Wat is een CAR-verzekering?

Met een Construction All Risk (CAR) verzekering verzekert u schade die u als (zelfstandig) aannemer, klusbedrijf, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand. Schade aan het bouwwerk is gedekt. Net als schade aan hulpmaterialen, zoals steigers en gereedschappen.

Online afsluiten of persoonlijk advies?

Zelf online uw verzekering afsluiten kan waar en wanneer u wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Wilt u verzekeringsadvies op maat? Bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van uw bedrijf? De verzekeringsadviseur van Rabobank geeft u graag advies.
Wel verzekerd
 • Schade aan het object dat u bouwt, bouwmaterialen meegerekend
 • Schade aan een bestaand gebouw door verbouwingswerkzaamheden
 • Schade aan de spullen van uw opdrachtgever
 • Schade aan steigers, gereedschappen en keten
 • Beschadiging van het bouwwerk tijdens de onderhoudstermijn
Niet verzekerd
 • Schade bij opdrachten met een bouwsom groter dan € 1.000.000,-
 • Kosten door verandering in het bouwcontract
 • Schade door slijtage of roestvorming

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.
Wel verzekerd
 • Schade aan het verzekerd werk, (bouw)materialen, hulpconstructies, tekeningen, ontwerpen, modellen en reclameborden
 • Diefstal van (bouw)materialen en hulpconstructies die vast onderdeel zijn van het werk
 • Verontreiniging van het verzekerd werk
 • Kosten van overwerk en spoedzendingen als dit nodig is om een werk af te krijgen binnen de afgesproken termijn
 • Schade die wordt veroorzaakt door alle bij de bouw betrokken partijen
Niet verzekerd
 • Schade door fraude of opzet
 • Radioactieve stoffen
 • Ernstige conflicten (molest)

Aanvullend te verzekeren

In sommige sectoren, zoals de bouw, heeft u te maken met specifieke risico’s. Hieronder leest u wat u aanvullend kunt verzekeren.
Aansprakelijkheid
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan (spullen van) anderen. U bent verzekerd als de schade het directe gevolg is van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
Bestaande eigendommen
Wordt er tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, dan bent u daar met deze aanvullende dekking voor verzekerd. Het gaat om schade aan eigendommen waaraan niet wordt gewerkt of gebouwd. We vergoeden schade door direct gevolg van de werkzaamheden aan het werk.
Hulpmateriaal
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan en diefstal van hulpmateriaal op het bouw- of montageterrein. Denk aan opslagruimtes (zoals een loods of container), gereedschappen, machines, werktuigen, hulpconstructies, hulpwerken en keten.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.