Wat is een CAR-verzekering?

Met een Construction All Risk (CAR) verzekering verzekert u schade die u als (zelfstandig) aannemer, klusbedrijf, constructeur, opdrachtgever of architect veroorzaakt tijdens de bouw of verbouw van een pand. Schade aan het bouwwerk is gedekt. Net als schade aan hulpmaterialen, zoals steigers en gereedschappen.

Online afsluiten of persoonlijk advies?

Zelf online uw verzekering afsluiten kan waar en wanneer u wilt. U bepaalt zelf welke risico’s u verzekert en welke niet. Wilt u verzekeringsadvies op maat? Bijvoorbeeld vanwege de hoge omzet of het specialisme van uw bedrijf? De verzekeringsadviseur van Rabobank geeft u graag advies.

Wat verzekert u met de CAR-verzekering?

Niet elke bedrijfsactiviteit brengt dezelfde risico’s met zich mee. Daarom is deze verzekering aangepast op uw bedrijf. De CAR-verzekering sluit u af als aanvulling op uw Interpolis Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Voorwaarden en informatiedocumenten

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.

Wat verzekert u met de CAR-verzekering?

Schade die ontstaat tijdens bouw- en montageprojecten, verzekert u met de CAR-verzekering. Omdat niet elke bedrijfsactiviteit dezelfde risico’s met zich meebrengt, wordt deze verzekering afgestemd op uw bedrijf. De adviseurs van Rabobank helpen u hier graag bij.
Wel verzekerd
Niet verzekerd

Aanvullend te verzekeren

In sommige sectoren, zoals de bouw, heeft u te maken met specifieke risico’s. Hieronder leest u wat u aanvullend kunt verzekeren.
Aansprakelijkheid
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan (spullen van) anderen. U bent verzekerd als de schade het directe gevolg is van de werkzaamheden op het bouw- en montageterrein.
Bestaande eigendommen
Wordt er tijdens de werkzaamheden schade veroorzaakt aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever, dan bent u daar met deze aanvullende dekking voor verzekerd. Het gaat om schade aan eigendommen waaraan niet wordt gewerkt of gebouwd. We vergoeden schade door direct gevolg van de werkzaamheden aan het werk.
Hulpmateriaal
Met deze aanvullende dekking verzekert u schade aan en diefstal van hulpmateriaal op het bouw- of montageterrein. Denk aan opslagruimtes (zoals een loods of container), gereedschappen, machines, werktuigen, hulpconstructies, hulpwerken en keten.

Voorwaarden en informatiedocument

In het informatiedocument staan de belangrijkste kenmerken van de verzekering. Elke verzekeraar heeft een informatiedocument op de website staan. Zo vergelijkt u eenvoudig onze verzekering met die van andere verzekeraars.