Toelichting op geautomatiseerde controles

Bij het aanvragen van je Arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) via onze website controleren wij automatisch op onze acceptatie­voorwaarden.

Blijkt bij het invullen van de aanvraag dat je niet voldoet aan 1 of meer van deze acceptatie­voorwaarden, dan kun je op de website van Rabobank niet verder met je aanvraag en ook geen AOV bij ons afsluiten.

Ben je het daar niet mee eens, dan kun je daartegen bezwaar maken. Bel dan met Interpolis Acceptatie & Polisbeheer op (013) 462 1596 of stuur een mail naar aov.acceptatie@interpolis.nl.

 1. Je moet de AOV voor minimaal 5 jaar sluiten
  Bij een korte looptijd weegt de premie van de verzekering niet op tegen de kosten die wij maken voor de behandeling van je aanvraag.
 2. Je kunt bij ons geen AOV afsluiten als je nu al een AOV hebt én die wilt houden
  Een AOV is een ingewikkeld financieel product. Wanneer je 2 arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen wilt combineren, adviseren we je een afspraak te maken met een adviseur van Rabobank. Je kunt wel een AOV bij ons afsluiten als deze in de plaats komt van je lopende AOV of vrijwillige Ziektewet- of WIA-verzekering.
 3. Als je een lichamelijk zwaar beroep hebt, geldt soms een maximale eindleeftijd van 63 of 58 jaar
  De kans dat je door lichamelijk zwaar en/of gevaarlijk werk arbeidsongeschikt wordt, is relatief groot. Denk aan slijtage van gewrichten, of aan een blessure of ongeval. Voor ondernemers met een lichamelijk zwaar beroep loopt onze AOV daarom niet tot aan de AOW-leeftijd, maar eindigt de AOV al eerder. Onze eindleeftijden zijn 63 jaar en 58 jaar. Lees meer over zware beroepen.
 4. Je moet zelfstandig ondernemer zijn en in Nederland belastingplichtig zijn én wonen
  Onze AOV sluit aan op de Nederlandse sociale en fiscale wetgeving. Als je onder buitenlandse wetgeving valt, kunnen wij je niet verzekeren. Ook is het, als je arbeidsongeschikt raakt, belangrijk dat onze arbeidsdeskundigen je kunnen bezoeken wanneer dat nodig is.
 5. Je kunt maximaal € 250.000,- verzekeren en minimaal € 4.000,-
  Om onze risico’s als verzekeraar te spreiden, kun je je bij ons verzekeren tot maximaal € 250.000,- per jaar. Het minimale verzekerd bedrag voor onze AOV is € 4.000,-, omdat de premie anders zo laag wordt dat deze niet opweegt tegen de kosten die wij voor de verzekering moeten maken.
 6. De gewenste ingangsdatum mag maximaal 5 maanden in de toekomst liggen
  Bij het afsluiten van een arbeids­ongeschiktheids­verzekering beoordelen wij jouw gezondheid. Dit doen we op basis van een gezondheidsverklaring. Als je AOV pas later dan 5 maanden in de toekomst ingaat, vinden wij de kans te groot dat tussentijds je gezondheid nog verandert.
 7. Je moet van minimaal 3 jaren jouw inkomensgegevens opgeven
  Voor het bepalen van het maximale verzekerd bedrag dat je kunt verzekeren, gaan we uit van je gemiddelde inkomen over de afgelopen 3 jaren en niet van je inkomen in 1 jaar. Zo voorkomen we zo goed mogelijk dat je te hoog of te laag verzekerd bent door een extreem hoog of laag inkomen in 1 jaar. De afgelopen 2 jaren moet je altijd opgeven. Je kunt kiezen of je ook het jaar daarvoor opgeeft, of de verwachting van het lopende jaar. Of beide.