Dekking Rechtsbijstandverzekering

Wat is wel en niet verzekerd met de Rechtsbijstandverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis®?

Met de Rechtsbijstandverzekering op de Interpolis Bedrijven Compact Polis® ben je verzekerd van juridische bijstand als je bij een geschil betrokken raakt. Hieronder de belangrijkste dekkingen op een rij. Bekijk voor een compleet overzicht de verzekeringsvoorwaarden Gebouwenverzekering.

Wat is wel verzekerd?

Basisdekking

Je krijgt rechtsbijstand bij geschillen over:

 • Het kopen, onderhouden, vervangen van inventaris, machines en dergelijke.
 • Het kopen, bezitten, gebruiken en verkopen van gebouwen en grond.
 • Aannemingsovereenkomsten over de (ver)bouw van bedrijfspanden.
 • Arbeidsrechtelijke geschillen met een (voormalige) werknemer.
 • Het instellen van een vordering op een wettelijk aansprakelijke derde.

Rechtsbijstand Inkoop

Je krijgt rechtsbijstand bij geschillen over:

 • Kopen, bezitten en bewerken van grondstoffen, halffabricaten, producten voor je bedrijfsproces.
 • Het aantrekken van diensten.
 • Een franchiseovereenkomst, waarbij je als franchisenemer betrokken bent.

Rechtsbijstand Incassobijstand

Je krijgt rechtsbijstand:

 • Als je klant niet betaald.
 • Bij het onderbouwen van je vordering.

Rechtsbijstand Uitgaand

 • Je krijgt rechtsbijstand bij geschillen in verband met overeenkomsten over het leveren van producten en/of diensten in Nederland.
 • Je krijgt deze hulp als je geldvordering tenminste € 680,- is.

Rechtsbijstand Verkoop

 • Je krijgt rechtsbijstand bij geschillen in verband met overeenkomsten over het leveren van producten en/of diensten.

Wat is aanvullend te verzekeren?

Rechtsbijstand Motorrijtuigen
Je krijgt rechtsbijstand bij:
 • Het verhalen van schade aan je motorrijtuig door een ongeval.
 • Contractuele geschillen over je motorrijtuig.
 • Het terugvorderen van je motorrijtuig of rijbewijs.
 • Strafzaken over een motorrijtuig.
Welke kosten zijn ook (beperkt) verzekerd?
Externe kosten zijn verzekerd tot € 30.000,- per gebeurtenis. Bijvoorbeeld:
 • Kosten van externe deskundigen, zoals bijvoorbeeld advocaten, artsen, en bouwkundigen.
 • Kosten van de getuigen die door de verzekerde zijn opgeroepen.
 • Kosten van deskundigen voor een deskundigenonderzoek.
 • Jouw deel van de kosten van mediation.
 • Externe kosten van een geschil waarin je betrokken bent als bestuurder van een vennootschap is verzekerd tot € 12.500,-.

Welke schade is niet verzekerd?

Met de Rechtsbijstandverzekering ben je niet verzekerd voor de volgende geschillen:
 • Die te maken hebben met belastingen.
 • Die ontstaan voor het begin van de verzekering.
 • In verband met industriële of intellectuele eigendom
 • Onteigening van bedrijfsgebouwen en grond.

Schade melden?

Wil je een schade melden op je Rechtsbijstandverzekering? Neem online of telefonisch contact met ons op. Met 1 telefoontje zorgt Interpolis dat je schade wordt afgehandeld. Wel zo prettig.

Rechtsbijstandverzekering afsluiten.

Wil je deze verzekering afsluiten? Neem contact op met Rabobank.