Arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) zware beroepen

AOV voor ondernemers met lichamelijk zwaar werk

Arbeids­ongeschiktheids­verzekeringen voor ondernemers met een zwaar beroep lopen niet tot aan de AOW-leeftijd, maar eindigen al eerder. Onze eindleeftijden zijn 63 jaar en 58 jaar, waardoor we de afstand tot de AOW zo klein mogelijk maken.
Maak een afspraak
Zo gedaan op rabobank.nl

Daarom kies je onze AOV voor zware beroepen:

Medische check-up
Krijg op onze kosten inzicht in jouw gezondheid en conditie bij je eigen huisarts.
Gratis werkplekonderzoek
Tijdens een werkplekonderzoek bekijkt een deskundige hoe je werk makkelijker en veiliger kan.
Grip op je carriere
Onze arbeidsdeskundigen kunnen helpen als je werk steeds zwaarder wordt, bijvoorbeeld met een omscholingstraject. 

Arbeidsongeschiktheid: heb ik een zwaar beroep?

Een ‘zwaar beroep’ is werk dat lichamelijk erg zwaar en/of gevaarlijk is. De kans dat je door dit werk arbeidsongeschikt raakt, is relatief groot. Bijvoorbeeld door slijtage, een blessure of ongeval. Of je een zwaar beroep hebt zie je snel in onze beroepenlijst.

Voordelen van onze arbeids­ongeschiktheids­verzekering:

 • inkomen verzekerbaar tot € 250.000,-
 • extra dekking mogelijk voor bedrijfslasten, zoals kosten van een waarnemer
 • kosteloze adviesdiensten van HANDS, 24/7
 • speciale tarieven voor branche-organisaties en (para)medici
 • geen uitkeringscorrectie of inkomenstoets bij arbeidsongeschiktheid
 • persoonlijke begeleiding bij arbeidsongeschiktheid
 • zwangerschapsuitkering, met een wachttijd van 12 maanden

Zo maken wij het verschil met onze AOV.

 • gratis werkplekonderzoek
 • hoge eindleeftijden bij arbeidsongeschiktheid
 • een medische check-up op onze kosten
 • 1 melding is genoeg om jouw AOV-uitkering in gang te zetten
 • we keren uit wat is afgesproken en helpen je om zo snel mogelijk weer aan de slag te gaan

Veelgestelde vragen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Betaal ik minder premie als ik een uitkering krijg?
Het 1e jaar niet. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent en een uitkering krijgt betaal je minder premie. Ben je op dat moment bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt, dan betaal je nog 40% premie. Ben je helemaal arbeidsongeschikt, dan betaal je geen premie meer.
Welke mogelijkheden heb ik als ik word afgewezen voor de AOV?

Wij bieden de Basis-AOV aan voor moeilijk verzekerbare ondernemers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers een oplossing om het inkomen te beschermen. Maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Bij het overheidsbesluit tot afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden, de zogenaamde vangnetverzekering.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre je door jouw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in je specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als je het niet met ons eens bent, heb je recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

Je hebt recht op een uitkering als je voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of je werk kunt doen in een ander beroep (van een voor jou vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.

Ook interessant voor jou?

Klanten aan het woord

Met een AOV vang je inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op. Je ontvangt dan een maandelijkse uitkering. En wij gaan nog een stapje verder. Collega-ondernemers vertellen je over de periode dat zij arbeidsongeschikt waren
Drie mensen bij een wand met gekleurde post-its

Inzicht in oorzaken en oplossingen

Naast een AOV zijn er ook andere oplossingen mogelijk om een inkomenstekort op te vangen.
Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.

Arbeids­ongeschiktheid voorkomen

Met de Interpolis AOV heb je zonder extra kosten toegang tot diensten die jou helpen met een gezonde levensstijl en bij problemen die je als ondernemer kunt hebben.