Starten met ondernemen en aansprakelijkheid

Als starter denkt u na over de kansen voor uw bedrijf. Maar ook over risico's, zoals aansprakelijkheid.

Bij de start van een bedrijf komt er nogal wat op u af

Ineens moet u zaken regelen die voorheen door een baas, manager of HR-afdeling werden gedaan. Ook moet u zelf gaan kijken hoe u zich als ondernemer beschermt tegen allerlei risico’s. Het aansprakelijkheidsrisico is hierbij belangrijk. Ook voor u als starter. Want weet u bijvoorbeeld hoe u ervoor staat als u te maken krijgt met een schadeclaim?

Als ondernemer loopt u het risico om aansprakelijk te worden gesteld voor schade

Want u bent als ondernemer verantwoordelijk voor schade die u tijdens uw werk toebrengt aan anderen of aan hun spullen. Maar ook als uw medewerkers die schade veroorzaken of oplopen tijdens werktijd. Dit zijn de 3 belangrijkste aansprakelijkheidsrisico’s voor u als startende ondernemer:

  1. Een gebrekkig product
    Maakt u zelf producten, laat u dit door anderen doen of importeert en verkoopt u onder uw eigen naam? Dan bent u als ondernemer eindverantwoordelijk. Dit noemen we productaansprakelijkheid.

  2. Een fout advies
    Heeft u als ondernemer een adviserende rol? Bijvoorbeeld als accountant, architect of ingenieur? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade als gevolg van beroepsfouten. Dit valt onder uw beroepsaansprakelijkheid, niet te verwarren met bedrijfsaansprakelijkheid. Lees meer over de verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

  3. Een arbeidsongeval
    Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werksituatie. U bent aansprakelijk als een van uw medewerkers tijdens het werk een ongeval krijgt of een beroepsziekte oploopt. De hoogte van schadeclaims varieert. Maar het aantal claims stijgt en het gaat om steeds hogere bedragen.

Uw particuliere verzekering is niet voor de zaak

Volgens ZZP Barometer denkt 1 op de 3 ondernemers dat ze met een particuliere aansprakelijkheids­verzekering ook zakelijk verzekerd zijn. Dat is een hardnekkig misverstand. Uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering vergoedt geen zakelijke schades. Wilt u zichzelf als ondernemer voor aansprakelijkheid beschermen? Dan heeft u een zakelijke aansprakelijkheids­verzekering nodig.

Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

Natuurlijk kunt u uw zakelijke aansprakelijkheid beperken door heldere algemene voorwaarden op te stellen. Maar om goede klantrelaties op te bouwen, moet u als ondernemer ook laten zien dat u achter uw product of dienst staat. En dat u verantwoordelijkheid neemt als dat nodig is. Het is dus onvermijdelijk dat u aansprakelijkheidsrisico’s loopt.

Maak een goede indruk bij klanten en opdrachtgevers

Veel opdrachtgevers kijken of het bedrijf of de zzp’er die ze inhuren een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Ongeveer 3 op de 5 opdrachtgevers stelt dit zelfs verplicht. Los hiervan komt het professioneel over als u dit onderdeel van uw bedrijf goed geregeld heeft. Zo laat u zien dat u verantwoordelijkheid neemt en dit schept onderling vertrouwen.

Weet welke aansprakelijkheidsrisico’s u met uw bedrijf loopt

Voor welke schade u als ondernemer aansprakelijk bent, hangt voor een deel af van uw beroep en de sector waarin u gaat ondernemen. Als vervoerder loopt u nu eenmaal andere risico’s dan als accountant of zelfstandig aannemer. Lees meer over de verschillende vormen van aansprakelijkheid waar u als startende ondernemer rekening mee moet houden.

Aansprakelijkheid verzekeren te duur?

Als startende ondernemer bent u zich extra bewust van alle kosten die invloed hebben op uw uurtarief. Heel begrijpelijk. Maar als starter bent u ook extra kwetsbaar. Met een beperkte financiële buffer kan een onverwachte schadeclaim veel kopzorgen geven. Bedenk dus dat zorgeloos ondernemen ook veel waard is. Bovendien vallen de kosten van een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering in de praktijk vaak mee.