekeren op de Inventarisverzekering van Interpolis ZekerInBedrijf®. Werkmaterieel buiten verzekert u dan met een aanvullende dekking.
Wel verzekerd
  • Schade door eigen gebrek binnen 5 jaar na nieuwkoop.
  • Schade als de machines gestald zijn.
  • Schade door grond- en graafwerkzaamheden.
  • Rechtsbijstand bij geschillen over aankoop, verkoop of reparatie.
  • Kosten voor verweer als u onterecht aansprakelijk wordt gesteld.
Niet verzekerd
  • Schade door slijtage.
  • Schade door verduistering tijdens verhuur.
  • Schade die ontstaat buiten de Benelux en Duitsland.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.