Verzuimproces

Van ziekmelding tot re-integratie: alle stappen op een rij.

Heb je een zieke medewerker? Vaak is hij snel weer aan het werk. Maar soms kan een medewerker lange tijd ziek zijn. Dat is niet alleen vervelend voor jou als werkgever maar ook voor jouw medewerker. Wij helpen jou met Verzuimmanagement bij de re-integratie van je medewerker.

Wij zorgen met Verzuimmanagement dat je voldoet aan de Wet verbetering poortwachter.

De stappen van de Wet verbetering poortwachter voer je als werkgever zelf uit. UWV wil zien dat je zelf moeite hebt gedaan om je medewerker zo snel mogelijk aan het werk te helpen. Wij helpen je daar graag bij. Bijvoorbeeld door aan te geven wanneer je in actie moet komen en hoe je dit het beste kunt doen.

De stappen op een rij.

Dag 1: Ziekmelding
Gebruik het online meldloket om de ziekmelding aan ons door te geven. 

Week 6: Probleemanalyse
Wij maken voor jou een probleemanalyse. We kijken welke activiteiten jouw medewerker wel en niet kan doen. En beschrijven wat nodig is voor de re-integratie.

Week 6, 12, 18 etc.: Voortgangsgesprek
Voer minstens elke 6 weken een voortgangsgesprek met jouw medewerker over de re-integratie. En leg deze gesprekken vast in de (eerstejaars) evaluatie. Heb je een MKB Verzuim Ontzorg-verzekering (Verzuimmanagement Extra) bij Interpolis? Dan doen wij dit voor jou. 

Week 8: Plan van Aanpak
Wij helpen jou bij het maken van een Plan van Aanpak. Dit doen we uiterlijk 2 weken na de probleemanalyse. We beschrijven samen hoe jouw medewerker zo snel en verantwoordelijk mogelijk weer aan het werk kan. En geven aan wat daarvoor nodig is. Het plan is onderdeel van het re-integratiedossier.

Week 44: Ziekmelding UWV
Wij melden jouw zieke medewerker aan bij UWV.

Week 52: Eerstejaarsevaluatie
Je bespreekt met jouw werknemer hoe het afgelopen jaar is gegaan. Samen vullen jullie bij UWV het formulier ‘(Eerstejaars)evaluatie in. Na het invullen ontvang je een kopie die je kunt toevoegen aan het re-integratiedossier. Jouw werknemer heeft dit nodig bij een eventuele aanvraag van een WIA-uitkering.

Week 88: WIA-aanvraagformulier
Jouw zieke medewerker ontvangt een WIA-aanvraagformulier van UWV.

Week 91: Eindevaluatie
Vraagt jouw zieke medewerker een WIA-uitkering aan? Dan stel je uiterlijk in week 91 de eindevaluatie op. In dit document geef je aan wat de stand van zaken is van de re-integratie. De eindevaluatie vormt samen met andere documenten, zoals het Plan van aanpak en de Probleemanalyse, het re-integratieverslag. Dit verslag is nodig bij het aanvragen van een WIA-uitkering.

Week 93: Aanvraag WIA-uitkering
Jouw zieke medewerker vraagt de WIA-uitkering uiterlijk in week 93 aan. Hij stuurt het re-integratieverslag samen met het WIA-aanvraagformulier naar UWV.

Week 104: WIA-uitkering
Heb je volgens UWV voldoende gedaan aan re-integratie? Dan stopt voor jou de loondoorbetalingsplicht. Jouw medewerker krijgt nu een WIA-uitkering. Heb je niet voldoende gedaan? Dan betaal je nog maximaal 52 weken 70% van het loon door.