Elektra MKB en Grootzakelijk

  Voorkom uitval en schade door goed onderhoud

  Uw elektrische installatie is essentieel voor verlichting, machines, ventilatie, beveiliging en verwarming van uw bedrijf. Als u deze installatie goed onderhoudt, voorkomt u uitval en schade. Wist u bijvoorbeeld dat een kwart van de branden veroorzaakt wordt door de elektrische installatie?

  Wij geven u graag tips voor aanleg, gebruik en onderhoud van uw elektrische installatie.

  Een elektrische installatie aanleggen

  Let bij de aanleg van de elektrische installatie op de volgende punten: 
  • Laat uw elektrische installatie aanleggen en aanpassen door een erkend installateur.
  • Laat na elke aanpassing een opleveringskeuring volgens de normen van de NEN 1010 uitvoeren.
  • Draai wartels van een lasdoos en ander schakelmateriaal goed aan en kit wartels van een elektrische installatie altijd af.
  • Zorg voor goed afgesloten lasdozen. De draden van een elektrische installatie die samenkomen in een lasdoos zijn gevoelig voor vocht en vuil. Monteer daarom blindwartels in open 'gaten' van een lasdoos.
  • Zet kabels vast met beugels om te voorkomen dat draden worden losgetrokken.
  • Houd u aan de zekeringwaardes benoemd op de installatietekening. U voorkomt hiermee overbelasting van een eindgroep.
  • Verbind samenkomende draden in een elektrische installatie met lasdoppen of steekdoppen.
  • Zorg dat uw schakelkast in een droge ruimte staat en goed wordt afgesloten. U voorkomt hiermee dat er stof of vocht bij het schakelmateriaal komt.

  Elke 5 jaar een keuring

  Laat uw elektrische installatie elke 5 jaar keuren volgens de normen van de SCIOS Scope 10.

  Tijdelijk extra elektra aansluitingen nodig

  Een vast stopcontact is altijd de beste en meest veilige oplossing. Als u geen gebruik kunt maken van vaste stopcontacten, kies dan voor een veilig alternatief. Want een simpele stekkerdoos kan leiden tot uitval van apparatuur, letsel en zelfs brand. 1 vonk in de buurt van brandbaar materiaal, zoals isolatie, is al genoeg.

  Stekkerdozen voor huishoudelijk gebruik zijn niet berekend op langdurige belasting. De kwaliteit hiervan is ongeschikt voor bedrijfsmatig gebruik. De kabels zijn vaak te dun of te lang. Als deze op de grond liggen, wordt er overheen gelopen of gereden. De binnendraden beschadigen dan snel. Vocht en vuil kunnen bij de bedrading komen. Dit kan tot kortsluiting leiden.

  Elektrakeuringen

  Wat moet u doen als er een elektraclausule op uw polis staat?
  • U geeft opdracht voor een SCIOS Scope 10 keuring aan een inspectiebureau of u bestelt de keuring direct in onze webshop.
  • U laat de inspectiekeuring uitvoeren.
  • U laat de maatregelen uit het inspectierapport uitvoeren door een installateur.
  • U stuurt de ondertekende herstelverklaring in.
  • U agendeert dat u na 5 jaar weer een inspectiekeuring laat uitvoeren. Bestelt u de keuring via onze webshop, dan ontvangt u na 5 jaar automatisch een herinnering. 

  Heeft u een NEN 3140 keuring die nog geldig is?
  Dan blijft deze geldig tot aan de in het rapport vermelde datum. Daarna moet de elektrische installatie gekeurd zijn volgens de SCIOS Scope 10.

  Welke inspectiebureaus mogen de keuring uitvoeren?

  Een elektrakeuring is werk voor specialisten. Het bedrijf én de inspecteurs moeten daarom geaccrediteerd zijn voor SCIOS Scope 10. Omdat prijzen en kwaliteit erg uiteenlopen heeft Interpolis een aantal betrouwbare inspectiebedrijven voor u geselecteerd. Via onze webshop schaft u eenvoudig een elektrakeuring aan.