Werkgeversaansprakelijkheid

  Wat is werkgeversaansprakelijkheid?

  U hebt een ruime zorgplicht voor de mensen die voor u werken. Dit betekent onder andere dat u moet zorgen voor een veilige werkomgeving, veilig gereedschap en goede instructies. Loopt iemand tijdens werktijd schade of letsel op en hebt u niet aan uw zorgplicht voldaan, dan kan u aansprakelijk worden gesteld.

  Wanneer ben ik aansprakelijk?

  De volgende punten vallen onder uw zorgplicht:
  1. Een veilige werkplek en omstandigheden
  2. Goede beschermingsmiddelen
  3. Duidelijke instructies
  4. Rekening houden met de leeftijd in combinatie met de ervaring

  Loopt iemand tijdens werktijd letselschade op en hebt u niet voldaan aan tenminste 1 van de genoemde punten. Dan kan u aansprakelijk worden gesteld. 

  U bent niet aansprakelijk als:
  1. U kunt aantonen dat u aan uw zorgplicht hebt voldaan 
  2. De schade gevolg is van roekeloos gedrag door uw werknemer
  3. De schade niet is ontstaan op de werkvloer of tijdens werktijd 

  Goed werkgeverschap
  Naast de zorgplicht bestaat ook goed werkgeverschap (zie art. 7:611 van het Burgerlijk Wetboek). Dit houdt in dat onder andere voor een behoorlijke verzekering voor uw werknemers moet zorgen. Deze verzekering moet schade als gevolg van een verkeersongeval tijdens werktijd vergoeden. Maar ook tijdens een bedrijfsuitje of zakenreis. Het begrip ‘goed werkgeverschap’ wordt steeds breder. Het is daarom belangrijk dat u uw verzekering regelmatig nakijkt of het nog aansluit bij maatschappelijke ontwikkelingen.

  Beperk de risico's

  1. Zorg voor een veilige werkomgeving   
   Stel een RI&E op. En maak op basis daarvan een Plan van Aanpak om risico’s te beperken of weg te nemen.
  2. Controleer of medewerkers de instructies opvolgen
   Uw medewerkers horen zelf ook mee te werken aan een veilige werkomgeving. Als zij de veiligheidsmaatregelen omzeilen, lopen ze nog steeds risico’s. 
  3. Kijk uw verzekering na
   Stelt iemand u aansprakelijk, neem direct contact op met uw verzekeraar. Deze controleert eerst of u verzekerd bent voor dit type schade. Zo ja, dan zoekt de verzekeraar uit of de aansprakelijkstelling terecht is. De verzekeraar regelt vervolgens alles met degene die schade heeft geleden of gaat in verweer tegen uw aansprakelijkstelling. Bent u niet verzekerd, dan kunt u natuurlijk een jurist inschakelen. De kosten moet u dan wel zelf betalen.

  Welke verzekering heb ik nodig?

  Het risico op aansprakelijkstelling kunt u verzekeren met een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Let goed op of de verzekering ook verkeersdeelname van uw medewerkers dekt.

  Meer over aansprakelijkheid

  In het dossier zakelijke aansprakelijkheid leest u alles over de vormen van aansprakelijkheid. Zoals beroepsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid en aansprakelijkheid voor ondernemingen die in de bouw werken