Personeel en aansprakelijkheid

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor uw medewerkers en voor schade die zij tijdens werktijd oplopen en veroorzaken.
Stel dat een van je medewerkers iemand verwondt tijdens werktijd. Of schade veroorzaakt aan spullen van een ander. Het is ook mogelijk dat een collega zelf letselschade oploopt tijdens het werk. Voor zulke schades kun je als ondernemer aansprakelijk worden gesteld. Dit noemen we werkgeversaansprakelijkheid.

Wat verzeker ik met welke aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, bedrijfsongevallen, vermogensschade: als ondernemer vliegen je nogal wat termen om de oren. Hieronder vertellen we per situatie hoe het zit en hoe je je voor deze verschillende aansprakelijkheidsrisico’s kunt verzekeren.

Een medewerker veroorzaakt materiële schade of letselschade
Maakt een van je medewerkers een fout en ontstaat daardoor schade aan een ander of aan spullen van een ander? Voor materiële schades en letselschades kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld. Loopt je eigen medewerker tijdens het werk letselschade op? Ook daarvoor ben je als werkgever aansprakelijk. Deze risico’s verzeker je met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Een klant lijdt financiële schade door een beroepsfout
Stel dat je een administratiekantoor of architectenbureau hebt. Een rekenfout van je medewerker kan dan zorgen voor inkomensverlies of extra kosten bij een klant. Voor dit soort vermogensschades, die worden veroorzaakt door een beroepsfout, verzeker je je met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Een medewerker raakt invalide of overlijdt bij een bedrijfsongeval
Veel werkgevers kiezen vanuit goed werkgeverschap voor een collectieve ongevallenverzekering. Hiermee krijgt je personeel een eenmalige schadevergoeding bij blijvend letsel dat ontstaat door een ongeval op het werk. Dit geldt ook voor de nabestaanden van een werknemer die overlijdt bij een bedrijfsongeval. Vaste medewerkers, tijdelijke krachten, stagiairs en seizoenarbeiders vallen allemaal onder de dekking van een collectieve ongevallenverzekering.

Er ontstaat schade aan jouw bouw- of montagewerk
Werk je in de bouw? Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade aan het bouwwerk, hulpmaterialen of aan het gebouw dat verbouwd wordt. Bijvoorbeeld als je medewerkers een plafond niet goed stutten en het dak als gevolg daarvan instort. Jouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt deze schade niet. Dit aansprakelijkheidsrisico verzeker je met een aanvullende Construction Allrisk (CAR) verzekering.

Als werkgever ben je niet altijd aansprakelijk voor schade

Volgens de wet ben jij aansprakelijk voor schade bij personeel dat bij jou een arbeidscontract heeft. Of dit een vast contract is of een tijdelijke overeenkomst (zoals op freelance- of uitzendbasis), maakt daarbij niet uit. Toch ben je niet altijd aansprakelijk voor schade. Bijvoorbeeld als deze ontstaat tijdens werkzaamheden die niet in het arbeidscontract staan. In dat geval kan de medewerker mogelijk een beroep doen op zijn WA-verzekering. Is de schade ontstaan door opzettelijke daad of roekeloos handelen? Ook dan is je medewerker zelf aansprakelijk.

Jij bent aansprakelijk voor ingehuurde zzp'ers en mensen van een detacheringsbureau
Maar het uitzend- of detacheringsbureau is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van mensen die je via hen inhuurt. Een zzp’er moet zelf voor zijn verzekeringen zorgen.