Starten met ondernemen en aansprakelijkheid

Als starter denk je na over de kansen voor jouw bedrijf. Maar ook over risico's, zoals aansprakelijkheid.

Bij de start van een bedrijf komt er nogal wat op je af

Ineens moet je zaken regelen die voorheen door een baas, manager of HR-afdeling werden gedaan. Ook moet je zelf gaan kijken hoe jij je als ondernemer beschermt tegen allerlei risico’s. Het aansprakelijkheidsrisico is hierbij belangrijk. Ook voor jou als starter. Want weet je bijvoorbeeld hoe je ervoor staat als je te maken krijgt met een schadeclaim?

Als ondernemer loop je het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor schade

Want je bent als ondernemer verantwoordelijk voor schade die je tijdens je werk toebrengt aan anderen of aan hun spullen. Maar ook als je medewerkers die schade veroorzaken of oplopen tijdens werktijd. Dit zijn de 3 belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s voor jou als startende ondernemer:

  1. Een gebrekkig product
    Maak je zelf producten, laat je dit door anderen doen of importeer en verkoop je onder jouw eigen naam? Dan ben je als ondernemer eindverantwoordelijk. Dit noemen we productaansprakelijkheid.

  2. Een fout advies
    Heb je als ondernemer een adviserende rol? Bijvoorbeeld als accountant, architect of ingenieur? Dan kun je aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van beroepsfouten. Dit valt onder jouw beroepsaansprakelijkheid, niet te verwarren met bedrijfsaansprakelijkheid. Lees meer over de verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

  3. Een arbeidsongeval
    Als werkgever moet je zorgen voor een veilige werksituatie. Je bent aansprakelijk als een van je medewerkers tijdens het werk een ongeval krijgt of een beroepsziekte oploopt. De hoogte van schadeclaims varieert. Maar het aantal claims stijgt en het gaat om steeds hogere bedragen.

Jouw particuliere verzekering is niet voor de zaak

Volgens ZZP Barometer denkt 1 op de 3 ondernemers dat ze met een particuliere aansprakelijkheids­verzekering ook zakelijk verzekerd zijn. Dat is een hardnekkig misverstand. Je particuliere aansprakelijkheids­verzekering vergoedt geen zakelijke schades. Wil je jezelf als ondernemer voor aansprakelijkheid beschermen? Dan heb je een zakelijke aansprakelijkheids­verzekering nodig.

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Natuurlijk kun je jouw zakelijke aansprakelijkheid beperken door heldere algemene voorwaarden op te stellen. Maar om goede klantrelaties op te bouwen, moet je als ondernemer ook laten zien dat je achter jouw product of dienst staat. En dat je verantwoordelijkheid neemt als dat nodig is. Het is dus onvermijdelijk dat je aansprakelijkheidsrisico’s loopt.

Maak een goede indruk bij klanten en opdrachtgevers

Veel opdrachtgevers kijken of het bedrijf of de zzp’er die ze inhuren een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ongeveer 3 op de 5 opdrachtgevers stelt dit zelfs verplicht. Los hiervan komt het professioneel over als je dit onderdeel van je bedrijf goed geregeld hebt. Zo laat je zien dat je verantwoordelijkheid neemt en dit schept onderling vertrouwen.

Weet welke aansprakelijkheidsrisico’s jij met jouw bedrijf loopt

Voor welke schade je als ondernemer aansprakelijk bent, hangt voor een deel af van jouw beroep en de sector waarin je gaat ondernemen. Als vervoerder loop je nu eenmaal andere risico’s dan als accountant of zelfstandig aannemer. Lees meer over de verschillende vormen van aansprakelijkheid waar je als startende ondernemer rekening mee moet houden.

Aansprakelijkheid verzekeren te duur?

Als startende ondernemer ben je je extra bewust van alle kosten die invloed hebben op jouw uurtarief. Heel begrijpelijk. Maar als starter ben je ook extra kwetsbaar. Met een beperkte financiële buffer kan een onverwachte schadeclaim veel kopzorgen geven. Bedenk dus dat zorgeloos ondernemen ook veel waard is. Bovendien vallen de kosten van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering in de praktijk vaak mee.