Verzuimproces

Van ziekmelding tot re-integratie: alle stappen op een rij

Je medewerker meldt zich ziek

Erg vervelend voor hem én voor jou. Bespreek met je medewerker welke werkzaamheden hij nog wel uit kan voeren en welke niet. Vraag ook hoe je kunt helpen bij zijn herstel. Door de aangescherpte privacywetgeving is het niet toegestaan om meer inhoudelijke vragen te stellen.

Je meldt verzuim online

Binnen 24 uur meld je je medewerker ziek op het online meldloket of via de VerzuimInZicht App van Interpolis. Deze app download je in de App Store of via Google Play. In deze app kun je makkelijk en snel je medewerkers ziekmelden, verzuimmeldingen binnen je organisatie bekijken en medewerkers hersteld melden.

Is direct actie nodig?
  • Neem meteen contact op met je arbodienst. In dat gesprek bepaalt de arbodienst, samen met jou, de juiste vervolgactie.
  • Of geef aan dat je een spoedcontrole bij je medewerker wilt laten uitvoeren. De verzuimrapporteur vertelt je of je medewerker thuis was.

Je vult het intakeformulier in

Op het intakeformulier geef je informatie door over je verzuimde medewerker. Het moment waarop je het intakeformulier krijgt, hangt af van de verwachting hoe lang je medewerker afwezig is. Wil je direct contact? Neem dan contact op met je arbodienst.

We helpen je door te zorgen voor overzicht

Met een antwoord op deze vragen helpen we je gericht:
  • Welke werkzaamheden voert je medewerker normaal gesproken uit?
  • Heeft je medewerker aangegeven welke werkzaamheden op dit moment wel en niet door hem gedaan kunnen worden? Let op: je medewerker is niet verplicht om antwoord te geven op deze vraag.
  • Wat verwacht je van de duur van het verzuim?
  • Is je medewerker onder behandeling voor de beperkingen?
  • Heb je regelmatig contact met je medewerker?
  • Maakte je al afspraken over re-integratie?

De arbodienst maakt een afspraak met de bedrijfsarts

Dat doet de arbodienst alleen als het nodig is. Zij maken een afspraak voor de medewerker:
  • Met de bedrijfsarts
  • Of een telefonisch spreekuur met de praktijkondersteuner bedrijfsarts
De bedrijfsarts geeft advies op basis van een medische beoordeling en maakt een probleemanalyse. In de analyse staan de beperkingen, de verwachte verzuimduur en de acties die nodig zijn om zo snel mogelijk weer aan het werk te kunnen. De praktijkondersteuner bedrijfsarts verricht ondersteunende werkzaamheden voor de bedrijfsarts en werkt altijd onder zijn verantwoordelijkheid en supervisie.

Je krijgt een re-integratieadvies

Het re-integratieadvies is onderdeel van de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter. Dit advies is gericht op een snel herstel van je zieke medewerker. De bedrijfsarts schrijft het advies en stuurt dit naar jou en je medewerker. Hierin staat geen medische informatie.

Wij stellen voor jou een concept plan van aanpak op

De bedrijfsarts maakt eerst de probleemanalyse. Daarna bellen wij je. Dit is rond de 6e week van het verzuim. Samen met jou stellen wij een concept voor het plan van aanpak op. Dit plan kun je daarna samen met je medewerker aanvullen en ondertekenen.

Je gaat aan de slag. We houden contact om je te helpen

Tijdens het traject nemen we regelmatig contact met je op. We vragen hoe het gaat met de re-integratie van je zieke medewerker. En of we je nog kunnen helpen. Wij zijn specialist en kennen de inhoud. Zo kunnen we bijvoorbeeld snel schakelen met de bedrijfsarts.

We willen dat je zieke medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Daarom overleggen we met de bedrijfsarts wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld een belastbaarheidsonderzoek, een gesprek met een arbeidsdeskundige, een burn-out training, een re-integratie traject naar ander werk of mediation. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet je zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met je.

We helpen je bij de Wet verbetering poortwachter

De stappen van de Wet verbetering poortwachter voer je als werkgever zelf uit. UWV wil zien dat je zelf moeite hebt gedaan om je medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij helpen je daar graag bij. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer je in actie moet komen en hoe je dit het beste kunt doen. Soms krijg je van ons een voorbeelddocument dat je kunt gebruiken. Of we doen een eerste aanzet, zoals bij het plan van aanpak.

We regelen een onderzoek bij langdurige ziekte

Is je medewerker bijna 1 jaar ziek of kan deze niet meer terug naar het 'eigen' werk? Dan regelen we een arbeidsdeskundig onderzoek. Dit is een verplichte stap in de Wet verbetering poortwachter. Met het onderzoek brengen we in kaart wat de mogelijkheden voor je medewerker zijn om binnen je bedrijf te re-integreren. En wanneer dit niet kan, onderzoeken we hoe re-integratie buiten je bedrijf vormgegeven kan worden. En of daarvoor extra begeleiding of behandeling voor nodig is. In de meeste gevallen betalen wij dit. Moet je zelf iets (bij)betalen? Dan overleggen we dat met je.

Je medewerker krijgt een interventie

In de Wet verbetering poortwachter staat dat werkgever en medewerker alles moeten doen om de medewerker zo goed mogelijk in werk te laten re-integreren. Een interventie helpt daarbij. Dat kan bijvoorbeeld een aanvullende behandeling of een werkplekonderzoek zijn. Als je de aanvullende module Verzuimmanagement hebt meeverzekerd, dan regelen wij deze interventie bij door ons geselecteerde bedrijven.

Je medewerker kan weer aan het werk

Wat fijn! Je meldt de medewerker weer als hersteld in het meldloket. Doe dit ook als je medewerker gedeeltelijk aan het werk is, in eigen werk of in aangepast werk.

Je medewerker krijgt een WIA-uitkering

Het kan helaas ook zo zijn dat je medewerker (voorlopig) niet aan het werk kan. De medewerker vraagt dan een WIA-uitkering aan bij UWV.

Je loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken. Daarna krijgt je medewerker mogelijk een WIA-uitkering of WGA-uitkering. Als werkgever kun je WIA en WGA ook verzekeren. Samen met de medewerker vul je de eindevaluatie in. Dit is de laatste stap van het plan van aanpak. Wij ondersteunen je hierbij. En we helpen je bij het nemen van de juiste beslissingen na 104 weken.

De bedrijfsarts stelt voor je medewerker een re-integratieverslag met een actueel oordeel op. Dit document heeft je medewerker nodig bij de aanvraag van de WIA-uitkering.