Wat is de Interpolis Bedrijven Compact Polis®

De Bedrijven Compact Polis is het verzekeringspakket waarbinnen je de bedrijfsrisico’s van je onderneming verzekert. Je krijgt één overzichtelijk verzekeringsbewijs voor al je schadeverzekeringen. Speciaal voor bedrijven met meer dan 1 miljoen omzet.

Agrarisch verzekeraar

Wij bieden agrarische ondernemers oplossingen op maat. Die stel je zelf, met je verzekeringsadviseur samen.

Rabo SamenZeker

Met Rabo SamenZeker krijg je inzicht in je bedrijfsrisico’s en advies over de maatregelen die je kunt treffen. Lees meer
Wijzende vinger
Aansprakelijkheid
Voor materiële- en letselschade aan anderen waarvoor je aansprakelijk bent.
Bedrijfsgebouwen
Gebouwen
Voor schade aan je bedrijfsgebouwen door onder andere storm, brand of water.
Icoon auto
Verkeer
Voor schade aan je bedrijfsauto's, werktuigen of landbouwvoertuigen.
Voorraadverzekering icoon: zakelijke inboedel op pallet
Bedrijfsmiddelen
Voor je inventaris, voorraden, apparatuur, machines en door je vervoerde goederen.
2 bomen
Milieu
Voor de kosten van sanering van verontreinigd  water en verontreinigde bodem.
Een bedrijf en een slot
Bedrijfsstagnatie
Voor de financiële gevolgen van het plotseling stilvallen van je bedrijf.
Een weegschaal in evenwicht
Rechtsbijstand
Voor de kosten van professionele rechtshulp bij juridisch conflict.
Voorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden voor het midden- en grootbedrijf en de agrarische sector.
Schade melden
Heb je schade? Wij helpen je graag. Zodat je weer verder kunt gaan met ondernemen.