Wat is een milieuschadeverzekering?

Bedrijven moeten voldoen aan steeds strengere milieuwetgeving. Veroorzaakt je bedrijf bijvoorbeeld bodem- of waterverontreiniging? Dan kan dat leiden tot hoge kosten. Met een milieuschadeverzekering verzeker je schade aan het milieu die wordt veroorzaakt door jouw bedrijfsactiviteiten. Ook milieuschade die bij derden is ontstaan en die tot verontreiniging van je locatie leidt, is verzekerd.
Wel verzekerd
  • Schade door brand, blikseminslag of ontploffing.
  • Schade door storm, vorst, luchtverkeer, aanrijding, aanvaring, diefstal na braak of vandalisme, als je deze dekking hebt.
  • Schade door alle van buiten komende onheilen of eigen gebrek van opstallen en roerende zaken, als je deze dekking hebt.
  • Schade aan een werklocatie die ontstaan is door de uitvoering van het werk.
  • Kosten van beredding en preventieve opruiming.
Niet verzekerd
  • Schade door natuurrampen zoals een aardbeving of overstroming.
  • Ernstige mate van eigen schuld.
  • Overtreding van overheidsvoorschriften op het gebied van milieu.

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.