Milieu­schade­verzekering Bedrijven Compact Polis®

Voor de kosten van sanering van bodem en water.

 • dekking ongeacht aansprakelijkheid
 • dekking voor sanering van bodem en water
 • dekking voor inkomende milieuschade

Wat is een milieu­schade­verzekering?

Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere milieuwetgeving. Veroorzaakt je bedrijf bijvoorbeeld bodem- of waterverontreiniging? Dan kan dat leiden tot hoge kosten. Met een milieuschadeverzekering verzeker je schade aan het milieu die wordt veroorzaakt door jouw bedrijfsactiviteiten. Ook milieuschade die bij derden is ontstaan en die tot verontreiniging van je locatie leidt, is verzekerd.

Afgestemd op jouw bedrijf

Kies samen met je adviseur de dekkingen die voor je bedrijf belangrijk zijn. Zo kun je milieuschade aan een werklocatie die ontstaat door uitvoering van het werk, aanvullend verzekeren.

Gevaarlijke stoffen

Verzekerd voor milieuschade en herstel door gevaarlijke stoffen.

Wat verzeker je met de milieu­schade­verzekering?

Met de milieuschadeverzekering verzeker je je bedrijf voor schade die (onbedoeld) wordt aangericht aan het milieu. Zo zijn expertisekosten en saneringskosten verzekerd die gemaakt worden bij verontreiniging van bodem of water. Net als kosten voor afbraak en opbouw als gevolg van sanering. Er zijn 2 varianten: de rubriekenpolis (voor je eigen locatie en omliggende locaties) en de bij derdenpolis (voor locaties van je opdrachtgevers).

Wel verzekerd

 • Schade door brand, blikseminslag of ontploffing.
 • Schade door storm, vorst, luchtverkeer, aanrijding, aanvaring, diefstal na braak of vandalisme, als je deze dekking hebt.
 • Schade door alle van buiten komende onheilen of eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, als je deze dekking hebt.
 • Schade aan een werklocatie die ontstaan is door de uitvoering van het werk.
 • Kosten van beredding en preventieve opruiming.

Niet verzekerd

 • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
 • Ernstige mate van eigen schuld.
 • Overtreding van overheidsvoorschriften op het gebied van milieu.
Voorwaarden agrarisch
Informatiedocumenten agrarisch

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan € 1 miljoen omzet per jaar.