Verzuimproces

Van ziekmelding tot re-integratie: alle stappen op een rij

Uw medewerker meldt zich ziek

Erg vervelend voor hem én voor u. Bespreek met uw medewerker welke werkzaamheden hij nog wel uit kan voeren en welke niet. Vraag ook hoe u kunt helpen bij zijn herstel. Door de aangescherpte privacywetgeving is het niet toegestaan om meer inhoudelijke vragen te stellen.

U meldt verzuim online

Binnen 24 uur meldt u uw medewerker ziek op het online meldloket of via de VerzuimInZicht App van Interpolis. Deze app downloadt u in de App Store of via Google Play. In deze app kunt u makkelijk en snel uw medewerkers ziekmelden, verzuimmeldingen binnen uw organisatie bekijken en medewerkers hersteld melden.

Is direct actie nodig?
  • Neem meteen contact op met uw arbodienst. In dat gesprek bepaalt de arbodienst, samen met u, de juiste vervolgactie.
  • Of geef aan dat u een spoedcontrole bij uw medewerker wilt laten uitvoeren. De verzuimrapporteur vertelt u of uw medewerker thuis was.

U vult het intakeformulier in

Op het intakeformulier geeft u informatie door over uw verzuimde medewerker. Het moment waarop u het intakeformulier krijgt, hangt af van de verwachting hoe lang uw medewerker afwezig is. Wilt u direct contact? Neem dan contact op met uw arbodienst.

We helpen u door te zorgen voor overzicht

Met een antwoord op deze vragen helpen we u gericht:
  • Welke werkzaamheden voert uw medewerker normaal gesproken uit?
  • Heeft uw medewerker aangegeven welke werkzaamheden op dit moment wel en niet door hem gedaan kunnen worden? Let op: uw medewerker is niet verplicht om antwoord te geven op deze vraag.
  • Wat verwacht u van de duur van het verzuim?
  • Is uw medewerker onder behandeling voor de beperkingen?
  • Hebt u regelmatig contact met uw medewerker?
  • Maakte u al afspraken over re-integratie?

De arbodienst maakt een afspraak met de bedrijfsarts

Dat doet de arbodienst alleen als het nodig is. Zij maken een afspraak voor de medewerker:
  • Met de bedrijfsarts
  • Of een telefonisch spreekuur met de praktijkondersteuner bedrijfsarts
De bedrijfsarts geeft advies op basis van een medische beoordeling en maakt een probleemanalyse. In de analyse staan de beperkingen, de verwachte verzuimduur en de acties die nodig zijn om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. De praktijkondersteuner bedrijfsarts verricht ondersteunende werkzaamheden voor de bedrijfsarts en werkt altijd onder zijn verantwoordelijkheid en supervisie.

U krijgt een re-integratieadvies

Het re-integratieadvies is onderdeel van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Dit advies is gericht op een snel herstel van uw zieke medewerker. De bedrijfsarts schrijft het advies en stuurt dit naar u en uw medewerker. Hierin staat geen medische informatie.

Wij stellen voor u een concept plan van aanpak op

De bedrijfsarts maakt eerst de probleemanalyse. Daarna bellen wij u. Dit is rond de 6e week van het verzuim. Samen met u stellen wij een concept voor het plan van aanpak op. Dit plan kunt u daarna samen met uw medewerker aanvullen en ondertekenen.

U gaat aan de slag. We houden contact om u te helpen

Tijdens het traject nemen we regelmatig contact met u op. We vragen hoe het gaat met de re-integratie van uw zieke medewerker. En of we u nog kunnen helpen. Wij zijn specialist en kennen de inhoud. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel schakelen met de bedrijfsarts.

We willen dat uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom overleggen we met de bedrijfsarts wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld een belastbaarheidsonderzoek, een gesprek met een arbeidsdeskundige, een burn-out training, een re-integratie traject naar ander werk of mediation. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u.

We helpen u bij de Wet verbetering poortwachter

De stappen van de Wet verbetering poortwachter voert u als werkgever zelf uit. UWV wil zien dat u zelf moeite hebt gedaan om uw medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij helpen u daar graag bij. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer u in actie moet komen en hoe u dit het beste kunt doen. Soms krijgt u van ons een voorbeelddocument dat u kunt gebruiken. Of we doen een eerste aanzet, zoals bij het plan van aanpak.

We regelen een onderzoek bij langdurige ziekte

Is uw medewerker bijna 1 jaar ziek of kan deze niet meer terug naar het 'eigen' werk? Dan regelen we een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit is een verplichte stap in de Wet verbetering poortwachter. Met het onderzoek brengen we in kaart wat de mogelijkheden voor uw medewerker zijn om binnen uw bedrijf te re-integreren. En wanneer dit niet kan, onderzoeken we hoe re-integratie buiten uw bedrijf vormgegeven kan worden. En of daarvoor extra begeleiding of behandeling voor nodig is. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u.

Uw medewerker krijgt een interventie

In de Wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en medewerker alles moeten doen om de medewerker zo goed mogelijk in werk te laten re-integreren. Een interventie helpt daarbij. Dat kan bijvoorbeeld een aanvullende behandeling of een werkplekonderzoek zijn. Als u de aanvullende module Verzuimmanagement heeft meeverzekerd, dan regelen wij deze interventie bij door ons geselecteerde bedrijven.

Uw medewerker kan weer aan het werk

Wat fijn! U meldt de medewerker weer als hersteld in het meldloket. Doe dit ook als uw medewerker gedeeltelijk aan het werk is, in eigen werk of in aangepast werk.

Uw medewerker krijgt een WIA-uitkering

Het kan helaas ook zo zijn dat uw medewerker (voorlopig) niet aan het werk kan. De medewerker vraagt dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Uw loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken. Daarna krijgt uw medewerker mogelijk een WIA-uitkering of WGA-uitkering. Als werkgever kunt u WIA en WGA ook verzekeren. Samen met de medewerker vult u de eindevaluatie in. Dit is de laatste stap van het plan van aanpak. Wij ondersteunen u hierbij. En we helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen na 104 weken.

De bedrijfsarts stelt voor uw medewerker een re-integratieverslag met een actueel oordeel op. Dit document heeft uw medewerker nodig bij de aanvraag van de WIA-uitkering.