Heb ik een zwaar beroep?

Een ‘zwaar beroep’ is werk dat lichamelijk erg zwaar en/of gevaarlijk is. De kans dat je door dit werk  arbeidsongeschikt wordt, is relatief groot. Bijvoorbeeld door slijtage, een blessure of ongeval.  Of je een zwaar beroep hebt zie je snel in onze beroepenlijst.

Een langere uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor ondernemers met een zwaar beroep lopen niet tot aan de AOW-leeftijd, maar eindigen al eerder. Onze eindleeftijden zijn 63 jaar en 58 jaar, waardoor we de afstand tot de AOW zo klein mogelijk maken. Bespreek dit met je adviseur.
  Gratis werkplekonderzoek
 • Tijdens een werkplekonderzoek bekijkt een deskundige hoe je werk makkelijker en veiliger kan.
 • Kosteloos gebruik van onze preventiediensten
 • HANDS staat dag en nacht voor je klaar om je te ondersteunen en adviseren, bij zowel ondernemersvragen als persoonlijke problemen. Lees meer
 • Grip houden op je carrière, ook als het werk steeds zwaarder wordt
 • Wie langer in zijn vak zit, kan steeds meer last krijgen van lichamelijke problemen. Onze gespecialiseerde arbeidsdeskundigen kunnen je helpen om ook dan grip te houden op je carrière, misschien zelfs door middel van een omscholingstraject. Wil je een arbeidsdeskundige spreken? Stuur ons dan een e-mail
 • Hoge eindleeftijden vergeleken met andere verzekeraars
 • We houden het gat tot de AOW bij arbeidsongeschiktheid klein.
 • Duidelijke voorwaarden
 • Bij ons ben je echt verzekerd voor het werk dat je doet. En je krijgt de uitkering op basis van het verzekerde bedrag dat je kiest, zoals afgesproken.
 • Advies van de Rabobank
 • Je Rabobankadviseur geeft advies over je arbeidsongeschiktheidsverzekering en beantwoordt al jouw vragen. Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. 

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Veelgestelde vragen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Na 2026 komt er een verplichte AOV voor zelfstandigen. Nu is het voor jou als ondernemer dus nog niet verplicht om een arbeidsongeschiktheids­verzekering te hebben. Maar het kan wel verstandig zijn. Sluit je nu een AOV af? Dan ben je vrij om je verzekering aan te passen of op te zeggen als de nieuwe regels straks ingaan.

Kan ik de premie van mijn AOV aftrekken van de belasting?
Ben je zelf de verzekeringnemer? Dan mag je de door jou betaalde premie voor de arbeids­ongeschiktheids­verzekering aftrekken van de inkomstenbelasting. Dit kan je veel geld besparen. De uitkering die je ontvangt als je arbeidsongeschikt raakt, wordt belast als inkomen.
Betaal ik minder premie als ik een uitkering krijg?
Het 1e jaar niet. Als je langer dan 1 jaar arbeidsongeschikt bent en een uitkering krijgt betaal je minder premie. Ben je op dat moment bijvoorbeeld 60% arbeidsongeschikt, dan betaal je nog 40% premie. Ben je helemaal arbeidsongeschikt, dan betaal je geen premie meer.
Welke mogelijkheden heb ik als ik word afgewezen voor de AOV?

Wij bieden de Basis-AOV aan voor moeilijk verzekerbare ondernemers. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor veel ondernemers een oplossing om het inkomen te beschermen. Maar helaas is dit niet voor iedere ondernemer mogelijk. Bij het overheidsbesluit tot afschaffing van de WAZ is daarom bepaald dat verzekeraars een regeling voor moeilijk verzekerbare ondernemers moeten bieden, de zogenaamde vangnetverzekering.

Wie bepaalt of ik arbeidsongeschikt ben?

Interpolis stelt de mate van arbeidsongeschiktheid vast. Daarbij beoordelen wij in hoeverre je door jouw ziekte of ongeval niet in staat bent om de werkzaamheden in je specifieke beroep of bedrijf uit te oefenen. Als je het niet met ons eens bent, heb je recht op een herbeoordeling (second opinion).

 

Je hebt recht op een uitkering als je voor meer dan 25% arbeidsongeschikt bent. Je kunt ook kiezen voor passende arbeid. Dan bekijkt Interpolis of je werk kunt doen in een ander beroep (van een voor jou vergelijkbaar niveau). Voor passende arbeid geldt een lagere premie.

Ook interessant voor jou?

Klanten aan het woord

Met een AOV vang je inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid op. Je ontvangt dan een maandelijkse uitkering. En Interpolis gaat nog een stapje verder. Collega ondernemers vertellen je over de periode dat zij arbeidsongeschikt waren.

Inzicht in oorzaken en oplossingen

Lees alles over de oorzaken van arbeidsongeschiktheid en over wat je allemaal kunt doen om dit te voorkomen.

Drie mensen bij een wand met gekleurde post-its

Arbeidsongeschiktheid voorkomen

Interpolis biedt, als onderdeel van de arbeids­ongeschiktheids­verzekering, een aantal preventiediensten aan om jou te helpen met een gezonde levensstijl.

Vrouw in sportkleren strekt haar been op de grond in het bos. Met behulp van de preventiediensten van Interpolis kunt u arbeidsongeschiktheid voorkomen.