Wat is een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Elk bedrijf kan te maken krijgen met een juridisch conflict. Bijvoorbeeld met personeel, met een leverancier van machines of als een opdrachtgever weigert te betalen. Het is dan verstandig om juridische kennis in te huren. Met een rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van juridische hulp bij zakelijke conflicten.
Wel verzekerd
  • Geschillen over arbeidscontracten, bijvoorbeeld bij ontslag.
  • De volledige kosten van de inzet van juristen van de Stichting Achmea Rechtsbijstand.
  • Proceskosten die je bij verlies aan de tegenpartij betaalt.
  • Geschillen met een motorrijtuig in het verkeer.
  • Kosten van mediation (geschiloplossing door middel van een onafhankelijke deskundige).
Niet verzekerd
  • Geschillen die te maken hebben met belastingen.
  • Geschillen ontstaan voor het begin van de verzekering.
  • Geschillen in verband met industriële of intellectuele eigendom.

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijk je eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Bedrijven Compact Polis®

Alle verzekeringen in 1 polis. Afgestemd op grootbedrijf en de agrarisch ondernemer. Voor bedrijven met meer dan €1 miljoen omzet per jaar.