Interpolis Bedrijven Compact Polis®

Verzekeringen voor bedrijven met meer dan 1 miljoen omzet.

  • al je verzekeringszaken in 1 polis
  • tijdelijk vervangend vervoer of onderkomen
  • waardebepaling van je gebouw(en) en inventaris zonder extra kosten

Wat is de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

De Bedrijven Compact Polis is het verzekeringspakket waarbinnen je de bedrijfsrisico’s van je onderneming verzekert. Je krijgt 1 overzichtelijk verzekeringsbewijs voor al je schadeverzekeringen. Speciaal voor bedrijven met meer dan 1 miljoen omzet.

Agrarisch verzekeraar

Wij bieden agrarische ondernemers oplossingen op maat. Die stel je zelf, met je verzekeringsadviseur samen.

Rabo SamenZeker

Met Rabo SamenZeker krijg je inzicht in je bedrijfsrisico’s en advies over de maatregelen die je kunt treffen. Lees meer >

Wat kun je verzekeren met de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Aansprakelijk­heids­verzekering

Voor materiële- en letselschade aan anderen waarvoor je aansprakelijk bent.

Bedrijfs­middelen­verzekering

Voor je inventaris, voorraden, apparatuur, machines en door je vervoerde goederen.

Bedrijfs­stagnatie­verzekering

Voor de financiële gevolgen van het plotseling stilvallen van je bedrijf.

Gebouwen­verzekering

Voor schade aan je bedrijfsgebouwen door onder andere storm, brand of water.

Milieu­schade­verzekering

Voor de kosten van sanering van verontreinigd  water en verontreinigde bodem.

Rechts­bijstand­verzekering

Voor de kosten van professionele rechtshulp bij juridisch conflict.

Bedrijfs­auto­verzekering

Voor schade aan je bedrijfsauto's, werktuigen of landbouwvoertuigen.
Voorwaarden
De verzekeringsvoorwaarden voor het midden- en grootbedrijf en de agrarische sector.