Wat is een milieuschadeverzekering?

Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere milieuwetgeving. Veroorzaakt uw bedrijf bijvoorbeeld bodem- of waterverontreiniging? Dan kan dat leiden tot hoge kosten. Met een milieuschadeverzekering verzekert u schade aan het milieu die wordt veroorzaakt door uw bedrijfsactiviteiten. Ook milieuschade die bij derden is ontstaan en die tot verontreiniging van uw locatie leidt, is verzekerd.

Wat verzekert u met de milieuschadeverzekering?

Met de milieuschadeverzekering verzekert u uw bedrijf voor schade die (onbedoeld) wordt aangericht aan het milieu. Zo zijn expertisekosten en saneringskosten verzekerd die gemaakt worden bij verontreiniging van bodem of water. Net als kosten voor afbraak en opbouw als gevolg van sanering. Er zijn 2 varianten: de rubriekenpolis (voor uw eigen locatie en omliggende locaties) en de bij derdenpolis (voor locaties van uw opdrachtgevers).
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.
Al uw verzekeringen in 1 pakket

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.