inline/alertinline/chevron-leftinline/chevron-left-aquainline/chevron-rightinline/chevron-right-aquainline/clearinline/logininline/logoutinline/menu-closeinline/menu-openinline/modal-closeinline/modal-close-whiteinline/next-aquainline/play-largeinline/pointer-moreinline/previous-aquainline/searchinline/social-facebookinline/social-instagraminline/social-linkedininline/social-twitterinline/social-youtube
Dossiers algemeen

Veilig wachtwoord

  Hoe kies ik een veilig wachtwoord?

  Zeg eens eerlijk: kiest u online steeds weer een ander, ingewikkeld wachtwoord? Of gebruikt u keer op keer zorgeloos hetzelfde wachtwoord? Dat laatste is wel de meest makkelijke, maar niet de meest veilige weg. Zeker als uw wachtwoord toegang geeft tot vertrouwelijke, privacygevoelige of financiële informatie. 

  Wat doen criminelen met mijn wachtwoord?

  Criminelen kunnen met uw wachtwoord uw bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie stelen. Die verkopen ze aan hun opdrachtgever of aan de hoogste bieder. En hebben ze uw pincode achterhaald, dan is het een koud kunstje om uw geld naar hun eigen rekeningen door te sluizen. 

  Hoe achterhalen criminelen mijn wachtwoord?

  Cybercriminelen gebruiken scripts dat automatisch ontelbare wachtwoorden uitprobeert. Net zolang tot het een keer 'raak' is. Of ze versturen e-mailberichten met malware om computersystemen te infecteren. Zo verkrijgen ze op afstand toegang tot het computersysteem. Ze kijken als het ware met u mee en gaan vervolgens met uw wachtwoorden en vertrouwelijke informatie aan de haal. Op internet circuleren zelfs lijstjes van veelgebruikte wachtwoorden. Zorg dat u deze in ieder geval niet gebruikt. Dat geldt uiteraard ook voor de fabrieksinstellingen (0000)!

  Hoe vermijd ik voorspelbare wachtwoorden?

  De scripts die criminelen inzetten om uw wachtwoord te achterhalen, werken volgens een bepaalde logica. Vermijd daarom altijd:
  • woorden of tekens die in een voorspelbare volgorde staan (12345, abcde)
  • letters die naast elkaar op het toetsenbord staan (qwerty)
  • een herhaling van tekens (22222)
  • woorden uit een woordenboek, in welke taal dan ook
  • woorden die achterstevoren zijn gespeld en afkortingen

  Tips voor een sterk wachtwoord

  • Hoe korter het wachtwoord, hoe sneller het wordt gekraakt door automatisch scripts. Kies een woord van minimaal 8 tekens.
  • Kies een wachtwoord dat u niet zomaar vergeet.
  • Gebruik zoveel mogelijk verschillende tekens en symbolen (letters, hoofdletters, cijfers, leestekens). Vervang bijvoorbeeld een E door een 3 of een S door een $.
  • Sluit het woord af met een symbool.
  • Vervang uw wachtwoorden regelmatig. En gebruik niet 1 standaard wachtwoord, maar varieer. Voor de toegang tot vertrouwelijke, financiële of privacygevoelige informatie gebruikt u het liefst unieke wachtwoorden.
  • Gebruik een wachtwoordkluis op uw computer. Hierin slaat u al uw veilige wachtwoorden versleuteld op. Natuurlijk kiest u voor deze kluis ook een veilig wachtwoord … 

  Extra tip
  Bescherm zeer waardevolle informatie met tweestapsautorisatie

  Met tweestapsautorisatie of -verificatie plaatst u een extra slot op de deur. U legt als het ware een extra beschermlaag aan. Stelt u dit in, dan wordt bij het inloggen niet alleen gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord als autorisatie, maar bijvoorbeeld ook om een vingerafdruk. Of om een code die u per sms ontvangt. 

  Meer informatie over cybercrime

  In het dossier Cybercrime krijgt u nog meer informatie over de risico’s van cybercrime en laten we u zien hoe u uw digitale waarbaarheid kunt vergroten.