Dekking Milieuschadeverzekering

Wat is wel en niet verzekerd op de Milieuschadeverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Met de Milieuschadeverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd voor door milieuschade veroorzaakte kosten. Zoals het opruimen van verontreinigd bluswater na een brand, of milieuproblemen door schoonmaakmiddelen of een lekkend koelsysteem. Bekijk voor een compleet overzicht de verzekeringsvoorwaarden Milieuschadeverzekering.

Wat is wel verzekerd?

De milieuschadeverzekering biedt dekking in de volgende situaties:

Basis dekking

 • Brand, blikseminslag, ontploffing.

Extra dekking
 • Storm (wind, harder dan 14 m/s).

 • Vorst.

 • Luchtverkeer.

 • Aanrijding.

 • Aanvaring.

 • Diefstal na braak.

 • Vandalisme.

 • Rellen en opstootjes.

 • Overspanning en inductie.

 • Omvallen van bomen, heistellingen en kranen.

 • Breken, scheuren of barsten van bovengrondse tanks, silo’s en drums en de bovengrondse leidingen die daarop zijn aangesloten. Deze risico’s zijn alleen verzekerd als de schade veroorzaakt is door een van buiten komend onheil.

 • Laden en/of lossen van stoffen die zich in gesloten emballage bevinden.

 • Het vullen van bovengrondse tanks die vast zijn opgesteld.

Topdekking
 • Alle van buiten komende onheilen.
 • Het eigen gebrek van gebouwen en roerende zaken dat veroorzaakt is door fouten in ontwerp, constructie, uitvoering en materiaalkeuze.

Wat is aanvullend te verzekeren?

 • Sanering van een verontreiniging van de verzekerde locatie door een ondergrondse tank.

 • Milieuschade aan een werklocatie die ontstaan is door de uitvoering van het werk.

Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?

 • Inkomende milieuschade is verzekerd tot € 100.000,-.

 • Kosten om direct dreigende schade te voorkomen.

 • Expertisekosten.

 • Kosten van preventieve opruiming.

 • Kosten van herstel van beschadiging van bestrating en beplanting, als de beschadiging is veroorzaakt door de sanering.

 • Kosten die noodzakelijk gemaakt worden om de sanering te kunnen uitvoeren.

 • Kosten van herstel van schade die een noodzakelijk gevolg is van de sanering.

 • Kosten van herstel of vervanging van ondergrondse pijpen, leidingen en/of kabels die als gevolg van de verontreiniging beschadigd zijn.

 • Kosten in verband met het opruimen en afvoeren van asbest en daarmee verontreinigde materialen.

Welke schade is niet verzekerd?

Met de Milieuschadeverzekering ben je niet verzekerd in de volgende situaties:
 • Schade aan of verlies van zaken waarin niet gehandeld mag worden.
 • Financiële belangen van personen, ondernemingen en dergelijke die verzekeraars niet mogen verzekeren. 
 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
 • Bestaande verontreiniging.
 • Schade door genetische manipulatie.
 • Ernstige mate van eigen schuld.
 • Overtreding van overheidsvoorschriften op het gebied van milieu.
 • Als je de bestemming van het gebouw wijzigt, waardoor het aan meer gevaar bloot wordt gesteld.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Milieuschadeverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Milieuschadeverzekering afsluiten?

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.