Aansprakelijkheid: alle vormen op een rij

Er zijn verschillende vormen van aansprakelijkheid

Ondernemen is risico’s nemen. Je beweegt je in de wereld, verkoopt producten of diensten en kunt daarbij onbedoeld schade veroorzaken bij een ander. Zelfs met alle goede wil, deskundigheid en voorzorgsmaatregelen kan er iets vervelends gebeuren. Als je dan aansprakelijk bent, zijn de financiële gevolgen voor jou en jouw bedrijf niet mis. Tenzij je goed verzekerd bent.

Sommige risico’s zijn voor jouw bedrijf of beroep niet van toepassing, anderen juist weer wel. Hieronder vind je de verschillende vormen van aansprakelijkheid en de daarbij horende verzekeringen.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheid is het financiële risico dat je als bedrijf of zelfstandig ondernemer loopt als je aansprakelijk wordt gehouden voor schade bij een ander. Het gaat hierbij om schade aan spullen (materiële schade) of schade aan personen (letselschade) die jij of jouw medewerkers, bedrijf, producten of diensten veroorzaken.

Onder bedrijfsaansprakelijkheid vallen:
  • Algemene aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld een adviseur die tijdens een klantbezoek een kunstwerk van de balie stoot, dat op de grond in stukken valt.
  • Productaansprakelijkheid. Denk aan broodjes hamburger van een foodtruck die een flinke voedselvergiftiging veroorzaken bij de bezoekers van een festival.
  • Dienstenaansprakelijkheid. Zoals een zolderbrand die ontstaat doordat een verwarmingsmonteur bij de reparatie van een CV-ketel een verkeerde verbinding legt.
  • Werkgeversaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvakker die van een slecht gebouwde steiger valt. Of aan een fabrieksmedewerker die gehoorschade oploopt door machines waarmee hij werkt.
Zulke schades verzeker je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Beroepsaansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid is aansprakelijkheid voor schade die jij of een van jouw medewerkers veroorzaakt door een beroepsfout. Het gaat hierbij bijna altijd om een verkeerd financieel of technisch advies. De schade is meestal financieel en wordt daarom ook wel vermogensschade genoemd. Leidt een beroepsfout ook tot schade aan spullen of mensen? Ook dan valt dit onder de beroepsaansprakelijkheid. Zulke schades verzeker je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid worden vaak met elkaar verward. Lees meer over de belangrijkste verschillen tussen beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurders nemen vaak ingrijpende beslissingen voor hun organisatie. Vaak hebben die grote financiële gevolgen. Valt zo'n beslissing verkeerd uit door een fout van een bestuurslid? Dan kan die persoon aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Wil je voorkomen dat een bestuurder aansprakelijk is met zijn of haar privévermogen, dan sluit je daar een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor af.

Vervoerdersaansprakelijkheid

Als een bedrijf spullen van een ander vervoert, kan het aansprakelijk worden gehouden voor spullen die beschadigd of zoek raken. Dit geldt ook bij het transport van containers en trailers in opdracht van anderen. Logistieke ondernemers lopen daarmee een flink financieel risico. Gelukkig is dit risico te verzekeren met een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid in de bouw

Het risico op schade tijdens een bouwproject is behoorlijk. De kans dat schade ontstaat door een brand, storm of diefstal, is altijd aanwezig. Maar het kan ook gebeuren dat er schade ontstaat door een bouwfout, ontwerpfout of constructiefout. Als ondernemer in de bouw kun je aansprakelijk worden gesteld voor de kosten hiervoor. Dit risico verzeker je met een Construction Allrisk (CAR) verzekering.