Personeel en aansprakelijkheid

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor je medewerkers en voor schade die zij tijdens werktijd oplopen en veroorzaken.
Stel dat een van je medewerkers iemand verwondt tijdens werktijd. Of schade veroorzaakt aan spullen van een ander. Het is ook mogelijk dat een collega zelf letselschade oploopt tijdens het werk. Voor zulke schades kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Dit noemen we werkgeversaansprakelijkheid.

Wat verzeker ik met welke aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsongevallen, vermogensschade: als ondernemer vliegen je nogal wat termen om de oren. Hieronder vertellen we per situatie hoe het zit en hoe je je voor deze verschillende aansprakelijkheidsrisico’s kunt verzekeren.

Een medewerker veroorzaakt materiële schade of letselschade
Maakt een van je medewerkers een fout en ontstaat daardoor schade aan een ander of aan spullen van een ander? Voor materiële schades en letselschades kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Loopt je eigen medewerker tijdens het werk letselschade op? Ook daarvoor ben je als werkgever aansprakelijk. Deze risico’s verzeker je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een klant lijdt financiële schade door een beroepsfout
Stel dat je een administratiekantoor of architectenbureau hebt. Een rekenfout van je medewerker kan dan zorgen voor inkomensverlies of extra kosten bij een klant. Voor dit soort vermogensschades, die worden veroorzaakt door een beroepsfout, verzeker je je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een medewerker raakt invalide of overlijdt bij een bedrijfsongeval
Veel werkgevers kiezen vanuit goed werkgeverschap voor een collectieve ongevallenverzekering. Hiermee krijgt je personeel een eenmalige schadevergoeding bij blijvend letsel dat ontstaat door een ongeval op het werk. Dit geldt ook voor de nabestaanden van een werknemer die overlijdt bij een bedrijfsongeval. Vaste medewerkers, tijdelijke krachten, stagiairs en seizoenarbeiders vallen allemaal onder de dekking van een collectieve ongevallenverzekering.

Er ontstaat schade aan jouw bouw- of montagewerk
Werk je in de bouw? Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk, hulpmaterialen of aan het gebouw dat verbouwd wordt. Bijvoorbeeld als je medewerkers een plafond niet goed stutten en het dak als gevolg daarvan instort. Jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade niet. Dit aansprakelijkheidsrisico verzeker je met een aanvullende Construction Allrisk (CAR) verzekering.

Als werkgever ben je niet altijd aansprakelijk voor schade

Volgens de wet ben je aansprakelijk voor schade aan personeel dat bij jou werkt. Het maakt daarbij niet uit of het een vast contract of een tijdelijke overeenkomst is. Denk bij een tijdelijke overeenkomst aan een zzp’er, freelancer of een uitzendkracht.

Toch ben je niet altijd aansprakelijk voor schade.

  • Huur je een zzp’er of freelancer in omdat je teveel werk hebt? Dan is de zzp’er/freelancer vergelijkbaar met een medewerker. Jij bent dan aansprakelijk voor de zzp’er/freelancer.
  • Huur je een zzp’er of freelancer in, omdat je zelf de werkzaamheden niet kunt? Dan noemen we dat uitbesteed werk. Je bent dan een opdrachtgever en geen werkgever. Dan heeft jouw ingehuurde kracht een eigen aansprakelijkheidsverzekering nodig.
  • Is de schade ontstaan door opzettelijke daad of roekeloos handelen? Ook dan is je medewerker zelf aansprakelijk.

Jij bent aansprakelijk voor ingehuurde zzp'ers en mensen van een detacheringsbureau

Veroorzaakt een gedetacheerde, uitzendkracht of payroller schade aan anderen? Dan ben je als inhurend bedrijf hiervoor aansprakelijk. Krijgt een gedetacheerde, uitzendkracht of payroller een ongeval als hij voor je werkt?  Dan bepaalt de gedetacheerde, uitzendkracht of payroller zelf bij wie hij zijn claim neerlegt.