Verzuimproces

Van ziekmelding tot re-integratie: alle stappen op een rij

Uw medewerker meldt zich ziek

Erg vervelend voor hem én voor u. Bespreek met uw medewerker welke werkzaamheden hij nog wel uit kan voeren en welke niet. Vraag ook hoe u kunt helpen bij zijn herstel. Door de aangescherpte privacywetgeving is het niet toegestaan om meer inhoudelijke vragen te stellen.

U meldt verzuim online

Binnen 24 uur meldt u uw medewerker ziek op het online meldloket of via de VerzuimInZicht App van Interpolis. Deze app downloadt u in de App Store of via Google Play. In deze app kunt u makkelijk en snel uw medewerkers ziekmelden, verzuimmeldingen binnen uw organisatie bekijken en medewerkers hersteld melden.

Is direct actie nodig?
 • Geef aan dat u direct contact met een casemanager wilt. Wij bellen u nog op dezelfde dag. In dat gesprek bepaalt de casemanager, samen met u, de juiste vervolgactie.
 • Of geef aan dat u een spoedcontrole bij uw medewerker wilt laten uitvoeren. De verzuimrapporteur vertelt u of uw medewerker thuis was.
Zes mensen die met elkaar in gesprek zijn over verzuim

We bellen u om te overleggen

Het moment waarop u gebeld wordt, hangt af van de verwachting hoe lang uw medewerker afwezig is. We bellen u in ieder geval voor de 5e week van het verzuim. Wilt u direct contact? Geef dit dan aan bij het doorgeven van het verzuim. Dan bellen we dezelfde dag nog en overleggen we met u of verzuimbegeleiding door de arbodienst nodig is.

We helpen u door te zorgen voor overzicht

Met een antwoord op deze vragen helpen we u gericht:
 • Welke werkzaamheden voert uw medewerker normaal gesproken uit?
 • Heeft uw medewerker aangegeven welke werkzaamheden op dit moment wel en niet door hem gedaan kunnen worden? Let op: uw medewerker is niet verplicht om antwoord te geven op deze vraag.
 • Wat verwacht u van de duur van het verzuim?
 • Is uw medewerker onder behandeling voor de beperkingen?
 • Hebt u regelmatig contact met uw medewerker?
 • Maakte u al afspraken over re-integratie?

We maken een afspraak met de arbodienst

Dat doen we alleen als het nodig is. En altijd in overleg met u als werkgever. Wij maken een afspraak voor de medewerker:
 • Met de verzuimconsulent
 • Met de bedrijfsarts
 • Of een telefonisch spreekuur met de praktijkondersteuner bedrijfsarts
De verzuimconsulent inventariseert de werkzaamheden en bekijkt wat de medewerker wel kan. De consulent geeft tips over terugkeer naar het eigen werk of naar aangepast werk. Zo krijgt uw medewerker het juiste advies. De consulent schat in of het verzuim langer gaat duren en bepaalt of een medische beoordeling nodig is voor het opstellen van de probleemanalyse. Op dat moment komt de bedrijfsarts in beeld.

De bedrijfsarts geeft advies op basis van een medische beoordeling en maakt een probleemanalyse. In de analyse staan de beperkingen, de verwachte verzuimduur en de acties die nodig zijn om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. De praktijkondersteuner bedrijfsarts verricht ondersteunende werkzaamheden voor de bedrijfsarts en werkt altijd onder zijn verantwoordelijkheid en supervisie.

U krijgt een re-integratieadvies

Het re-integratieadvies is onderdeel van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Dit advies is gericht op een snel herstel van uw zieke medewerker. De consulent of bedrijfsarts schrijft het advies en stuurt dit naar u en uw medewerker. Hierin staat geen medische informatie.

U gaat aan de slag! We houden contact om u te helpen

Tijdens het traject nemen we regelmatig contact met u op. We vragen hoe het gaat met de re-integratie van uw zieke medewerker. En of we u nog kunnen helpen. Als het nodig is, zorgen wij ervoor dat uw medewerker op het spreekuur van de bedrijfsarts komt. Wij zijn specialist en kennen de inhoud. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel schakelen met de bedrijfsarts.

Elke 6 weken evalueren we met u

We willen dat uw zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom overleggen we met de consulent of bedrijfsarts wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld een belastbaarheidsonderzoek, een gesprek met een arbeidsdeskundige, een burn-out training, een re-integratie traject naar ander werk of mediation. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u. 

We helpen u bij de Wet verbetering poortwachter

De stappen van de Wet verbetering poortwachter voert u als werkgever zelf uit. UWV wil zien dat u zelf moeite hebt gedaan om uw medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij helpen u daar graag bij. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer u in actie moet komen en hoe u dit het beste kunt doen. Soms ontvangt u van ons een voorbeelddocument dat u kunt gebruiken. Of we doen een eerste aanzet, zoals bij het plan van aanpak.

We regelen een onderzoek bij langdurige ziekte

Is uw medewerker bijna 1 jaar ziek of kan deze niet meer terug naar het 'eigen' werk? Dan regelen we een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit is een verplichte stap in de Wet verbetering poortwachter. Met het onderzoek brengen we in kaart wat de mogelijkheden voor uw medewerker zijn om binnen uw bedrijf te re-integreren. En wanneer dit niet kan, onderzoeken we hoe re-integratie buiten uw bedrijf vormgegeven kan worden. En of daarvoor extra begeleiding of behandeling voor nodig is. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet u zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met u.

Uw medewerker krijgt een interventie

In de Wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en medewerker alles moeten doen om de medewerker zo goed mogelijk in werk te laten re-integreren. Een interventie helpt daarbij. Dat kan bijvoorbeeld een aanvullende behandeling of een werkplekonderzoek zijn. Als u de aanvullende module Verzuimmanagement heeft meeverzekerd, dan regelen wij deze interventie bij door ons geselecteerde bedrijven.

Uw medewerker kan weer aan het werk

Wat fijn! U meldt de medewerker weer als hersteld in het meldloket. Doe dit ook als uw medewerker gedeeltelijk aan het werk is, in eigen werk of in aangepast werk.

Uw medewerker krijgt een WIA-uitkering

Het kan helaas ook zo zijn dat uw medewerker (voorlopig) niet aan het werk kan. De medewerker vraagt dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Uw loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken. Daarna krijgt uw medewerker mogelijk een WIA-uitkering of WGA-uitkering. Als werkgever kunt u WIA en WGA ook verzekeren. Samen met de medewerker vult u de eindevaluatie in. Dit is de laatste stap van het plan van aanpak. Wij ondersteunen u hierbij. En we helpen u bij het nemen van de juiste beslissingen na 104 weken.

De bedrijfsarts stelt voor uw medewerker een re-integratieverslag met een actueel oordeel op. Dit document heeft uw medewerker nodig bij de aanvraag van de WIA-uitkering.